Nowości z Wągrowca
18 listopada 2015

GOŁANIECKIE KULINARNE DZIEDZICTWO - PRODUKT REGIONALNY - 2015r.

Opracowanie: Lidia Rybińska
       29 sierpnia 2015 r. odbył się konkurs „Nasze gołanieckie kulinarne dziedzictwo – produkt regionalny – 2015”. Do konkursu przystąpiło 25 Kół Gospodyń Wiejskich gminy Gołańcz. Panie przygotowały 125 blach różnego rodzaju słodkości, które na dożynkach gminnych w Gołańczy były prezentowane i zachwycały podniebienia nawet najbardziej wybrednych odbiorców. Cele konkursu to: promowanie regionalnej żywności, wskazanie możliwości i inspirowanie na rzecz rozwoju jej produkcji i sprzedaży, oddziaływanie kulturowe i gospodarcze na mieszkańców gminy, popularyzacja nowoczesnych rozwiązań z zakresu tradycyjnych technologii, unikatowych surowców, wyjątkowego smaku, pobudzanie aktywności społecznej poprzez integrację mieszkańców obszarów wiejskich, wyłonienie regionalnego produktu. Komisja oceniająca została wybrana w drodze…
            W dniu 30.08.2015r. odbyły się gminne dożynki w Gołańczy. Jednym z punktów programu był konkurs na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. W skład komisji weszły przewodniczące KGW wybrane w drodze losowania w dniu 14.07.2015r. na posiedzeniu Gminnej Rady Kobiet. Przewodniczącą komisji została  Wanda Berka, a członkowie to: Bojarczuk Maria, Paradowska Wioletta, Chojnacka Renata, Wleczyk Maria . Obsługa techniczna konkursu to: Rybińska Lidia, Kabacińska Anna, Gawłowski Michał.             W swojej pracy komisja przyjęła następujące kryteria oceny:             - wkład włożonej pracy w wytwór wieńca             - nawiązanie do tradycji             - ogólny wyraz artystyczny             Po niezwykle trudnej ocenie wieńców komisja przyznała:…
                W dniu 13.08.2015 r. w Poznaniu na dziedzińcu Muzeum Archeologicznego przy Starym Rynku odbył się konkurs  „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Ideą konkursu była identyfikacja produktów regionalnych, promocja regionalnej żywności oraz zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. Organizatorami konkursu na szczeblu centralnym była Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w partnerstwie ze Związkiem Województw RP, a w regionach samorządy województw wraz z ośrodkami doradztwa rolniczego. Nagrody ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W konkursie oceniane były IV kategorie  podstawowe oraz  podkategorie: - produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego: produkty…
16 listopada 2015

Szkolenie informacyjne na temat wdrażania działań PROW 2014-2020

Opracowanie: Dorota Antczak
W środę dnia 14 października 2015 roku w Sali widowiskowej w Łeknie, ul. Polna7 na terenie gminy Wągrowiec odbyło spotkanie z rolnikami poświęcone tematyce wdrażania działań PROW 2014 -  2020.             Spotkanie otworzył oraz powitał wszystkich zgromadzonych gości oraz rolników przewodniczący Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu pan Bogdan Fleming.  Po przywitaniu wszystkich, głos zabrał Dyrektor Wielkopolskiego oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Piotr Łykowski, który przedstawił realizację działań w ramach PROW 2007-2013 oraz propozycję finansową na lata 2014 -2020.             Następnie kierownik Zespołu Doradczego w Wągrowcu Pani Dorota Antczak przedstawiła wykład na temat „Rola publicznego doradztwa rolniczego w…
Demonstracja została przeprowadzona u Pawła Krawieckiego zam. Rąbczyn gm. Wągrowiec i miała na celu uszlachetnienie obornika w pryzmie z zastosowaniem preparatu pro biotycznego ProBio EmówTM. Zastosowanie preparatu miało za zadanie zmniejszyć uciążliwości nawozu wobec środowiska naturalnego i podnieść jakość nawozu organicznego. Preparat zastosowany do przeprowadzenia demonstracji ProBio EmyTM wytwarzany jest w naturalnym procesie fermentacji na bazie Kultur Matecznych i zwiera bardzo szerokie spektrum pożytecznych probiotycznych mikroorganizmów – bakterie kwasu mlekowego, bakterie fotosyntezujące, grzyby fermentujące, promieniowce, drożdże. ProBio EmyTM zastosowane w demonstracji zawierają zwiększoną ilość szczepów bakterii fotosyntezujących, dzięki czemu są szczególnie skuteczne w kompostowaniu materii organicznej tj. obornika, resztek kuchennych…
29 czerwca 2015

