Nowości z Wolsztyna
03 października 2019

Relacja z wydarzenia Traktor Majster

Opracowanie: Agata Sosińska
W miniony weekend 28-29.09.2019 w Woli Jabłońskiej po raz kolejny odbyły się Wyścigi Traktorów połączone z Targami Rolnymi Eko Bamber. Wydarzenie zostało objęte patronatem MRiRW. Pierwszego dnia wydarzenia, czyli w sobotę odbyła się wystawa Retro Majster, na której można było obejrzeć ponad 40 starych i zabytkowych pojazdów, które również tego dnia zmierzyły się na torze wyścigowym. Wrażenie na odwiedzających wywarł m.in. Ursus C-45 „Bombaj”, ciągnik będący legendą polskiego rolnictwa. Właściciele zaprezentowali w jaki sposób można go uruchomić – przy pomocy palnika. Na drugi dzień wydarzenia, wszyscy czekali z niecierpliwością. Tego dnia odbyły się wyścigi nowoczesnych ciągników, które zostały podzielone na trzy…
Ostatnio zmieniany 03 października 2019
15 lutego 2019

Relacja ze spotkania „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi" w powiecie wolsztyńskim

Opracowanie: Agata Sosińska, Beata Wojciechowska • Zamieszczenie: Agata Sosińska
Zespół Szkół Rolniczych w Powodowie dnia 14 lutego 2019 r. gościł rolników z całego powiatu wolsztyńskiego oraz przedstawicieli instytucji działających w sektorze rolnictwa. Spotkanie pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana rozpoczęło się o godzinie 10.00 i było poprowadzone przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Wolsztynie Pana Rafała Ścipniaka. Na spotkanie stawiła się liczna grupa rolników z  trzech gmin: Siedlec, Przemęt i Wolsztyn. Jako pierwsza głos zabrała Pani Karina Taisner z Biura Powiatowego ARiMR w Wolsztynie, która zapoznała zebranych z obsługą zgłoszeń zwierzęcych przez nowy Portal IRZplus. Natomiast zastępca kierownika Biura Powiatowego Pan Marcin Przydróżny przedstawił zagadnienia związane z płatnościami bezpośrednimi oraz wsparciem krajowym udzielanym przez ARiMR. Kolejną instytucję reprezentował Dyrektor Poznańskiego…
Ostatnio zmieniany 19 lutego 2019
02 stycznia 2019

Farma fotowoltaiczna powstaje w powiecie wolsztyńskim

Opracowanie: Zenon Tomys • Zamieszczenie: Agata Sosińska
Fotowoltaika czyli dziedzina nauki i techniki zajmująca się wytwarzaniem prądu z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu tzw. zjawiska fotowoltaicznego, znajduje coraz więcej zwolenników i pasjonatów. Na dzień dzisiejszy mimo stosunkowo wysokich kosztów w porównaniu ze źródłami konwencjonalnymi wytwarzanie energii przy pomocy tego źródła dynamicznie się rozwija z uwagi na aspekt ekologiczny - tzw. czysta energia oraz na aspekt praktyczny - promieniowanie słoneczne jest wszędzie dostępne. Dynamiczny wzrost zainstalowanej mocy powoduje spadek cen ogniw fotowoltaicznych. Przewiduje się, że po roku 2025 [wg Instytutu Fraunhofera], fotowoltaika będzie najtańszym źródłem energii. W roku 2016 w Polsce działały 473 instalacje fotowoltaiczne posiadające koncesję Urzędu Regulacji Energetyki o łącznej mocy 99,1 MW oraz…
21 grudnia 2018

Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w gminie Przemęt z 2018 roku

Opracowanie: Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Agata Sosińska
Na ternie gminy Przemęt od 2015 roku działa Lokalna Grupa Dyskusyjna skupiająca rolników tej gminy. Rolnicy należący do tej grupy raz na kwartał spotykają się, żeby omówić bieżącą tematykę z zakresu podnoszenia wiedzy ekonomicznej zarządzania gospodarstwem rolnym. Główna tematyka dyskusji była związana z modernizacją gospodarstw przy wykorzystaniu dofinansowania w ramach programu PROW. W bieżącym roku najbardziej zainteresowani byli rolnicy pomocą finansową na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000”. W 2018 roku odbyły się cztery spotkania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej: -30.01.2018r. w Przemęcie – omawiano zmiany w opodatkowaniu VAT -07.06.2018r. w Przemęcie – omawiano finansowanie inwestycji rolniczych w ramach PROW -20.09.2018r. w Przemęcie – omawiano rachunkowość w gospodarstwach rolnych…
17 grudnia 2018

Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w 2018 na terenie gminy Wolsztyn i Siedlec

