Nowości z Szamotuł
23 czerwca 2016

Zaproszenie

Opracowanie: Anna Czarnecka
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Zespół Doradczy w powiecie szamotulskim zaprasza na spotkanie: ”Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego”, które rozpocznie się w dniu 24.06.2016 o godzinie 9.00 w sali wiejskiej w Kłodzisku (gmina Wronki),następnie przejazd do  Strażnicy OSP Wronki na prelekcje i pokazy ppoż. na wsi. Serdecznie zapraszamy
17 marca 2016

Prelekcja dr Marka Lipca

Opracowanie: Anna Czarnecka
W dniu 10 marca 2016r. w sali konferencyjnej P.R.H  „Gałopol” Sp. z o.o. w Gałowie odbyło się szkolenie na temat:  "Rozpoznawanie zakażeń i zwalczanie gruźlicy bydła". Spotkanie zorganizowali Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach Robert Łęgosz oraz Prezes Przedsiębiorstwa Rolniczo – Hodowlanego „Gałopol” Marian Pankowski ze względu na występowanie tej jednostki chorobowej na terenie powiatu  i  jej wpływ na rozwój hodowli bydła. Zgromadzonych powitał pan Marian Pankowski i przedstawił krótką charakterystykę gospodarstwa , które prowadzi.  Następnie doktor Robert Łęgosz omówił ogniska chorobowe zaobserwowane na terenie powiatu. Prelegentem na tym spotkaniu był pan dr Marek Lipiec, pracownik naukowy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego –…
Ostatnio zmieniany 21 czerwca 2016
22 grudnia 2015

PODSUMOWANIE z PRZEPROWADZONEJ DEMONSTRACJI Kaźmierz 2015

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Temat demonstracji :  "Integrowana Ochrona Pszenżyta Ozimego" Lokalizacja : Wojciech Kalinowski - Gospodarstwo  Demonstracyjne,      Miejsce lokalizacji  :  miejscowość :  Piersko,  gmina : Kaźmierz.                                                                                                                                                       Demonstracja została zlokalizowana w gospodarstwie demonstracyjnym  Pana Wojciecha Kalinowskiego, który prowadzi gospodarstwo rolne na terenie gminy Kaźmierz.  Pole demonstracyjne zostało zaplanowane i wysiane w miejscowości Piersko.        Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed chwastami, szkodnikami i chorobami grzybowymi, polegająca na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a w szczególności metod nie chemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Integrowana ochrona roślin wykorzystuje wiedzę o organizmach szkodliwych dla roślin uprawnych…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2015
21 grudnia 2015

Postępowanie w przypadku szkody spowodowanej przez zwierzynę leśną

Opracowanie: Andrzej Greczka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
W ciągu ostatnich 15 lat pogłowie dzika w Polsce wzrosło trzykrotnie. Liczebność innych gatunków dzikich zwierząt, zasiedlających polskie lasy również uległa znacznemu zwiększeniu. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być coraz lżejsze zimy i łatwa dostępność pokarmu dla dzikich zwierząt, które coraz częściej w okresie zimowym szukają pożywienia i schronienia w miastach. Podobna sytuacja dotyczy bobrów, które z gatunku zagrożonego wyginięciem, przez znaczne zwiększenie swojej liczebności, stały się w wielu miejscach szkodnikami upraw. Liczebność dzikich zwierząt jest monitorowana i regulowana przez koła łowieckie, jednak poszczególni myśliwi nie mogą przekraczać nałożonych odgórnie limitów. Limity te w obecnych warunkach są, jak widać, zbyt…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2015
Według Głównego Urzędu Statystycznego zbiory ziemniaków w 2015 roku wyniosły w Polsce ok. 6,2 mln ton, tj. o około 19% mniej od zbiorów uzyskanych w roku 2014. Wyniki te potwierdzają się również w powiecie szamotulskim, gdzie na podstawie losowo wybranych gospodarstw rolnych  średnie plonowanie ziemniaka wyniosło 21,56 t/ha i było o 32,4% niższe niż w roku 2014. Średnia powierzchnia badanego gospodarstwa wyniosła 20,18 ha; z czego średnio 7,4% stanowiła uprawa ziemniaków. Największą popularnością cieszyły się odmiany średnio-wczesne oraz bardzo wczesne. Średni plon z odmian bardzo wczesnych w 2015 roku wyniósł 17,75 ton na hektar i był o 9,88 t/ha niższy od…
21 grudnia 2015

