Nowości z Turku
08 października 2020

Wizyta w Ogrodzie Ziołowym Hyzop

Opracowanie: Barbara Straszewska, Maria Kamecka • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Ogród Ziołowy Hyzop położony jest we wschodniej Wielkopolskie, w powiecie kolskim, na terenie gminy Osiek Mały, w miejscowości Rosocha. Gospodarstwo, w którym mieści się ogród zajmuje powierzchnię około 8,50 ha użytków rolnych. Ogród ziołowy, jak twierdzą jego właściciele Anna i Marek Górczewscy „powstał z pasji do ziół oraz natury, dla tych którzy chcą poznawać rośliny przyjazne człowiekowi oraz chcą w oryginalny i aktywny sposób spędzić czas wolny”. W gospodarstwie Ogród Ziołowy Hyzop całość produkcji prowadzona jest w ekologicznym systemie gospodarowania, a jego początki sięgają 2010 roku i w tym też roku gospodarstwo zostało włączone do sieci zagród edukacyjnych. W gospodarstwie…
04 września 2020

Czy mała przedsiębiorczość w gospodarstwach jest opłacalna ?

Opracowanie: Karolina Lewandowska • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Wiele osób prowadzących niewielkie gospodarstwa rolne zadaje sobie takie pytanie. Jeśli jest opłacalna - to co produkować, by dołożyć choć „parę złotych” do domowego budżetu ? W dniu 4 sierpnia 2020 r. grupa 20 rolników z powiatu tureckiego, dzięki finansowemu wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” PROW 2014-2020 wyjechała do województwa kujawsko-pomorskiego, by spróbować odpowiedzieć na te pytania. Zawitaliśmy do 3 gospodarstw rolnych, z których każde miało inny kierunek produkcji. Jako pierwsze gospodarstwo odwiedziliśmy Winnicę przy Talerzyku znajdującą się w miejscowości Topolno opodal grodziska Talerzyk z XI wieku. Nasadzenie obejmuje 2…
26 sierpnia 2020

Pełne kwalifikacje rolnicze - zapraszamy do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Opracowanie: Dyrekcja ZSRCKU W Kościelcu • Zamieszczenie: Maria Kamecka
30 marca 2020

Odmiany ziemniaków zalecane do uprawy we Wschodniej Wielkopolsce

Opracowanie: Małgorzata Filipowicz • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Wielkopolska, a szczególnie jej wschodnia część, to region, gdzie rolnicy często uprawiają ziemniaki na mniejszych lub większych powierzchniach. Najczęściej są to odmiany jadalne o różnym stopniu wczesności, jak również skrobiowe dla przetwórstwa. Obecnie obserwuje się nieco większe zainteresowanie zakupem sadzeniaków, gdyż w wyniku suszy, ceny ziemniaków w ubiegłym roku po zbiorach były wysokie w porównaniu z cenami z lat ubiegłych. Co roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podaje Listę Zalecanych Odmian (LZO) ziemniaków, które na podstawie badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego najlepiej sprawdziły się pod względem gospodarczym, wiernie plonują i mają niską podatność na choroby w warunkach poszczególnych województw w…
12 grudnia 2019

Zakończenie okresu szkoleniowego w powiecie tureckim

Opracowanie: Grażyna Jóźwiak • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Na koniec jesiennego okresu szkoleniowego 2019 roku, realizowanego przez doradców z powiatu tureckiego dla rolników i mieszkańców wsi, zostało zorganizowane 27 listopada w Dobrej spotkanie - Dzień Kukurydzy oraz 11 grudnia w Turku konferencja - Technologie żywienia bydła. W obu spotkaniach uczestniczyło prawie 100 zainteresowanych osób. Podczas spotkania w Dobrej przedstawiono wyniki plonowania w 2019 roku wielu odmian kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, wpływ doboru odmian i zabiegów agrotechnicznych, w tym zabiegów mechanicznych i chemicznych ochrony roślin na plonowanie kukurydzy w warunkach tegorocznej suszy oraz nowości technologiczne w zakresie zasiewu i zbioru kukurydzy. Uczestnicy konferencji w Turku wysłuchali wykładów…
04 grudnia 2019

