10 września 2018

Podsumowanie prac komisji klęskowej działającej na terenie gminy Wągrowiec

Opracowanie: Ł. Kowalski • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Od 22 czerwca 2018 roku gminna komisja w składzie:  Anna Majer (WIR),  Andrzej Torzewski (WIR) i  Łukasz Kowalski (WODR) rozpoczęła pracę polegającą na szacowaniu strat spowodowanych przez suszę. Po dokonaniu lustracji w terenie komisja stwierdziła, że największe straty wystąpiły w uprawach zbóż jarych – owsie, jęczmieniu i mieszance zbożowej. Zakres strat w tych uprawach wyniósł od 60 do 80 %. Brak opadów w okresie wegetacji spowodował też straty w uprawie roślin strączkowych (głównie w łubinie), które sięgały nawet 85-90 % na niektórych plantacjach. Troszkę lepiej wyglądała sytuacja w uprawie zbóż ozimych – pszenżycie, pszenicy i życie. Tutaj straty też wystąpiły, ale na niższym poziomie (zakres strat wahał się od 40 do 60 %).

Susza spowodowała również straty w uprawach rzepaku ozimego, kukurydzy oraz na łąkach i pastwiskach. Zakres strat w tym przypadku był różny i wahał się od 30 do nawet 70 %. W uprawach kukurydzy duży wpływ na % strat miał termin siewu i dobór odmiany. Można było zauważyć duże różnice w „odporności na suszę” między danymi odmianami. Na dzień 31 sierpnia 2018 roku liczba gospodarstw z terenu gminy Wągrowiec, w których susza spowodowała straty wyniosła 672. Powierzchnia upraw dotkniętych klęską wynosi 19.014 ha. Szacunkowa wartość strat, wyliczona na podstawie sporządzonych protokołów klęskowych kształtuje się na poziomie 38.661,58 zł. Protokoły zostały przekazane do Wojewody Wielkopolskiego, 65 sztuk odesłano do innych gmin w celu przygotowania protokołu zbiorczego.

Szukanie ziarna w kłosach; (fot. Ł. Kowalski).

 

Kukurydza z nadzieją na plon; (fot. Ł. Kowalski).

 

Kulurydza ... ; (fot. Ł. Kowalski).

 

Czytany 1013 razy Ostatnio zmieniany 10 września 2018