Nowości z Wolsztyna
23 marca 2012

Za wypalanie traw grożą kary

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
ARiMR: Za wypalanie traw grożą kary Wypalanie traw przez rolników jest szkodliwe, zabronione i grożą za to sankcje finansowe - przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z nadejściem wiosny z pól i łąk zniknął śnieg, odsłaniając wyschnięte trawy, które niestety jak co roku,  w wielu miejscach płoną. W większości przypadków jest to wynik celowych podpaleń  mimo, że wzniecanie tych pożarów jest bardzo groźne, przynosi same straty i jest karane.  Podpalacze stają się zresztą często ofiarami swoich czynów, bo ogień bardzo szybko wymyka się im spod kontroli i przenosi na pobliskie lasy czy zabudowania, są też przypadki, że giną ludzie. Towarzysząca…
22 marca 2012

Właściwy ubiór do wykonywania zabiegów ochrony roślin

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Właściwy ubiór do wykonywania zabiegów ochrony roślin Przygotowując się do wiosennych zabiegów ochrony roślin nie wolno zapominać o bezpieczeństwie własnym oraz pracowników. Podstawą bezpieczeństwa osób pracujących z chemicznymi środkami ochrony roślin jest ubiór ochronny, który należy dobrać do nie tylko do klasy toksyczności środka, ale również warunków jego stosowania. Istnieją cztery klasy toksyczności środków ochrony roślin dla ludzi: I Bardzo toksyczne II Toksyczne III Szkodliwe IV Mało szkodliwe Do użytku amatorskiego przeznaczone są wyłącznie środki należące do III i IV klas toksyczności dla ludzi. Informacje na temat klasy toksyczności oraz podstawowych zasad postępowania z preparatem są umieszczone na pierwszej stronie…
21 marca 2012

Ceny jaj mogą drastycznie wzrosnąć

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Ceny jaj mogą drastycznie wzrosnąć Według danych zebranych przez Bank BGŻ, w ciągu miesiąca jaja podrożały do granicy 42,6 złotego za 100 sztuk w odniesieniu do wcześniejszych 34,1 złotego za 100 sztuk. W związku z tym w minionym miesiącu odnotowano niemal 67 procentowa zwyżkę w porównaniu z analogicznym czasem rok wcześniej. Co więcej, otóż to o 55 procent więcej niż stanowiła średnia cena w roku poprzednim. Wzrost ten jest wynikiem obowiązującej od początku tego roku ustawy dotyczącej zakazu używania starych klatek w hodowli kur niosek. To spowodowało, że część hodowców zrezygnowała całkowicie ze swojej produkcji lub ją ograniczyła. Nic więc…
20 marca 2012

Agroturystyka- Rodzaje zakwaterowania

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Rodzaj zakwaterowania zależy od tego, jakimi pomieszczeniami dysponuje rolnik. Mniejsze możliwości manewru występują, gdy udostępnia się gotowe pomieszczenia. Budując nowe obiekty lub adaptując np. strych lub budynki gospodarcze, można zastanowić się, jaki typ zakwaterowania można przygotować na przyjęcie gości. Nie należy nastawiać się na nadmierne powiększenie ilości pomieszczeń, ponieważ nie da się utrzymać "domowego" charakteru usług, a to jest właśnie atrakcją przyciągającą gości. Pokoje gościnne Nie należy "zagęszczać" pomieszczeń poprzez wstawianie zbyt dużej ilości łóżek w stosunku do powierzchni. Najbardziej popularne są pokoje dwuosobowe. Większe pokoje (maksymalnie 4-5 osobowe) można przygotować rodzinom z małymi dziećmi lub dla młodzieży. Duże pokoje…
16 marca 2012

WAŻNE DATY

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
WAŻNE   DATY: 15 marca – początek przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie, rolnośrodowiskowe i ONW, 15 marca – termin zapłaty raty podatku rolnego za I kwartał, 31 marca – koniec roku kwotowego, 31 kwietnia – termin zapłaty składki KRUS za II kwartał br. 1 – 31 kwietnia – termin na wypłatę zwrotu akcyzy z paliwa rolniczego. Źródło: TopAgrar Dodała: Katarzyna Kaczmarek ZD Wolsztyn
Już od jutra ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r. Jak co roku, od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 marca do 15 maja br. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2012 r., pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i  innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW) oraz o przyznanie płatności z "Programu rolnośrodowiskowego" w ramach PROW 2007-2013. O wszystkie te płatności można się ubiegać składając wspólny wniosek. W tym roku, podobnie jak…
14 marca 2012

Koło gospodyń wiejskich jako stowarzyszenie

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Koło gospodyń wiejskich jako stowarzyszenie Koła gospodyń wiejskich mogą działać w oparciu o Ustawę prawo o stowarzyszeniach. Mają wówczas status organizacji pozarządowej ? stowarzyszenia zwykłego lub rejestrowanego. Nie są wówczas społeczno ? zawodową organizacją rolników. Takie koła w swojej nazwie, na ogół, posługują się zwrotem ?stowarzyszenie? (np. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce). Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Cele stowarzyszenia mają służyć szeroko pojmowanym celom społecznym (kulturalnym, oświatowym, ochronie środowiska itd.). KGW może posiadać status stowarzyszenia zwykłego lub rejestrowanego. Koło gospodyń wiejskich jako stowarzyszenie zwykłe Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia. Nie posiada ono osobowości prawnej. Prostsza…
13 marca 2012

Koło gospodyń wiejskich jako samodzielne kółko rolnicze

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Koła gospodyń wiejskich mają status organizacji społeczno-zawodowej rolników lub stowarzyszenia. Mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. Ponadto, jeśli posiadają osobowość prawną mogą zostać, na swój wniosek, wpisane do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Koło gospodyń wiejskich jako samodzielne kółko rolniczeKoło gospodyń wiejskich może działać jako samodzielne kółko rolnicze. Wówczas, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno ? zawodowych organizacjach rolników jest dobrowolną, samorządną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego organizacją społeczno-zawodową rolników. Koło gospodyń wiejskich, które jest jednocześnie samodzielnym kółkiem rolniczym ma demokratycznie wybierane władze i działa na podstawie statutu. Koło…
Koła gospodyń wiejskich mają status organizacji społeczno-zawodowej rolników lub stowarzyszenia. Mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. Ponadto, jeśli posiadają osobowość prawną mogą zostać, na swój wniosek, wpisane do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.Poniżej charakterystyki kół gospodyń wiejskich dokonane w oparciu o ich status prawny. Koło gospodyń wiejskich jako jednostka organizacyjna kółka rolniczegoKGW może działać jako jednostka organizacyjna kółka rolniczego. Takie koło działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno ? zawodowych organizacjach rolników. Jest dobrowolną, samorządną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego organizacją społeczno-zawodową rolników. Koło gospodyń wiejskich, które jest…