WĄGROWIECKI DZIEŃ RZEPAKU

Opracowanie: Łukasz Kowalski • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
Dzięki współpracy Zespołu Doradczego w Wągrowcu z firmą RAPOOL Polska sp. z o.o. oraz wągrowieckiego oddziału banku BGŻ, w dniu 22 czerwca 2015 roku po raz kolejny zorganizowano imprezę pod hasłem „Wągrowiecki Dzień Rzepaku”. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 największych producentów rzepaku z powiatu wągrowieckiego oraz doradcy ZD Wągrowiec.  Impreza podzielona została na dwie części, z której pierwsza odbyła się w Wągrowcu w siedzibie firmy RAPOOL Polska sp. z o.o., gdzie przedstawiono technologię przygotowania nasion przeznaczonych do siewu. Nasiona, które trafiają do magazynu w Wągrowcu podlegają procesowi czyszczenia, kalibrowania, zaprawiania i workowania. Proces uszlachetniania nasion odbywa się na jednej z…
Ostatnio zmieniany 29 czerwca 2015
08 czerwca 2015

Wągrowiecki Dzień Rzepaku

Opracowanie: Michał Gawłowski
Michał Gawłowski ZD Wągrowiec gm. Gołańcz
Ostatnio zmieniany 09 czerwca 2015
26 maja 2015

Podsumowanie powiatowe w powiecie wągrowieckim.

Opracowanie: Michał Gawłowski
W środę dnia 4 marca 2015 roku w Urzędzie Gminy w Wągrowcu odbyło się coroczne Podsumowanie działalności Zespołu Doradczego w powiecie wągrowieckim za rok 2014.              Spotkanie otworzyła oraz powitała zgromadzonych gości i uczestników Kierownik ZD Wągrowiec Dorota Antczak wraz z doradcami, po czym głos zabrała Pani Dyrektor Wiesława Nowak następnie Sekretarz Urzędu Gminy w Wągrowcu pani Dorota Chojnacka-Szymczak w zastępstwie Wójta Gminy Wągrowiec, który obecnie uczestniczył w szkoleniu wyjazdowym. W następnej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu Pan Bogdan Fleming.             Po przywitaniu oraz wystąpieniu wyżej wymienionych osób, kierownik ZD Wągrowiec przedstawiła działalność zespoły…
Ostatnio zmieniany 01 czerwca 2015
06 marca 2015

Kilka słów o nawozach, nawożeniu, terminach stosowania

Opracowanie: Michał Gawłowski
  Kilka słów o nawozach, nawożeniu, terminach stosowania … Stosowanie nawozów, ich obrót i przechowywanie, reguluje Ustawa z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu. Wypunktuje tu tylko najistotniejsze zagadnienia związane z przedmiotem naszego zainteresowania. Ustawa ta reguluje (Art. 1): 1) warunki i tryb wprowadzania do obrotu nawozów, z wyłączeniem spraw związanych z wprowadzaniem do obrotu nawozów uregulowanych w przepisach rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej (…). 2) warunki i tryb wprowadzania do obrotu środków wspomagających uprawę roślin; 3) zadania i właściwość organów oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów na podstawie przepisów rozporządzenia nr 2003/2003; 4) stosowanie nawozów…