Nowości z Szamotuł
01 grudnia 2016

Lokalna Grupa Dyskusyjna - Podsumowanie działalności Kaźmierz 2016

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
 Lokalna Grupa Dyskusyjna na terenie gminy Kaźmierz powstała w roku 2012 skupiając w swym składzie głównie młodych rolników z terenu całej gminy. Od roku 2012 zgodnie z ustalanymi harmonogramami pracy członkowie grupy zbierają się cyklicznie w odstępach kwartalnych. Spotkania odbywają się na sali wykładowej lub w terenie na plantacjach roślin uprawnych i w Gospodarstwie Demonstracyjnym. Tematami i problemami wiodącymi w działalności grupy jest ochrona roślin rolniczych przed chorobami, szkodnikami i chwastami ze szczególnym uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Na rok 2016 zaplanowano 4 spotkania szkoleniowe po jednym w każdym kwartale. Szkolenia dla członkami Lokalnej  Grupy Dyskusyjnej z terenu gminy Kaźmierz rozpoczęto w roku bieżącym w dniu 11 lutego realizując temat : „Integrowana Ochrona Roślin – Wykorzystanie stacji…
Ostatnio zmieniany 01 grudnia 2016
18 listopada 2016

Podsumowanie demonstracji polowej w miejscowości Krzeszkowice gm. Szamotuły

Opracowanie: Jerzy Kryś • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
W gospodarstwie demonstracyjnym, którego właścicielem jest pan Jan Dziamski w miejscowości Krzeszkowice pow. szamotulski w 2016 roku została przeprowadzona demonstracja: „Wykorzystanie trwałej aktywnej próchnicy w podnoszeniu urodzajności gleby.” W ostatnich latach daje się zauważyć w wielu gospodarstwach spadek pogłowia zwierząt. Od wieków jedyną skuteczną i stosowaną metodą polepszenia urodzajności gleb było ich nawożenie nawozami organicznymi – obornikiem lub zieloną masą poplonów wysiewanych na przyoranie. Niestety od wielu lat brakuje opadów  w okresie miesięcy sierpień – wrzesień, co skutkuje  tym, iż siew polonów bywa bardzo zawodny. Aby nie dopuścić do obniżenia zawartości materii organicznej w glebie potrzeba jest szukania innych alternatywnych…
17 listopada 2016

Psie zaprzęgi powróciły do Koźla

Opracowanie: Janusz Brodzik • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
5-6 listopada Koźle tętniło emocjami wywołanymi kolejną wizytą psich zaprzęgów.   Zawodnicy tym razem, rywalizowali o tytuł Mistrza Polski oraz Puchar Świata IFISS. Już w piątkowy wieczór (4 listopada ) zaczęły zjeżdżać się ekipy, by w sobotę rano zarejestrować się na listach startowych, gdzie odnotowano ok. 130 zawodników z całej Polski i zagranicy. Rywalizowano w kilku kategoriach między innymi canicross (biegacz z psem), bike juring            ( pies i rower), jak również duże zaprzęgi liczące nawet do 10 psów. Zawodnicy ruszali ze startu zorganizowanego w okolicach boiska w Koźlu by przemierzyć odległość 6,2 km i 4,3 km malowniczej trasy, która wiodła…
14 listopada 2016

Warsztaty na temat nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w rolnictwie

Opracowanie: Piotr Matusiak • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
W dniach 18 i 19 października w Gospodarstwach Demonstracyjnych: Krystyny i Henryka Święcickich  w Baborówku oraz  w PRH „Gałopol” w Gałowie  w powiecie szamotulskim odbyły się  warsztaty na temat nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w rolnictwie. W objekcie Państwa Święcickich na wstępie gospodarz przedstawił charakterystykę gospodarstwa, kierunki produkcji i działań innowacyjnych. Przeprowadzono  także cykl wykładów dotyczących uproszczonej uprawy gleby, systemu wspomagania decyzji oraz optymalizacji nawożenia przy udziale systemu mapowania gleb. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie gospodarstwa oraz pokaz uprawy gleby systemem bezorkowym. Następnie uczestnicy udali się do „Gałopolu” SP z o.o. gdzie prezes Marian Pankowski omówił charakterystykę prowadzonego gospodarstwa. Tam…
09 listopada 2016

„Mała Retencja Wodna, a rolnictwo w Wielkopolsce”

