Nowości z Szamotuł
03 grudnia 2015

Lokalna Grupa Dyskusyjna Podsumowanie Działalności Kaźmierz 2015

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
        Lokalna Grupa Dyskusyjna na terenie gminy Kaźmierz powstała w roku 2012 skupiając w swym składzie głównie młodych rolników z terenu całej gminy. Od roku 2012 zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy członkowie grupy zbierają się cyklicznie w odstępach kwartalnych. Spotkania odbywają się na  sali wykładowej  lub  w terenie na plantacjach roślin uprawnych.  Tematami i problemami wiodącymi w działalności grupy jest ochrona roślin rolniczych przed chorobami, szkodnikami i chwastami ze szczególnym uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Na rok 2015 zaplanowano 4 spotkania szkoleniowe  po jednym w każdym kwartale. Szkolenia dla członkami Lokalnej  Grupy Dyskusyjnej z terenu gminy Kaźmierz rozpoczęto w roku…
02 grudnia 2015

Zwalczajmy wyczyńca polnego

Opracowanie: Jerzy Kryś • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides) to roślina należąca do gatunków wiechlinowatych. Jest trawą rozłogową o luźnych kępkach, jednoroczną, jarą, dobrze zimującą jeżeli jej wschody nastąpiły w okresie jesiennym. Wyczyniec polny lubi do swojego rozwoju gleby ciężkie, wilgotne, gliniaste i żyzne, o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym. Największe szkody wyrządza w zbożach ozimych, a także jarych, szczególnie w latach chłodniejszych. Występuje na terenach wschodniej i północnej Polski, choć od paru lat można zauważyć dużą jego ekspansję na terenie Wielkopolski. Jak podają botanicy należy do trzynastu najszybciej rozprzestrzeniających się gatunków traw w naszym kraju. Szacuje się, że występowanie już ok. 12 roślin na…
01 grudnia 2015

A może sorgo?

Opracowanie: Jerzy Kryś • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
 W bieżącym roku ze względu na panującą suszę w wielu rejonach zwłaszcza na słabszych glebach wystąpiły niekorzystne warunki do uprawy kukurydzy, która jest podstawową rośliną w żywieniu bydła mlecznego i opasowego. Intensywne i długie susze, które coraz częściej występują w Polsce podczas kwitnienia i pylenia kukurydzy mocno wpływają na jakość plonu i wielkość jej plonowania. W tak niesprzyjających warunkach może warto zastanowić się nad uprawą sorga? Rośliny tej nie można traktować jako uprawy konkurencyjnej w stosunku do kukurydzy, może być raczej uprawą komplementarną, która na słabszych stanowiskach, gdzie uprawa kukurydzy jest zawodna, wyda duży plon zielonej masy (ponad 80 t…
24 listopada 2015

PRZYPOMNIENIA NAWOZOWE

Opracowanie: Karol Jażdżewski, Eugeniusz Wiśniewski • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
                        Każdy  rolnik wie, że nawożenie jest jednym z podstawowych elementów plonotwórczych w gospodarstwie rolnym, ponieważ nawozy są nośnikiem składników pokarmowych dla roślin, a także przyczyniają się do zwiększenia żyzności gleb. Jednak nie każdy przestrzega zasad jakie powinny obowiązywać przy wykonywaniu tak ważnej czynności w gospodarstwie. Szczegółowe zasady nawożenia i postępowania z nawozami, zawarte są w kodeksie dobrej praktyki rolniczej w części : prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa, a także w części dotyczącej ochrony wód. W tym miejscu należy rolnikom przypomnieć o kilku podstawowych zasadach: 1.W okresie zimowym nie powinno się stosować nawozów, gdy gleba jest pokryta…
Ostatnio zmieniany 24 listopada 2015
12 listopada 2015

„AGRO SHOW”

