Nowości z Szamotuł
16 grudnia 2015

Rajd Agroturystyczny

Opracowanie: Janusz Brodzik • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
         Kolejny raz w powiecie szamotulskim odbył się organizowany już od kilku lat Samochodowy Amatorski Rajd Agroturystyczny. 19 września tego roku Szamotulskie Stowarzyszenie Agroturystyczne pod przewodnictwem Pani Prezes Violetty Wawszczak zorganizowało VII taki rajd, na którego trasie czekało jak zawsze wiele atrakcji.       Rajd wyruszył z Szamotuł, a jego meta tym razem była w Przecławiu, w Gospodarstwie Agroturystycznym „Kids Farm”, gdzie na uczestników czekał poczęstunek, ognisko, konkursy oraz rozdanie nagród. Aby jednak dotrzeć do mety należało po drodze zaliczyć punkty pośrednie. Trasa wiodła przez: Gałowo, Radzyny, Kaźmierz, Brzezno, Witoldzin, a stamtąd prosto do mety w Przecławiu. Na każdym punkcie…
Ostatnio zmieniany 16 grudnia 2015
14 grudnia 2015

ZIMA Z PTAKAMI

Opracowanie: Eugeniusz Wiśniewski • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
O ptakach można pisać w różnych kategoriach np. w kategorii ptaków gospodarskich, hodowanych w celu uzyskania z nich jaj, mięsa i pierza, czyli o drobiu grzebiącym (kury, indyki, perlice), lub drobiu wodnym (gęsi i kaczki).     W kategorii ptaków ozdobnych i innych - ciekawie byłoby zapewne dowiedzieć się czegoś praktycznego np. jakiego ptaszka kupić do domu?, albo jak dbać o kanarka?, lub jak nauczyć papugę mówienia?, a nawet … jak przegonić gołębie? Przepraszam wszystkich zainteresowanych w/w tematami, ale ja  w dalszej części skupię się wyłącznie na ptakach dziko żyjących, czyli żyjących na wolności. To te ptaki wyzwalają w nas pozytywne emocje…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2015
03 grudnia 2015

Lokalna Grupa Dyskusyjna Podsumowanie Działalności Kaźmierz 2015

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
        Lokalna Grupa Dyskusyjna na terenie gminy Kaźmierz powstała w roku 2012 skupiając w swym składzie głównie młodych rolników z terenu całej gminy. Od roku 2012 zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy członkowie grupy zbierają się cyklicznie w odstępach kwartalnych. Spotkania odbywają się na  sali wykładowej  lub  w terenie na plantacjach roślin uprawnych.  Tematami i problemami wiodącymi w działalności grupy jest ochrona roślin rolniczych przed chorobami, szkodnikami i chwastami ze szczególnym uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Na rok 2015 zaplanowano 4 spotkania szkoleniowe  po jednym w każdym kwartale. Szkolenia dla członkami Lokalnej  Grupy Dyskusyjnej z terenu gminy Kaźmierz rozpoczęto w roku…
02 grudnia 2015

Zwalczajmy wyczyńca polnego

Opracowanie: Jerzy Kryś • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides) to roślina należąca do gatunków wiechlinowatych. Jest trawą rozłogową o luźnych kępkach, jednoroczną, jarą, dobrze zimującą jeżeli jej wschody nastąpiły w okresie jesiennym. Wyczyniec polny lubi do swojego rozwoju gleby ciężkie, wilgotne, gliniaste i żyzne, o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym. Największe szkody wyrządza w zbożach ozimych, a także jarych, szczególnie w latach chłodniejszych. Występuje na terenach wschodniej i północnej Polski, choć od paru lat można zauważyć dużą jego ekspansję na terenie Wielkopolski. Jak podają botanicy należy do trzynastu najszybciej rozprzestrzeniających się gatunków traw w naszym kraju. Szacuje się, że występowanie już ok. 12 roślin na…
01 grudnia 2015

A może sorgo?

