23 listopada 2015

Subiektywna ocena sezonu wegetacyjnego 2015 roku w gminie Gołańcz.

Opracowanie: Michał Gawłowski
                Okres wegetacyjny w 2015 roku sugerował niskie plony roślin uprawnych. Małe opady śniegu w zimę 2014/2015 nie zagwarantowały dobrego nasycenia gleby w wodę, a co za tym idzie – rozpuszczenia nawozów. Zimne noce na początku okresu wegetacji nie pozwalały korzeniowi na szybki fizjologiczne przewodzenie składników pokarmowych z gleby. Rolnicy wysiali nawozy i czekali na efekty jego działania. Rośliny rozpoczęły wegetacje, przykryło glebę łanem i opóźniło to ogrzanie gleby. Okres zapylanie przebiegał w czasie bezdeszczowym. Dało zaobserwować się niedużą presję ataków chorób grzybowych. Rolnicy zastanawiali się nad konsekwencjami potencjalnej suszy. Po okresie zapylania długo oczekiwane deszcze krótkie rozpuściły zdeponowane nawozy…
Ostatnio zmieniany 24 listopada 2015
23 listopada 2015

Płatności bezpośrednie za 2015 rok.

Opracowanie: Michał Gawłowski
W dniu 30 września br. Europejski Bank Centralny ogłosił kurs euro według którego będą obliczane stawki płatności bezpośrednich za 2015 rok. W Polsce kurs ten wynosi 4,2448 zł za euro. Oto przekładowe stawki płatności bezpośrednich za 2015 rok w przeliczeniu w zł/ha: - Jednolita płatność obszarowa - 453,70 zł - Płatność za zazielenienie - 304,31 zł - Płatność dodatkowa - 171,73 zł - Płatność dla młodych rolników - 258,97 zł - Płatność do roślin wysokobiałkowych - 422,00 zł Zostały ustalone stawki dopłat do bydła, krów i owiec  : - Płatność do bydła - 261,37 zł/szt. - Płatność do krów -…
23 listopada 2015

A może ferma strusi?

Opracowanie: Michał Gawłowski
Widok strusi na polskiej wsi zaciekawia. Wielkie, charakterystyczne ptaki przyciągają zainteresowanych przyjezdnych, pomimo, z coraz częściej spotykamy je w gospodarstwach agroturystycznych. Ich funkcja to zwykle ozdoba i atrakcja dla gości, jednak hodowle „towarowe” z przeznaczeniem na mięso to prawdziwa rzadkość. Rozpoczęcie hodowli wymaga poniesienia znacznych kosztów inwestycyjnych (zagrody, wiaty, inkubator, klujnik) ale również zdobywania mozolnie wiedzy praktycznej. Większość zainteresowanych martwi się jak ptaki znoszą nasz klimat. Okazuje się, że większym problemem niż niższa temperatura jest duża wilgotność w lecie oraz przedłużające się zimy. Długo zalegający śnieg powoduje powolne „rozbudzanie się” ptaków, ich dezorientację i opóźnienie nieśności. W mroźne zimy dorosłe…
23 listopada 2015

Krzewy warte polecenia - Aronia czarna

Opracowanie: Zbigniew Tomczak
Owoce jagodowe w kolorze ciemnogranatowym (prawie czarnym). Właściwości zdrowotne są nie do przecenienia- to antidotum na choroby cywilizacyjne. Zawierają bardzo dużo witamin i mikroelementów. Owoce i naturalny sok z aronii czarnej mogą być środkami pomocnymi w leczeniu nadciśnienia, arteriosklerozy, kataru żołądka, hemoroidów, niektórych chorób oczu ( osoby pracujące przy komputerach). Powszechnie jest ceniona przy wspomaganiu leczenia chorób nowotworowych , wspomaga również siły obronne organizmu. Roślina bardzo łatwa w uprawie, nie atakują jej szkodniki, jest odporna na mrozy, nawet silne, nie wymaga podlewania a nawet nie lubi nadmiaru wody. Nie ma też specjalnych wymagań co do stanowiska. Nie wymaga też oprysków.…
23 listopada 2015

De minimis – tajemnicze słowo z łaciny.

