Nowości z Szamotuł
28 grudnia 2016

Ponowne wykorzystanie zbędnych odpadów rolniczych

Opracowanie: Andrzej Greczka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Duża ilość liści oraz odpadów przemysłu rolnego to nie problem. Biomasa stanowi obecnie największy potencjał energii odnawialnej spośród innych źródeł. Oprócz tego, biomasa jest bardzo dobrym materiałem do produkcji surowców i produktów chemicznych na przykład środków smarnych. Możliwość przerobu biomasy wiąże się z jej zdolnością do biodegradacji. W dzisiejszych czasach  bioprodukty cieszą się coraz większą popularnością. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom technologicznym z biomasy można uzyskać pasze oraz nawozy. Tłuszcze pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego dzięki swojej nietoksyczności są doskonałym materiałem do produkcji środków smarnych. Dbanie o dobro środowiska naturalnego jest obecnie bardzo ważne, dlatego warto ponownie wykorzystywać odpady przemysłu rolniczego. Stosowanie biopaliw…
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2016
28 grudnia 2016

Szkody w płodach rolnych

Opracowanie: Andrzej Greczka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Dotychczas szkody w płodach rolnych, wyrządzane przez zwierzynę łowną były szacowane przez przedstawicieli miejscowych kół łowieckich. Od 2018 roku szacowaniem szkód ma zająć się 380 rzeczoznawców, podlegających bezpośrednio wojewodom. Szkody mają być zgłaszane wójtom, którzy będą kierować wnioski dalej,  do wojewodów. Jeśli rolnik, który poniesie straty, wyrządzone przez zwierzynę łowną, uzna, że ich wartość została błędnie oszacowana, może wtedy żądać dodatkowej opinii, rzeczoznawcy wyznaczonego wcześniej przez izbę rolniczą. Poniesie on jednak wtedy całkowite koszty szacowania szkód, a nie jak przypadku zaakceptowania pierwszych szacunków 30 procent. Nastąpi też zmiana w źródle finansowania szkód. Do tej pory jedynym źródłem były części budżetów…
22 grudnia 2016

Spotkanie świąteczne organizacji społecznych w Gminie Wronki

Opracowanie: Mariusz Makówka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
W poniedziałek 19 grudnia we Wronieckim Ośrodku Kultury odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne organizacji społecznych z Gminy Wronki. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii „Agata”, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem”, Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także osoby starsze i samotne, którym pomocy na co dzień udziela Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości przez Burmistrza Mirosława Wieczora. Następnie zaprezentowana została część artystyczna w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego Marynia oraz Chóru Milenium. Po części artystycznej…
22 grudnia 2016

Spotkanie opłatkowe mieszkańców Sołectwa Kłodzisko

Opracowanie: Mariusz Makówka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Dnia 18.12.2016 roku jak corocznie w Sołectwie Kłodzisko odbyło się spotkanie opłatkowe, na które przybyli mieszkańcy oraz Kapelan rolników ks. proboszcz Stanisław Wawrzyniak. Sołtys Mariusz Makówka przywitał przybyłych mieszkańców  złożył życzenia Świąteczno - Noworoczne. Wszyscy przybyli podzielili się opłatkiem . Sołtys przedstawił całoroczne sprawozdanie ze swojej  działalności i rady sołeckiej. Po części oficjalnej odbył się skromny poczęstunek, który  zakończył spotkanie opłatkowe.
21 grudnia 2016

Konferencja dla "młodych Rolików"

Opracowanie: Piotr Matusiak • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
W dniu 16.12.2016 roku w  Gałowie odbyła się konferencja dla rolników powiatu szamotulskiego zorganizowana przez Zespół Doradczy WODR Szamotuły. Program konferencji obejmował następujące zagadnienia: zarządzanie gospodarstwem rolnym, integrowaną ochronę roślin, wymagania dotyczące zarządzania oraz normy w zakresie dobrej kultury rolnej, zgodnej z ochroną roślin, wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwiem rolnym na potrzeby budowania konkurencyjności i zorientowania na rynek, nowoczesnych technologii uprawy zbóż i podatek VAT w rolnictwie. Wykładowcami wymienionych tematów byli:  Janusz Brodzik i Piotr Matusiak. Uczestnikami konferencji byli głównie „młodzi rolnicy”, którzy skorzystali z premii finansowej, ponieważ była możliwość uzyskania po szkoleniu zaświadczenia wymaganego do ARiMR jako…
19 grudnia 2016

Ważne szkolenie dla producentów trzody chlewnej w gminie Kaźmierz.