Z wizytą u Marii Sawczyn - Stamatoskiej z Pniew

Opracowanie: Anna Czarnecka
Serowarstwo jest pasją i sztuką, która w rodzinie Pani Marii była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Obserwowanie babci, a później mamy robiącej sery było jej ulubionym zajęciem, a także impulsem, który spowodował, że już jako kilkunastoletnia dziewczyna samodzielnie wykonywała pierwsze proste sery twarogowe. Ciekawość, chęć tworzenia coraz to trudniejszych technologicznie serów  i rozwijania swoich umiejętności sprawiła, że ukończyła ona w Lidzbarku Warmińskim profesjonalny kurs dla serowarów rzemieślniczych, a także kilkukrotnie uczestniczyła w praktykach serowarskich m.in. na Bałkanach, poznając techniki wyrobu serów regionalnych. W Polsce serowarstwo domowe i rzemieślnicze nie jest rozwinięte, choć można zaobserwować zwiększającą się liczbę serowni farmerskich, przede wszystkim na północnym…
Ostatnio zmieniany 21 grudnia 2015
17 grudnia 2015

Diagnostyka NDVI w rolnictwie – wykorzystanie fotografii cyfrowej

Opracowanie: Piotr Matusiak • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Stosowanie fotografii barwnej rejestrującej podczerwień (CIR), w badaniach środowiskowych rozpoczęto w USA i Kanadzie w latach 60-tych, uczulając  błony fotograficzne  na podczerwień. Obecnie zdjęcia CIR wykonywane są w technologii cyfrowej, rejestrującej promieniowanie w tzw. bliskiej podczerwieni (NIR) oraz w zakresach promieniowania czerwonego i zielonego z zakresu RGB. Bliska podczerwień (NIR) to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali świetlnej w zakresie 0,8−2,5 μm. Charakteryzuje się ono intensywnym odbiciem od zielonych części roślin (tym mocniejsze, im wyższa jest zawartości chlorofilu) oraz silnym pochłanianiem przez wodę i glebę. Dzięki temu zobrazowania wykonane w NIR znajdują zastosowanie w ocenie ilości biomasy i kondycji roślin,  oraz poszukiwaniu miejsc…
Ostatnio zmieniany 17 grudnia 2015
16 grudnia 2015

Rajd Agroturystyczny

Opracowanie: Janusz Brodzik • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
         Kolejny raz w powiecie szamotulskim odbył się organizowany już od kilku lat Samochodowy Amatorski Rajd Agroturystyczny. 19 września tego roku Szamotulskie Stowarzyszenie Agroturystyczne pod przewodnictwem Pani Prezes Violetty Wawszczak zorganizowało VII taki rajd, na którego trasie czekało jak zawsze wiele atrakcji.       Rajd wyruszył z Szamotuł, a jego meta tym razem była w Przecławiu, w Gospodarstwie Agroturystycznym „Kids Farm”, gdzie na uczestników czekał poczęstunek, ognisko, konkursy oraz rozdanie nagród. Aby jednak dotrzeć do mety należało po drodze zaliczyć punkty pośrednie. Trasa wiodła przez: Gałowo, Radzyny, Kaźmierz, Brzezno, Witoldzin, a stamtąd prosto do mety w Przecławiu. Na każdym punkcie…
Ostatnio zmieniany 16 grudnia 2015
14 grudnia 2015

ZIMA Z PTAKAMI

Opracowanie: Eugeniusz Wiśniewski • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
O ptakach można pisać w różnych kategoriach np. w kategorii ptaków gospodarskich, hodowanych w celu uzyskania z nich jaj, mięsa i pierza, czyli o drobiu grzebiącym (kury, indyki, perlice), lub drobiu wodnym (gęsi i kaczki).     W kategorii ptaków ozdobnych i innych - ciekawie byłoby zapewne dowiedzieć się czegoś praktycznego np. jakiego ptaszka kupić do domu?, albo jak dbać o kanarka?, lub jak nauczyć papugę mówienia?, a nawet … jak przegonić gołębie? Przepraszam wszystkich zainteresowanych w/w tematami, ale ja  w dalszej części skupię się wyłącznie na ptakach dziko żyjących, czyli żyjących na wolności. To te ptaki wyzwalają w nas pozytywne emocje…
Ostatnio zmieniany 15 grudnia 2015