Opracowanie: Jerzy Kryś • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
 W bieżącym roku ze względu na panującą suszę w wielu rejonach zwłaszcza na słabszych glebach wystąpiły niekorzystne warunki do uprawy kukurydzy, która jest podstawową rośliną w żywieniu bydła mlecznego i opasowego. Intensywne i długie susze, które coraz częściej występują w Polsce podczas kwitnienia i pylenia kukurydzy mocno wpływają na jakość plonu i wielkość jej plonowania. W tak niesprzyjających warunkach może warto zastanowić się nad uprawą sorga? Rośliny tej nie można traktować jako uprawy konkurencyjnej w stosunku do kukurydzy, może być raczej uprawą komplementarną, która na słabszych stanowiskach, gdzie uprawa kukurydzy jest zawodna, wyda duży plon zielonej masy (ponad 80 t…
24 listopada 2015

PRZYPOMNIENIA NAWOZOWE

Opracowanie: Karol Jażdżewski, Eugeniusz Wiśniewski • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
                        Każdy  rolnik wie, że nawożenie jest jednym z podstawowych elementów plonotwórczych w gospodarstwie rolnym, ponieważ nawozy są nośnikiem składników pokarmowych dla roślin, a także przyczyniają się do zwiększenia żyzności gleb. Jednak nie każdy przestrzega zasad jakie powinny obowiązywać przy wykonywaniu tak ważnej czynności w gospodarstwie. Szczegółowe zasady nawożenia i postępowania z nawozami, zawarte są w kodeksie dobrej praktyki rolniczej w części : prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa, a także w części dotyczącej ochrony wód. W tym miejscu należy rolnikom przypomnieć o kilku podstawowych zasadach: 1.W okresie zimowym nie powinno się stosować nawozów, gdy gleba jest pokryta…
Ostatnio zmieniany 24 listopada 2015
12 listopada 2015

„AGRO SHOW”

Opracowanie: Mariusz Makówka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Dnia 18.09.2015r. doradca Mariusz Makówka z Biura Doradczego we Wronkach, zorganizował wyjazd  dla mieszkańców sołectw gminy Wronki na wystawę „AGRO SHOW” w Bednarach, koło Poznania w gminie Pobiedziska. Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agro SHOW organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 r. Targi od wielu lat postrzegane są jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. To również kompleksowa wystawa , podczas której swoją aktualną ofertę pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin. Dzięki temu rolnicy przebywający na targach mogą zapoznać się z szeroką ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa. Polska Izba…
Ostatnio zmieniany 12 listopada 2015
10 listopada 2015

Susza w Gminie Wronki

Opracowanie: Mariusz Makówka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
 Rok 2015 jest trudnym rokiem dla rolników w Polsce, a także w gminie Wronki. Brak zimy i okrywy śnieżnej uszczuplił zasoby wody  w użytkach rolnych naszego kraju. Sucha i chłodna wiosna z ograniczoną ilością opadów spowodowała  wolniejszy przyrost roślin i gorsze wykorzystanie składników pokarmowych – asymilacji przy udziale wody, która jest niezbędna w procesie przenoszenia składników do  roślin. Intensywne nawożenie przez rolników w tym czasie w dużej mierze nie zostało do końca wykorzystane przez rośliny. Przełomowym okresem był okres kwietnia i maja, gdzie mieliśmy ograniczoną ilość opadów w czasie kwitnienia i zawiązywania ziarniaków w zbożach i roślinach krzyżowych. Okres ten…
Ostatnio zmieniany 10 listopada 2015
09 listopada 2015

PROW 2014 – 2020 - Szkolenie informacyjne w powiecie Szamotulskim

Opracowanie: Janusz Brodzik • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
W dniu 22 października 2015 roku w Gałowie odbyło się spotkanie w ramach cyklu szkoleń informacyjnych. Na wstępie pragnę podkreślić, iż mogło się ono odbyć dzięki użyczeniu sali przez pana Prezesa PR-H „Gałopol” Mariana Pankowskiego, a zorganizowane zostało wspólnie przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Tematem spotkania był system wdrażania działań PROW 20014 – 2020. Licznie przybyłym uczestnikom, w ramach tego szkolenia przedstawiono niniejszy temat, szczególną uwagę poświęcając „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Szamotułach, a jednocześnie delegat do KRiR – Andrzej Frąckowiak, jako…
Ostatnio zmieniany 09 listopada 2015