Agroturystyka w powiecie tureckim

Opracowanie: Maria Kamecka
Agroturystyka cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zarówno wśród odwiedzających gospodarstwa oraz tych, którzy zamierzają założyć taką działalność. Tak duże zainteresowanie wynika między innymi z tego, że obecna agroturystyka oprócz zwykłego wypoczynku obejmuje szereg usług towarzyszących oraz stwarza szanse zapoznania się z życiem i pracą ludności wiejskiej. Oferta agroturystyczna skierowana jest głównie do mieszkańców dużych miast, którzy poszukują spokoju, ciszy, zwolnienia tempa życia przy równoczesnym wzroście aktywności ruchowej, kontaktów międzyludzkich opartych na życzliwości i więzach rodzinnych. Warto podkreślić, że wypoczynek w gospodarstwie agroturystycznym może być połączony z uczestnictwem w codziennym życiu i zajęciach jej mieszkańców, a także korzystania z produktów żywnościowych…
02 grudnia 2019

Regionalne spotkanie pszczelarzy

Opracowanie: Leszek Skubiszewski • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Regionalne spotkania pszczelarzy odbywają się corocznie w różnych regionach Polski. Tegoroczne spotkanie odbyło się 28 lipca w gminie Tuliszków. Miejscowe Koło Pszczelarzy zorganizowało XXVIII Regionalny Dzień Pszczelarza dla regionu konińskiego. Na spotkanie przybyli przedstawiciele kół z całego regionu konińskiego, który skupia koła gminne z byłego województwa konińskiego. Uroczystości rozpoczęły się korowodem z pocztami sztandarowymi na czele, który poprowadziła orkiestra dęta do kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Wita w Tuliszkowie. Proboszcz ks. prałat Stanisław Nowak odprawił mszę świętą w intencji pszczelarzy. W homilii podkreślił pracowitość pszczół, która służy człowiekowi i przyrodzie. Podkreślił również, że pszczelarstwo to pasja ludzi, którzy kochają pszczoły.…
26 listopada 2019

Ekologiczny chów zwierząt

Opracowanie: Grażyna Jóźwiak • Zamieszczenie: Maria Kamecka
Jak w praktyce wygląda ekologiczny chów bydła mlecznego i opasowego oraz pozyskiwanie mięsa, mleka i jego przetworów, a także ich sprzedaż odbiorcom hurtowym i detalicznym? Odpowiedź na te i wiele innych pytań z zakresu towarzyszącego produkcji zwierzęcej uzyskali rolnicy zajmujący się chowem bydła mlecznego i opasowego – 27 osób z powiatu tureckiego, którzy 7 listopada 2019 r. uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do dwóch towarowych gospodarstw ekologicznych z produkcją mleka i z produkcją bydła opasowego w gminie Krzyż Wielkopolski. W gospodarstwie Pani Elżbiety Reitzig, położonym nad rzeką Drawą, uczestnicy wyjazdu zapoznali się z charakterystyką bydła mięsnego rasy Hereford. Właścicielka oprowadziła grupę po gospodarstwie, a na pastwisku przedstawiła stosowane zasady ekologicznego wypasu kwaterowego, nawożenia pastwisk nawozami i minerałami naturalnymi oraz utrzymywania bogatej roślinności w runi. Wymogi w tym zakresie…
Ostatnio zmieniany 09 stycznia 2020
29 października 2019

Ziemniaczane święto w Skarżynie

Opracowanie: Maria Kamecka
Na terenie gminy Kawęczyn, we wsi Skarżyn od 2007 roku działa Skarżyńskie Stowarzyszenie Osób z Inicjatywą, którego Prezesem jest Pani Bożena Tobijas. Stowarzyszenie w ramach konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”, opracowało i złożyło wniosek pod nazwą „Skarżyn odnawiamy i pyrką przygryzamy”. W ramach złożonego projektu, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego odbyły się w świetlicy w Skarżynie, między innymi dwudniowe warsztaty kulinarne, przeprowadzone pod kierunkiem Pani Marioli Lament. W pierwszym dniu warsztatów, 18 października br. uczestnicy wysłuchali prelekcji nt. walorów odżywczych ziemniaka, przygotowanej przez doradców z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Turku, a najmłodsi licznie wzięli udział w konkursie malarskim.…