Opracowanie: Mariusz Makówka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Dnia 18.09.2015r. doradca Mariusz Makówka z Biura Doradczego we Wronkach, zorganizował wyjazd  dla mieszkańców sołectw gminy Wronki na wystawę „AGRO SHOW” w Bednarach, koło Poznania w gminie Pobiedziska. Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agro SHOW organizowana jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 r. Targi od wielu lat postrzegane są jako doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. To również kompleksowa wystawa , podczas której swoją aktualną ofertę pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin. Dzięki temu rolnicy przebywający na targach mogą zapoznać się z szeroką ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa. Polska Izba…
Ostatnio zmieniany 12 listopada 2015
10 listopada 2015

Susza w Gminie Wronki

Opracowanie: Mariusz Makówka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
 Rok 2015 jest trudnym rokiem dla rolników w Polsce, a także w gminie Wronki. Brak zimy i okrywy śnieżnej uszczuplił zasoby wody  w użytkach rolnych naszego kraju. Sucha i chłodna wiosna z ograniczoną ilością opadów spowodowała  wolniejszy przyrost roślin i gorsze wykorzystanie składników pokarmowych – asymilacji przy udziale wody, która jest niezbędna w procesie przenoszenia składników do  roślin. Intensywne nawożenie przez rolników w tym czasie w dużej mierze nie zostało do końca wykorzystane przez rośliny. Przełomowym okresem był okres kwietnia i maja, gdzie mieliśmy ograniczoną ilość opadów w czasie kwitnienia i zawiązywania ziarniaków w zbożach i roślinach krzyżowych. Okres ten…
Ostatnio zmieniany 10 listopada 2015
09 listopada 2015

PROW 2014 – 2020 - Szkolenie informacyjne w powiecie Szamotulskim

Opracowanie: Janusz Brodzik • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
W dniu 22 października 2015 roku w Gałowie odbyło się spotkanie w ramach cyklu szkoleń informacyjnych. Na wstępie pragnę podkreślić, iż mogło się ono odbyć dzięki użyczeniu sali przez pana Prezesa PR-H „Gałopol” Mariana Pankowskiego, a zorganizowane zostało wspólnie przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Tematem spotkania był system wdrażania działań PROW 20014 – 2020. Licznie przybyłym uczestnikom, w ramach tego szkolenia przedstawiono niniejszy temat, szczególną uwagę poświęcając „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Szamotułach, a jednocześnie delegat do KRiR – Andrzej Frąckowiak, jako…
Ostatnio zmieniany 09 listopada 2015
03 listopada 2015

POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW 2015 W KAŹMIERZU

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
W niedzielę 30 sierpnia 2015 roku w Kaźmierzu odbyło się Powiatowe Święto Plonów pod patronatem Starosty szamotulskiego. Wszystkie uroczystości dożynkowe i imprezy towarzyszące odbyły się na terenie stadionu gminnego w Kaźmierzu, a słoneczna pogoda od samego rana zachęcała do uczestnictwa. Obchody Dożynek rozpoczęły się od uroczystej mszy św. podczas, której przybyli rolnicy dziękowali za tegoroczne plony i zbiory. Po mszy nastąpił tradycyjny obrzęd dożynkowy, który zapoczątkowany został przez Starostów dożynkowych - Mirosławę Wandelt i Andrzeja Kwitę, którzy przekazali gospodarzowi powiatu bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki. Po odebraniu chleba i poczęstowaniu nim zgromadzonych gości głos zabrał gospodarz gminy Kaźmierz pan…
Ostatnio zmieniany 09 listopada 2015
W dniu 13 sierpnia 2015 r. w Poznaniu odbył się finał XV edycji  konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.  Z powiatu szamotulskiego do konkursu zakwalifikowało się 9 produktów w różnych kategoriach. Natomiast do produktów ubiegających się o nominacje do „Perły 2015” zakwalifikowały się 2 produkty z naszego powiatu. Komisja Konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia uczestnikom reprezentującym nasz powiat: W kategorii  produktów i przetworów pochodzenia zwierzęcego: Podkategoria: produkty mleczne Wyróżnienie otrzymała Maria Sawczyn – Stamatoska z Pniew za „pniewski ser piwny”. W kategorii  produktów i przetworów pochodzenia roślinnego: Podkategoria: przetwory owocowe I nagrodę otrzymała Beata Peksa z Przyborowa…
Ostatnio zmieniany 21 grudnia 2015