Nowości z Szamotuł
22 grudnia 2016

Spotkanie opłatkowe mieszkańców Sołectwa Kłodzisko

Opracowanie: Mariusz Makówka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Dnia 18.12.2016 roku jak corocznie w Sołectwie Kłodzisko odbyło się spotkanie opłatkowe, na które przybyli mieszkańcy oraz Kapelan rolników ks. proboszcz Stanisław Wawrzyniak. Sołtys Mariusz Makówka przywitał przybyłych mieszkańców  złożył życzenia Świąteczno - Noworoczne. Wszyscy przybyli podzielili się opłatkiem . Sołtys przedstawił całoroczne sprawozdanie ze swojej  działalności i rady sołeckiej. Po części oficjalnej odbył się skromny poczęstunek, który  zakończył spotkanie opłatkowe.
21 grudnia 2016

Konferencja dla "młodych Rolików"

Opracowanie: Piotr Matusiak • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
W dniu 16.12.2016 roku w  Gałowie odbyła się konferencja dla rolników powiatu szamotulskiego zorganizowana przez Zespół Doradczy WODR Szamotuły. Program konferencji obejmował następujące zagadnienia: zarządzanie gospodarstwem rolnym, integrowaną ochronę roślin, wymagania dotyczące zarządzania oraz normy w zakresie dobrej kultury rolnej, zgodnej z ochroną roślin, wykorzystanie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwiem rolnym na potrzeby budowania konkurencyjności i zorientowania na rynek, nowoczesnych technologii uprawy zbóż i podatek VAT w rolnictwie. Wykładowcami wymienionych tematów byli:  Janusz Brodzik i Piotr Matusiak. Uczestnikami konferencji byli głównie „młodzi rolnicy”, którzy skorzystali z premii finansowej, ponieważ była możliwość uzyskania po szkoleniu zaświadczenia wymaganego do ARiMR jako…
19 grudnia 2016

Ważne szkolenie dla producentów trzody chlewnej w gminie Kaźmierz.

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
         W dniu 16 listopada 2016 roku z inicjatywy Gminnej Służby Doradczej WODR Poznań i Wójta Gminy Kaźmierz przy współudziale Powiatowego Lekarza Weterynarii  i Kierownika biura powiatowego ARiMR w Szamotułach przeprowadzone zostało szkolenie dla hodowców trzody chlewnej z terenu gminy Kaźmierz. Tematem wykładów były: „Zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa ASF w hodowli trzody chlewnej  i promocja bioasekuracji” oraz „Zmiany w przepisach dotyczących identyfikacji  i rejestracji zwierząt wprowadzonych przez ARiMR z dniem 18 października 2016 roku” Zagadnienia omówione zostały przez doradcę gminnego WODR Poznań oraz specjalistów z ARiMR – Biuro Powiatowe w Szamotułach przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych i materiałów szkoleniowych. Powyższe tematy przedstawione zostały zgodnie…
19 grudnia 2016

Podsumowanie z przeprowadzonych demonstracj - Kaźmierz 2016

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
  Temat demonstracji : "Integrowana Ochrona Pszenicy Ozimej"                     i "Integrowana Ochrona Pszenżyta Ozimego" Lokalizacja : Wojciech Kalinowski - Gospodarstwo Demonstracyjne,   Miejsce lokalizacji : miejscowość : Kaźmierz, gmina : Kaźmierz.                                                                             Demonstracje zostały zlokalizowane w gospodarstwie demonstracyjnym Pana Wojciecha Kalinowskiego, który prowadzi gospodarstwo rolne na terenie gminy Kaźmierz. Pola demonstracyjne zostały zaplanowane i wysiane w miejscowości Kaźmierz.     Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed chwastami, szkodnikami i chorobami grzybowymi, polegająca na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a w szczególności metod nie chemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Integrowana ochrona roślin wykorzystuje wiedzę o organizmach szkodliwych dla roślin uprawnych w celu określenia…
12 grudnia 2016

Ogłoszenie

Opracowanie: Janusz Brodzik • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
W związku z trudnościami lokalowymi jakie wystąpiły na terenie Miasta i Gminy Obrzycko, wszystkich rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych skorzystaniem z pomocy naszych doradców zapraszamy do biura powiatowego Zespołu Doradczego Szamotuły mieszczącego się w Gałowie przy ulicy Wierzbowa 12. Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach : 7.30 do 15.30. Kontakt telefoniczny : 61 29 20 669                                                                                                                                                                                               Janusz Brodzik – Kierownik  ZD Szamotuły.
12 grudnia 2016

