Nowości z Wolsztyna
24 lipca 2012

Dopłaty de minimis nie mogą przekroczyć 7,5 tys. Euro

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Dopłaty de minimis nie mogą przekroczyć 7,5 tys. Euro Łączna kwota pomocy de minimis, przyznana producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 7 500 euro - przypomina Agencja Rynku Rolnego.  Producent rolny, który otrzymał dopłatę od ARR (lub oczekuje na rozpatrzenie wniosku) i dodatkowo otrzymał decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego (np. z tytułu jednorazowej pomocy finansowej o charakterze de minimis, dla gospodarstw w których powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012) od innych instytucji, w wysokości, która…
19 lipca 2012

Renty strukturalne pod lupą kontrolerów

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Renty strukturalne pod lupą kontrolerów Rolnicy przekazujący dzieciom gospodarstwa rolne, którzy w praktyce nadal w nich pracują, muszą się liczyć z odebraniem rent strukturalnych – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) prowadzi kontrolę osób pobierających renty strukturalne finansowane ze środków unijnych. Inspektorzy sprawdzają, czy osoba pobierająca takie świadczenie prowadzi działalność rolniczą. Jeśli pracuje w gospodarstwie rolnym, wydawana jest decyzja o odebraniu świadczenia. Rolnicy są oburzeni takim postępowaniem rządowej agencji. O utrzymanie prawa do renty walczy obecnie w sądach 26 osób. Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", Redakcja AgroNews, Dodała : Katarzyna Kaczmarek
19 lipca 2012

Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Wolsztynie  informuje: Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie przepis, nakazujący utrzymywanie grupowe loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia. Nakaz ten dotyczy gospodarstw, w których utrzymywanych jest 10 lub więcej loch lub loszek po pokryciu.…
Zmiany w kształceniu zawodowym – ważne dla „ Młodych Rolników” Od nowego roku szkolnego 2012/2013 zmienia się system kształcenia zawodowego. Informacja ta jest szczególnie istotna dla młodych rolników , którzy otrzymali premię , a nie uzupełnili jeszcze braków w wykształceniu. Nie będzie już naboru do szkół dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe. W miejsce  likwidowanych szkół dla dorosłych wprowadzone tzw. kwalifikacyjny kurs zawodowy. Osoby mające już wykształcenie zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze będą mogły ukończyć  kwalifikacyjny kurs zawodowy i po zdaniu egzaminu uzyskać dyplom. Osoby , które maja wykształcenie jedynie na poziomie podstawowym bądź gimnazjalnym , będą musiały równolegle z odbyciem…
10 lipca 2012

Ważne daty dla rolnika

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Ważne daty dla rolnika Do 15 lipca – można składać wnioski kontynuacyjne o wypłatę premii zalesieniowej z PROW 2004-2006 Do 31 lipca – term inna złożenie wniosku do ARR o przyznanie dodatkowej kwoty mlecznej z rezerwy krajowej Do 31 lipca  - termin płatności składek KRUS za III kwartał 2012 r. Do 31 lipca  - można składać wnioski na zalesienia gruntów rolnych i innych niż rolne w biurach powiatowych ARiMR Od 1 sierpnia – od tego dnia można składać wnioski do AR o konwersję kwoty mlecznej Od 1 sierpnia – można składać wnioski do ARR o zatwierdzenie oddania w użytkowanie lub…
03 lipca 2012

Dni pola w powiecie wolsztyńskim 2012

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Ostatnio zmieniany 03 lipca 2012
21 czerwca 2012

Ekologiczny sposób na mszyce

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Ekologiczny sposób na mszyce Rośliny w ogrodzie często są atakowane przez mszyce. Mięta posadzona między roślinami w ogrodzie chroni je przed mszycami Mszyce najczęściej zwalcza się preparatami chemicznymi. Ale co zrobić, gdy nie chcemy stosować chemii, na przykład na grządkach z koprem, który mszyce szczególnie sobie upodobały? Czy jest jakiś ekologiczny sposób pozbycia się tych szkodników? Między grządkami warzyw i roślinami ozdobnymi, które są szczególnie lubiane przez mszyce, warto posadzić rośliny, które je odstraszają. Są to między innymi: cebula, czosnek, lawenda i mięta. Trzeba pamiętać, że rośliny tego samego gatunku posadzone w dużych skupiskach tworzą wymarzone miejsce do żerowania i…
19 czerwca 2012

Uciążliwy szkodnik - turkuć podjadek

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Uciążliwy szkodnik -  turkuć podjadek Turkuć występując pojedynczo nie powoduje znacznych szkód, jednak jeśli jego liczebność osiąga większe rozmiary, wtedy staje się uciążliwym szkodnikiem. Turkuć podjadek jest jednym z największych naszych owadów. Szkodnik ten osiąga nawet 6 cm długości, jego ciało jest wydłużone, barwy brunatnoszarej. Na głowie ma długie czułki, a na końcu odwłoka – wyrostki ułatwiające orientację, gdy w podziemnym wąskim tunelu porusza się do tyłu. Charakterystyczne są jego odnóża przednie: silnie zbudowane, spłaszczone i zaopatrzone w „zęby”, które służą do grzebania podziemnych korytarzy. Turkucie drążą korytarze tuż pod powierzchnią gleby, zjadają napotkane korzenie roślin, unoszą młode rośliny (które…
18 czerwca 2012

Hoduj świnie zgodnie z wymogami

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek
Hoduj świnie zgodnie z wymogami Od stycznia 2013 roku zacznie obowiązywać pełny zakres zasady wzajemnej zgodności, obejmujący przestrzeganie dobrostanu zwierząt. Jego celem jest zapewnienie zwierzętom gospodarskim zdrowia i komfortu bytowania oraz zapobieganie zranieniom i cierpieniu. Poniżej przedstawiamy wymogi w zakresie chowu trzody chlewnej. Ogólne wymagania dotyczące ochrony zwierząt gospodarskich dotyczą: –    kwalifikacji osób obsługujących zwierzęta; –    kontroli zwierząt (dozoru); –    zapewnienia zwierzętom swobody ruchu; –    żywienia zwierząt (pasza, woda); –    jakości budynków i pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta; –    zapewnienia zwierzętom właściwych warunków środowiskowych; –    postępowania ze zwierzętami chorymi, zranionymi oraz wykonywania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych; –    technologii stosowanych w chowie i…