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
         W dniu 16 listopada 2016 roku z inicjatywy Gminnej Służby Doradczej WODR Poznań i Wójta Gminy Kaźmierz przy współudziale Powiatowego Lekarza Weterynarii  i Kierownika biura powiatowego ARiMR w Szamotułach przeprowadzone zostało szkolenie dla hodowców trzody chlewnej z terenu gminy Kaźmierz. Tematem wykładów były: „Zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa ASF w hodowli trzody chlewnej  i promocja bioasekuracji” oraz „Zmiany w przepisach dotyczących identyfikacji  i rejestracji zwierząt wprowadzonych przez ARiMR z dniem 18 października 2016 roku” Zagadnienia omówione zostały przez doradcę gminnego WODR Poznań oraz specjalistów z ARiMR – Biuro Powiatowe w Szamotułach przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych i materiałów szkoleniowych. Powyższe tematy przedstawione zostały zgodnie…
19 grudnia 2016

Podsumowanie z przeprowadzonych demonstracj - Kaźmierz 2016

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
  Temat demonstracji : "Integrowana Ochrona Pszenicy Ozimej"                     i "Integrowana Ochrona Pszenżyta Ozimego" Lokalizacja : Wojciech Kalinowski - Gospodarstwo Demonstracyjne,   Miejsce lokalizacji : miejscowość : Kaźmierz, gmina : Kaźmierz.                                                                             Demonstracje zostały zlokalizowane w gospodarstwie demonstracyjnym Pana Wojciecha Kalinowskiego, który prowadzi gospodarstwo rolne na terenie gminy Kaźmierz. Pola demonstracyjne zostały zaplanowane i wysiane w miejscowości Kaźmierz.     Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed chwastami, szkodnikami i chorobami grzybowymi, polegająca na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a w szczególności metod nie chemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Integrowana ochrona roślin wykorzystuje wiedzę o organizmach szkodliwych dla roślin uprawnych w celu określenia…
12 grudnia 2016

Ogłoszenie

Opracowanie: Janusz Brodzik • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
W związku z trudnościami lokalowymi jakie wystąpiły na terenie Miasta i Gminy Obrzycko, wszystkich rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych skorzystaniem z pomocy naszych doradców zapraszamy do biura powiatowego Zespołu Doradczego Szamotuły mieszczącego się w Gałowie przy ulicy Wierzbowa 12. Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach : 7.30 do 15.30. Kontakt telefoniczny : 61 29 20 669                                                                                                                                                                                               Janusz Brodzik – Kierownik  ZD Szamotuły.
12 grudnia 2016

Zagrożenia ASF w Szamotułach

Opracowanie: Janusz Brodzik • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
W dniu 22 listopada 2016r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach odbyło się spotkanie dla rolników zorganizowane we współpracy przez: Wielkopolską Izbę Rolniczą, Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, Powiatowego Lekarza Weterynarii, ZD w Szamotułach Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.             Temat spotkania wywołał zainteresowanie wśród rolników, którzy licznie przybyli by wysłuchać o zagrożeniach rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym najbardziej niebezpiecznego wirusa ASF. Zadaniem priorytetowym organizatorów było uświadomienie rolnikom zagrożenia chorobą oraz o tego jak dużą rolę odgrywa człowiek w prowadzonych działaniach przeciwko rozprzestrzenianiu się tego wirusa.             Ponad 35% krajowej produkcji trzody chlewnej produkuje się w regionie województwa…