Zagrożenia ASF w Szamotułach

Opracowanie: Janusz Brodzik • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
W dniu 22 listopada 2016r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach odbyło się spotkanie dla rolników zorganizowane we współpracy przez: Wielkopolską Izbę Rolniczą, Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, Powiatowego Lekarza Weterynarii, ZD w Szamotułach Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.             Temat spotkania wywołał zainteresowanie wśród rolników, którzy licznie przybyli by wysłuchać o zagrożeniach rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym najbardziej niebezpiecznego wirusa ASF. Zadaniem priorytetowym organizatorów było uświadomienie rolnikom zagrożenia chorobą oraz o tego jak dużą rolę odgrywa człowiek w prowadzonych działaniach przeciwko rozprzestrzenianiu się tego wirusa.             Ponad 35% krajowej produkcji trzody chlewnej produkuje się w regionie województwa…
01 grudnia 2016

Lokalna Grupa Dyskusyjna - Podsumowanie działalności Kaźmierz 2016

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
 Lokalna Grupa Dyskusyjna na terenie gminy Kaźmierz powstała w roku 2012 skupiając w swym składzie głównie młodych rolników z terenu całej gminy. Od roku 2012 zgodnie z ustalanymi harmonogramami pracy członkowie grupy zbierają się cyklicznie w odstępach kwartalnych. Spotkania odbywają się na sali wykładowej lub w terenie na plantacjach roślin uprawnych i w Gospodarstwie Demonstracyjnym. Tematami i problemami wiodącymi w działalności grupy jest ochrona roślin rolniczych przed chorobami, szkodnikami i chwastami ze szczególnym uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Na rok 2016 zaplanowano 4 spotkania szkoleniowe po jednym w każdym kwartale. Szkolenia dla członkami Lokalnej  Grupy Dyskusyjnej z terenu gminy Kaźmierz rozpoczęto w roku bieżącym w dniu 11 lutego realizując temat : „Integrowana Ochrona Roślin – Wykorzystanie stacji…
Ostatnio zmieniany 01 grudnia 2016
18 listopada 2016

Podsumowanie demonstracji polowej w miejscowości Krzeszkowice gm. Szamotuły

Opracowanie: Jerzy Kryś • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
W gospodarstwie demonstracyjnym, którego właścicielem jest pan Jan Dziamski w miejscowości Krzeszkowice pow. szamotulski w 2016 roku została przeprowadzona demonstracja: „Wykorzystanie trwałej aktywnej próchnicy w podnoszeniu urodzajności gleby.” W ostatnich latach daje się zauważyć w wielu gospodarstwach spadek pogłowia zwierząt. Od wieków jedyną skuteczną i stosowaną metodą polepszenia urodzajności gleb było ich nawożenie nawozami organicznymi – obornikiem lub zieloną masą poplonów wysiewanych na przyoranie. Niestety od wielu lat brakuje opadów  w okresie miesięcy sierpień – wrzesień, co skutkuje  tym, iż siew polonów bywa bardzo zawodny. Aby nie dopuścić do obniżenia zawartości materii organicznej w glebie potrzeba jest szukania innych alternatywnych…
17 listopada 2016

Psie zaprzęgi powróciły do Koźla

Opracowanie: Janusz Brodzik • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
5-6 listopada Koźle tętniło emocjami wywołanymi kolejną wizytą psich zaprzęgów.   Zawodnicy tym razem, rywalizowali o tytuł Mistrza Polski oraz Puchar Świata IFISS. Już w piątkowy wieczór (4 listopada ) zaczęły zjeżdżać się ekipy, by w sobotę rano zarejestrować się na listach startowych, gdzie odnotowano ok. 130 zawodników z całej Polski i zagranicy. Rywalizowano w kilku kategoriach między innymi canicross (biegacz z psem), bike juring            ( pies i rower), jak również duże zaprzęgi liczące nawet do 10 psów. Zawodnicy ruszali ze startu zorganizowanego w okolicach boiska w Koźlu by przemierzyć odległość 6,2 km i 4,3 km malowniczej trasy, która wiodła…