18 lutego 2016

Rejestracja zdarzeń w stadzie świn.

Opracowanie: Michał Gawłowski
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

Wymagania Cross-Compliance nakładają na rolników pewne zobowiązania dotyczące prowadzenie książek ewidencji stada zwierząt. Dotyczy to rolników którzy hodują bydło, kozy, owce lub świnie. Szczegółowo też rozpisane są wymagania stawiane przy odchowie cieląt. Wymogi te zawarte są w odpowiednich aktach prawnych, a zebrane zostały w tzw. listach kontrolnych Wymogów Wzajemnej Zgodności. W Obszarze A zawarta jest m. In. Identyfikacja i rejestracja świń. Skupimy się na tym gatunku, ponieważ wynikają tu pewne problemy związane z zapisami w Księdze Rejestracji Świń.

Księga rejestracji Świn  zawiera tabelę do wpisania zdarzeń w stadzie dotyczących numeru siedziby stada oraz jej lokalizacji – tab.1. Zdarzenia te opisywane są odpowiednimi kodami:

Kody zdarzeń wpisywać zgodnie z poniższym zestawieniem:

 • U – urodzenie zwierzęcia
 • Do – przemieszczenie „do” siedziby stada
 • Z – przemieszczenie „z” siedziby stada
 • P – wwóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • W – wywóz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • PD – padnięcie zwierzęcia
 • ZN – zabicie zwierzęcia z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej
 • UG – ubój zwierzęcia w gospodarstwie.

Tab. 1. Zmiany stanu stada w księdze rejestracji świń.

Kolumny 4, 5, 6 i 7 dotyczą przybycia zwierząt do siedziby, natopi as kolumny 8, 9, 10 i 11 – ubycia zwierząt z siedziby stada. Najwięcej problemów natomiast wynika z zrozumienia sensu kolumny 2 o treści „Stan początkowy – liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym”. Skąd wynikają nieporozumienia? Jest to trochę nieszczęśliwy zapis, gdyż wynikają z niego pewne konsekwencje natury logicznej. Wymusza bowiem osobne zapisywanie każdej partii zwierząt pochodzących z różnych siedzi. Załóżmy, że nasz numer siedziby stada to 123…001 w którym mamy 9 sztuk macior i urodziło nam się 91 prosiąt (dla równego rachunku). Następnie zakupujemy 2 nowe loszki z siedziby stada 456…001, oraz 1 sztukę knurka rozpłodowego z siedziby stada 789…001. Licząc pogłowie zwierząt mamy 103 zwierzęta. Okazuje się jednak, że mamy 3 „pod-stada” o różnych numerach. Pokażę ten przykład rozpisany w tabeli 2 w części dotyczącej przybycia zwierząt do siedziby stada. W nawiasach kwadratowych dopiszę wskazówki dotyczące takiego zapisu.

Urodzenie zwierząt musimy zgłosić do BP ARiMR na odpowiednim formularzu „Zgłoszenie świń do rejestru”. Natomiast sprzedaż zwierząt wymaga od nas pewnej czujności. Zapis ilości „pod-stad” ma konsekwencje gdy chcemy wypisać zgłoszenie zmiany ilości zwierząt. Dokonujemy tego za pomocą formularza „Zgłoszenie zmiany stanu stada świń”. Dla naszych potrzeb sprzedamy jedną loszkę (numer oznakowaniu na zwierzęciu 456…001) do ubojni, a numer kupującego zwierzęta ustalimy na 246…001. Zdarzenie to opiszę w wycinku tabeli ubycie zwierząt z stada – tab.3.

Tab. 2. Wycinek tabeli z zapisami przybycia zwierząt do stada.

Lp
(1)

Stan początkowy stada - liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym (2)

Numer identyfikacyjny zwierząt
(3)

Zmiana stanu stada *)

PRZYBYCIE zwierząt "do" siedziby stada

Data przybycia
(4a)

Liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym które przybyły do stada
(5)

Liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym po zmianie stanu stada
(6)

Dane o miejscu "z" którego przybyły zwierzęta
(7)

Kod zdarzenia
(4b)

1

 9

[liczba macior]

 123…001

[własny numer stada]

 01.02. 2015

91 

[ilość urodzonych prosiąt]

100

[stan zwierząt z własnym numerem – 123 …001]

 

 U

2

 0

 456…001

[numer oznakowania loszek]

 05.02.2015

[ilość zakupionych loszek]

 2

[liczba zwierząt w „podstadzie” 456…001 ]

456 … 

 D

3

 0

 789…001

[numer sprzedawcy knurka]

 10.02.2015

 1

[ilość zakupionych knurków]

 1

[liczba zwierząt w „podstadzie” 789…001 ]

789 

 D

 

Formularz zgłoszenia świń do rejestru.

Tab.3. Zmiana stanu stada –wycinek tabeli, ubycie zwierząt ze stada.

Lp
(1)

Stan początkowy stada - liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym (2)

Numer identyfikacyjny zwierząt
(3)

 

 

Zmiana stanu stada *)

 

Uwagi

 

UBYCIE zwierząt "z" siedziby stada

 

Data ubycia
(8a)

Liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym które ubyły do stada
(9)

Liczba zwierząt oznakowanych tym samym numerem identyfikacyjnym po zmianie stanu stada
(10)

Dane o miejscu "do" którego ubyły zwierzęta
(11)

Kod zdarzenia
(8b)

1o

2

456…001

 

10. 01.2016

1

1

[pozostała ilość zwierząt w „podsadzie” 456…001 ]

246…001

Złamanie nogi

Z

                   

 

Z powyższymi zdarzeniami wiąże się też wystawienie do BP ARiMR zgłoszenia zmiany stanu stada. Będzie to w naszym przypadku o tyle skomplikowane, gdyż będziemy musieli pamiętać o 3 różnych numerach. Przedstawiono to na rysunku poniżej.

To tyle w telegraficznym skrócie. Dalszych informacji, szczegóły można uzyskać w BP ARiMR, oraz u doradców gminnych WODR.

 

Michał Gawłowski

gm. Gołańcz

ZD Wągrowiec

Czytany 12517 razy Ostatnio zmieniany 18 lutego 2016

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.