Opracowanie: Zbigniew Tomczak
Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisij Europejskiej. Zgodnie bowiem z normą prawa rzymskiego de minimis non curat lex [(łac.) - prawo nie troszczy się o drobiazgi], pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji  na rynku. Pomocy finansowej de minimis mogą udzielać m.in. agencje, organy podatkowe, jednostki samorządu terytorialnego. Limit tej pomocy to 15 tys. euro na producenta rolnego na 3 lata podatkowe (rok bieżący i dwa lata poprzednie). Do de minimis zalicza się następujące rodzaje wsparcia: dopłaty do materiału siewnego (Agencja Rynku Rolnego); ulgi w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne (KRUS); ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (Agencja Nieruchomości Rolnych); ulgi podatkowe (jednostki samorządu terytorialnego,…
23 listopada 2015

Między zyskiem i stratą.

Opracowanie: Zbigniew Tomczak
Trudna sytuacja pogodowa  obniży przychody gospodarstw. Nie będzie to jedyny czynnik zmniejszający dochody. Kary za przekroczenie limitu mlecznego, przy niedoborach pasz objętościowych zachwieje niektórymi gospodarstwami o mlecznym profilu produkcji. Nawet najlepszemu doradcy nie uda się złagodzić tej sytuacji bez zaleceń ograniczenia ilości utrzymywanych zwierząt i produkcji. Manewrowanie między zyskiem i stratą wydaje się być już codziennością w naszych gospodarstwach.  Rolnicy z gminy Damasławek w swoich deklaracjach odnośnie zazieleninia (dotyczy gospodarstw powyżej 15 ha) najczęściej deklarowali międzyplon ścierniskowy, w następnej kolejności rośliny bobowate i poplony ozime. Poplony ścierniskowe, których termin siewu upłynął 20 sierpnia były przyczyną wielu telefonów odnośnie sensu wysiewu…
Ostatnio zmieniany 23 listopada 2015
23 listopada 2015

Żywe ściółki w uprawie warzyw.

Opracowanie: Michał Gawłowski
W ostatnich latach coraz bardziej popularna staje się uprawa współrzędna roślin okrywowych z warzywami. Spełniają one wtedy rolę tzw. żywych ściółek. Rośliny wykorzystywane jako wsiewki powinny charakteryzować się: - małą konkurencyjnością w stosunku do warzyw, - krótkim okresem wschodów, zdolnością szybkiego i dokładnego okrywania powierzchni gleby oraz niskim wzrostem, - przy jednoczesnym niewielkim zapotrzebowaniu na wodę, składniki pokarmowe, - dobrze znoszące zacienienie. Najbardziej przydatnymi do tego celu są: koniczyna biała, wyka ozima i życica trwała. Koniczynę białą i życicę trwałą wysiewa się w ilości 5g/m2 nasion, natomiast norma wysiewu dla wyki ozimej wynosi 10g/m2 . Nasiona roślin przeznaczonych na żywe…
20 listopada 2015

Gęś powraca na nasze stoły.

Opracowanie: Beata Mączyńska
W bieżącym roku w gminie Mieścisko został przeprowadzony ciekawy projekt polegający na upowszechnieniu przyzagrodowej  hodowli gęsi. Realizacje tego projektu odbyła się z inicjatywy wójta gminy Mieścisko Pana Andrzej Banaszyńskiego przy wsparciu finansowym Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Doliny Wełny”, działającej na terenie powiatu wągrowieckiego. Główny cel tego projektu to zachęcenie mieszkańców gminy do przyzagrodowego chowu gęsi, która ma bardzo dobre i zdrowe mięso. Posiada duże walory smakowe a tłuszcz z gęsi chowanych w warunkach ekologicznych zawiera cenne jedno- i wielonasycone kwasy tłuszczowe. Poprzez realizacje tego projektu chciano również przypomnieć o  starym zwyczaju, który miał miejsce w Mieścisku a mianowicie w przeddzień…
18 listopada 2015

Trudny okres dla hodowców trzody chlewnej.

Opracowanie: Stanisław Kida
W połowie listopada bieżącego roku nastał trudny okres dla hodowców trzody chlewnej w gminie Skoki. Cena skupu tuczników obniżyła się do poziomu netto 3,20 zł/kg wagi żywej. Cena skupu wybrakowanych macior obecnie nieco ponad 2 zł/kg. Wszystko to stawia pod znakiem zapytania dalsze perspektywy produkcji tuczników. Wielu rolników pyta jakie będą w najbliższym okresie ceny skupu ? Czy jeszcze będą niższe czy teraz już zaczną wzrastać ? Od tego uzależniają dalszy rozwój chowu trzody chlewnej. Jest to również trudny okres dla doradztwa rolniczego – bo co możemy pomyślnego przekazać rolnikom ? Trudno jest przekonywać rolnika, że taki poziom cen skupu…