Opracowanie: Zenon Tomys • Zamieszczenie: Agata Sosińska
Na terenie powiatu wolsztyńskiego działają dwie Lokalne Grupy Dyskusyjne. Jedna począwszy od roku 2012 skupiająca rolników z gmin Wolsztyn i Siedlec oraz jedna działająca na terenie gminy Przemęt. Początkowo Grupa z Wolsztyna na swych cyklicznych spotkaniach omawiała i dyskutowała o nowych technologiach w produkcji roślinnej. Wraz z wprowadzeniem zasad Integrowanej Ochrony Roślin tematy nowego podejścia do ochrony roślin stały się wiodące w pracach Grupy. Mimo, że zasady takiej ochrony obowiązują od 2014 roku, to temat wdrażania zasad jest ciągle aktualny. Maleje ilość substancji czynnych i środków ochrony, które można wykorzystać w rolnictwie. Również zaczyna się pojawiać temat odporności niektórych patogenów na substancje czynne, które poprzednio dobrze działały. Specyfiką wolsztyńskiego rolnictwa…
Ostatnio zmieniany 17 grudnia 2018
22 listopada 2018

Rozwijanie aktywności mieszkańców wsi poprzez konkurs Piękna Wieś

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek • Zamieszczenie: Agata Sosińska
Na początku października ruszyła kolejna edycja konkursu Piękna Wieś - „Piękna Wieś Gminy Siedlec 2018 roku”. Komisja konkursowa składała się z sześciu przedstawicieli ,w tym przedstawiciela Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego. Wsie oceniano w trzech grupach po wcześniejszym złożeniu deklaracji przez sołtysa wsi  do udziału w  tej edycji konkursu: Wsie Duże – Bęlęcin, Chobienice, Kiełpiny, Kopanica, Siedlec, Tuchorza oraz Żodyń Wsie Średnie – Boruja, Godziszewo, Jaromierz, Jażyniec, Karna, Nieborza, Reklin, Reklinek, Stara Tuchorza, Wielka Wieś oraz Zakrzewo Wsie Małe – Grójec Mały, Grójec Wielki, Kiełkowo ,Mała wieś, Mariankowo, Nowa Tuchorza, Wąchabno oraz Wojciechowo Sołtysi wsi bardzo zaangażowali się w konkurs - przedstawiali aktywność mieszkańców i brali…
22 listopada 2018

Rachunkowość rolna zasady prowadzenia

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek • Zamieszczenie: Agata Sosińska
Karty przychodów i rozchodów z gospodarstwa rolnego czyli ewidencję należy prowadzić w jednym skoroszycie, powinny być odpowiednio ponumerowane. Należy pamiętać ,że zapisy dotyczą tylko przychodów i rozchodów z działalności rolniczej. Zapisy powinny być dokonywane w sposób czytelny (można posłużyć się programem Word lub stworzyć tabelkę w Excel) w języku polskim, w polskiej walucie oraz muszą być poparte rzetelnymi dowodami, dlatego wszelakie faktury należy przechowywać. W trakcie wpisów, które oczywiście powinny być prowadzone w sposób ciągły, mogą pojawiać się błędy. Błędy te można poprawiać poprzez skreślenie wpisanej treści, ale tak żeby zachować czytelność błędu, - wpisać datę skreślenie i podpisać poprawkę. Poprawianie błędów poprzez niewpisanie dowodów lub dowodów po korektach, takie wpisy zmniejszające lub…
Ostatnio zmieniany 22 listopada 2018
23 października 2018

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci - KRUS

Opracowanie: Katarzyna Kaczmarek, Agata Sosińska • Zamieszczenie: Agata Sosińska
Kierownik KRUS z Wolsztyna  informuje o możliwości ubezpieczenia dzieci rolników. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci  osb objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia  Społecznego  Rolników  z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych zawarł 28.09. 2018 roku z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. Umowa ta obowiązuje od 12.10.2018 roku do 13.10.2019 roku i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Ubezpieczeniem objęte są dzieci do lat 16 , wyłącznie w zakresie ryzyka śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Pełen zakres ubezpieczenia  i wysokości…
Ostatnio zmieniany 24 października 2018
10 września 2018

VIII Średnowieczny Jarmark Cysterski - relacja

Opracowanie: Agata Sosińska, Henryk Ratajczak • Zamieszczenie: Agata Sosińska
Ziemia przemęcka w ostatnią sobotę (08.09.2018) gościła mieszkańców okolicznych wsi, ale nie tylko przy kramach można było spotkać ludzi z całej Polski. Odbył się tu już po raz ósmy Jarmark Cysterski, w tym roku wyjątkowy, ponieważ w tym roku mija 600 lat od momentu przybycia Cystersów do Przemętu oraz towarzyszą mu obchody 800 lat ziemi przemęckiej. Osoby, które się wybrały na ów Jarmark mogły zasmakować trochę historii. Organizatorzy imprezy zapewnili przybyłym moc wrażeń. Najmłodsi uczestnicy mogli zrobić swoje własne naczynia z gliny – nie lada wyzwanie. Można było spróbować swoich sił w wikliniarstwie. Również kram z krosnami cieszył się dużą popularnością, cały czas kręciło się przy nim dużo…
Ostatnio zmieniany 11 września 2018