Nowości z Wolsztyna
06 kwietnia 2012

Wymarznięcia - pomoc finansowa z ARiMR

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Uwaga ! Każdy rolnik  którego  zasiewy zniszczone zostały w wyniku wymarznięcia upraw  będzie mógł  ubiegać się o pomoc finansową z ARiMR. Pomoc będzie udzielana do następujących upraw : żyto – 78zł/h a , pszenżyto  i  jęczmień -114 zł/ha , pszenica ,rzepak , rzepik – 136 zł/ha Wnioski  o  przyznanie płatności do powierzchni gruntów rolnych na których powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w  okresie zimowym 2011/2012   są  w trakcie opracowania i będą przyjmowane we wszystkich oddziałach  ARiMR   do dnia 1 czerwca 2012 roku. Oprócz tej  pomocy  poszkodowani  rolnicy  będą  mogli  także   otrzymać pomoc w postaci niskoprocentowych tzw  kredytów  klęskowych…
Ostatnio zmieniany 06 kwietnia 2012
05 kwietnia 2012

Życzenia Wielanocne

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a także kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą. Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego, a przy tym wszystkim stołu bogatego. Mokrego dyngusa, smacznego jajka i niech te święta będą jak bajka. Na tę Wielkanoc życzyć wypada ciepła domowego, miłości bliźniego, placka wybornego i spokoju świętego Życzy Zespół Doradczy z Wolsztyna
Ostatnio zmieniany 05 kwietnia 2012
05 kwietnia 2012

Projekt rządowej pomocy dla rolników

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Rząd da 140 mln zł, KRUS i ANR rozłożą na raty Projekt rządowej pomocy dla rolników, którym wymarzły uprawy, zakłada że poszkodowani dostaną 140 mln zł. Jak donosi gazetaprawna.pl, dopłata do każdego hektara dotkniętego wymrożeniami ma wynieść ok. 100 zł. Minister Sawicki podczas spotkania z rolnikami w Olsztynie  przypomniał, że rolnicy, którzy ponieśli straty, będą mogli skorzystać z kredytów klęskowych. Mogą też starać się o pieniądze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania na odtwarzanie produkcji po klęskach żywiołowych. Poszkodowani rolnicy mogą też skorzystać z rozłożenia na raty składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, podatku rolnego czy zobowiązań wobec…
Ostatnio zmieniany 05 kwietnia 2012
04 kwietnia 2012

Konkurs na potrawę wielkanocną

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Piętnaście Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Siedlec  powiat wolsztyński, rywalizowało w konkursie na najlepszą potrawę wielkanocną. Konkurs odbył się w sobotnie popołudnie 31 marca w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu i miał nieco inną formułę niż poprzednie. Wcześniej każde koło ustawiało potrawę na swoim stole. Teraz, by uniknąć stronniczości podczas oceny, wszystkie wielkanocne smakołyki znalazły się na wspólnym stole i oznaczone były numerkami, wylosowanymi wcześniej przez przedstawicielki KGW. Wybór nie był prosty, bo wszystkie potrawy wyglądały pysznie i tak też smakowały. Ostatecznie najwyższe uznanie jury zyskał mazurek wielkanocny KGW w Małej Wsi, a właściwie przygotowany przez Elżbietę Marciniec, której…
02 kwietnia 2012

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w tym roku  organizuje  wakacyjne turnusy rehabilitacyjne  dla dzieci urodzonych pomiędzy 1997 a 2005 rokiem, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest uprawnione do świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników. Pierwszeństwo mają dzieci, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Wskazaniem do pobytu dzieci na turnusach z KRUS są wady postawy, choroby układu ruchu lub układu oddechowego. Turnusy trwają 21 dni. Ze strony KRUS uczestnicy mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wypełnione wnioski od zainteresowanych rolników o skierowanie dziecka na turnus,…
29 marca 2012

Kontrole beneficjentów

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Kontrole beneficjentów W ramach przeprowadzanych kontroli ARiMR sprawdza przestrzeganie przez beneficjentów warunków, zgodnie z którymi przyznana im została pomoc finansowa. Służą temu kontrole administracyjne złożonych wniosków, wizytacje na miejscu w gospodarstwie bądź w firmie beneficjenta. Dopłaty bezpośrednie, płatności rolnośrodowiskowe, płatności z tytułu ONW oraz z tytułu zalesienia odgrywają bardzo dużą rolę w dochodach polskich gospodarstw rolnych, szczególnie w sytuacji niskiej opłacalności produkcji. Niezależnie od kwoty Euro wpływających rokrocznie na konto każdego rolnika, na całym obszarze UE w tym w Polsce, obowiązują przepisy obligujące odbiorców dopłat do wprowadzenia, a następnie przestrzegania na terenie całego gospodarstwa rolnego norm i wymogów tworzących tzw. Minimalne Wymagania…
28 marca 2012

Czas na pieczarkę

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Czas na pieczarkę Jeszcze do września potrwa realizacja projektu stworzonego przez Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych pt. „Czas na pieczarkę". Projekt będzie w sumie kosztować 1,3 mln złotych. Spożycie pieczarek w Polsce jest bardzo niskie. Pomimo że rocznie produkujemy ich aż 235 tysięcy ton. Jednak większość trafia na rynek zagraniczny głównie do Rosji. Kampania będzie obejmowała wiele rzeczy. Przede wszystkim będą to degustacje polskich pieczarek w galeriach handlowych, promocja w rozgłośniach radiowych i bilbordy nieopodal sklepów. Oczywiście będą one wszystkie głosić jedno hasło: „Czas na pieczarkę". Obecnie w Polsce spożywa się około 68 tysięcy ton tych grzybów rocznie, gdzie w porównaniu…
26 marca 2012

Są pieniądze dla wszystkich młodych rolników!

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Są pieniądze dla wszystkich młodych rolników! Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, znowelizował dotychczasowe rozporządzenie o podziale środków z PROW 2007 - 2013 zastępując wojewódzkie limity środków limitem krajowym. Dzięki temu, pieniądze przeznaczone na działanie "Ułatwianie startu młodym rolnikom" zostały przesunięte z województw, w których  nie zostały wykorzystane, do regionów, gdzie ich zabrakło. To  oznacza, że pieniędzy wystarczy dla wszystkich młodych rolników, którzy złożyli w 2011 r. prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie pomocy i kwalifikują się do jej otrzymania. Przeprowadzony w 2011 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" finansowany w ramach PROW 2007…
26 marca 2012

Komunikat ARR

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
UWAGA ROLNICY!  PRZYPOMINAMY! SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS Producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z pomocy są zobowiązani do złożenia do właściwego ze względu na siedzibę lub adres zamieszkania OT ARR wniosku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca.…