Opracowanie: Anna Czarnecka
  O zasobach wodnych :          W Polsce a tym samym w Wielkopolsce zasoby wodne w porównaniu z innymi rejonami naszego kraju oraz innymi państwami sąsiadującymi z Polską są niewielkie i w znacznym stopniu zależą tylko od opadów deszczu. Na  bilans  zasobów  wodnych  składają  także  wody  powierzchniowe  w  jeziorach i rzekach oraz w zbiornikach wodnych w tym zbiornikach dużej i małej retencji wodnej.   O retencji wodnej :          Retencja wodna to zdolność gromadzenia zasobów wodnych i ich przechowywanie przez dłuższy czas w środowisku. W dużym uproszczeniu pod pojęciem małej retencji wodnej rozumie się zdolność do gromadzenia wody…
Ostatnio zmieniany 09 listopada 2016
20 września 2016

Dożynki Wiejski Kłodzisko 2016 r

Opracowanie: Mariusz Makówka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Dnia 27.08.2016r. w Kłodzisku odbyły się Dożynki Wiejskie zorganizowane przez sołtysa, radę sołecką i społeczność. Uroczystości dożynkowe rozpoczęto korowodem przez wieś. Następnie ojciec Nikodem odprawił mszę dziękczynną za zebrane plony. Rolnicy, goście m.in. członek zarządu powiatu Pan Kazimierz Michalak, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Pan Mirosław Wieczór, Prezes GZR i OR Edward Ławniczak, Prezes SUR Krzysztof Marszał, Prezes Spółek Wodnych Aleksander Chojan, Prezes OSP Kłodzisko Antoni Odrobny, kierownik Zespołu Doradczego w Szamotułach  Janusz Brodzik, delegaci Izb Rolniczych na Gminę Wronki Józef Malinowski i Rafał Kaszny, sołtys Głuchowa Zbigniew Kozłowski,  dziękowali w niej Bogu za doznane łaski . W tym roku…
15 września 2016

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW 2016 W KAŹMIERZU

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
             W niedzielę 4 września 2016 roku zgodnie z wieloletnią tradycją odbyło sie  w Kaźmierzu Gminne Święto Plonów 2016. Wszystkie uroczystości dożynkowe i imprezy towarzyszące  odbyły się na terenie stadionu sportowego w Kaźmierzu a słoneczna pogoda od samego rana zachęcała do uczestnictwa. Obchody Dożynek rozpoczęły się od uroczystej mszy podczas, której przybyli rolnicy dziękowali za tegoroczne plony i zbiory. Po mszy nastąpił tradycyjny obrzęd dożynkowy, który zapoczątkowany został przez Starostów dożynkowych - Marię Kokot ze wsi Dolne Pole i Wojciecha Trochimowicza z Sokolnik Małych, którzy przekazali gospodarzowi gminy bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki. Po odebraniu chleba i poczęstowaniu…
06 września 2016

XVI edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów

Opracowanie: Anna Czarnecka
12.08.2016r. w Poznaniu na Starym Rynku odbył się finał konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. Zmagały się tam o nagrodę najlepsze regionalne i lokalne produkty żywnościowe i najlepsze potrawy regionalne. Celem konkursu od 16 lat jest identyfikacja i promocja polskich produktów regionalnych, które wytwarzane są takimi samymi metodami i według takich samych receptur od pokoleń. Powiat szamotulski reprezentowało 12 wystawców, którzy do konkursu zgłosili 17 produktów  w tym 4 do nagrody  „Perły”. Nagrody i wyróżnienia otrzymali: - I nagrodę w kategorii produkty warzywne za kapustę po żydowsku otrzymała pani Barbara Jaskuła - I nagrodę w kategorii produkty mleczne za…
Ostatnio zmieniany 06 września 2016
23 sierpnia 2016

Informacja o przebiegu żniw w powiecie szamotulskim

Opracowanie: Janusz Brodzik • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
       Analizując sytuację z przebiegu żniw w bieżącym roku należy stwierdzić, że jest ona o wiele trudniejsza  niż w latach 2015 i 2014. Wynika to z fakt  niesprzyjającej aury do wykonywania omłotu  (zbioru), oraz niższych plonów i gorszej jakości zbieranego ziarna. Oceniając dotychczasowy przebieg żniw możemy stwierdzić, że na dzień 12.08.2016 zebrany w całości został jęczmień ozimy oraz rzepak ozimy. Tu uzyskane plony są zdecydowanie niższe niż w roku ubiegłym, średnio jęczmień ozimy  plonował na poziomie   3,5 – 5,5 tony z ha,  rzepak  2,5 – 3,5  tony z ha.  Natomiast zbiór pozostałych zbóż ozimych i jarych ze względu na niesprzyjające…