05 stycznia 2016

Inwestycje na OSN-ach.

Opracowanie: Beata Mączyńska • Zamieszczenie: Michał Gawłowski
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

       Dnia 29.12.2015 roku prezes ARiMR podał do publicznej wiadomości informacje o pomocy dla rolników na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”. Pomoc ta jest kierowana dla rolników, którzy prowadzą gospodarstwa rolne położone  co najmniej w części na terenach uznanych nie wcześniej 1 maj 2012 za obszar OSN. Z pomocy może skorzystać rolnik, który prowadzi produkcje zwierząt z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk, chowu i hodowli świń powyżej 2000 stanowisk oraz 750 stanowisk dla loch.

Wnioski będą składane w terminie 10 luty do 10 marca 2016 roku

Pomoc jest skierowana na inwestycji związane z przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie i przechowywania pasz soczystych zgodnie z programem wdrażanym na terenach OSN. W ramach tego działania będzie można budować lub przebudowywać płyty obornikowe, budować zbiorniki do gnojówki i gnojowicy oraz budować płyty i zbiorniki do przechowywania pasz soczystych. Pomoc na inwestycje związane z przechowywaniem pasz soczystych może być tylko przyznana młodemu rolnikowi.

Pomoc będzie również obejmowała zakup urządzeń do aplikacji nawozów, wozów asenizacyjnych i rozrzutników obornika (kompostu), ale tylko wtedy gdy będzie powiązana z inwestycjami związanymi z przechowywaniem nawozów naturalnych i pasz soczystych.

Wielkość pomocy będzie wynosiła maksymalnie  do 50 tys. zł czyli 50% wysokości dofinansowania, a w przypadku młodego rolnika stanowić to może 60% dofinansowania.

Wnioski będą składane w oddziale regionalnym ARiMR (Poznań) a kolejność udzielonej pomocy będzie ustalana na podstawie otrzymanych punktów. Punkty będą przyznawane za ilość posiadanych zwierząt oraz za procentowy udział kosztów kwalifikowanych w całości inwestycji, przeznaczonych na  przechowywanie nawozów i pasz soczystych. Rolnik musi uzyskać minimalną ilość punktów, która wynosi 3. Młodzi rolnicy otrzymują dodatkowo 2 punkty.

Opracowała Beata Mączyńska

ZD Wągrowiec

Czytany 943 razy