Nowości z Szamotuł
23 sierpnia 2018

Najpierw susza teraz deszcze w powiecie szamotulskim

Opracowanie: Janusz Brodzik • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Analizując przebieg warunków atmosferycznych i ich wpływ na wzrost i rozwój roślin uprawnych w powiecie szamotulskim w roku 2018 można śmiało stwierdzić, że początek wegetacji zasiewów ozimych i jarych rokował uzyskanie zadowalających zbiorów. Jednak już miesiąc maj a następnie czerwiec pokazały, że nie można liczyć na wysokie plony i dobrą jakość zbieranych ziemiopłodów. Powodem takiej sytuacji stał się dotkliwy brak opadów deszczu jaki wystąpił na terenie całego powiatu szamotulskiego. Oczywiście pojawiały się przelotne opady deszczu lub burze w poszczególnych gminach jednak miały one charakter  lokalny i w żaden sposób nie zapewniały potrzebnej ilości wody niezbędnej roślinom uprawnym w okresie ich…
Ostatnio zmieniany 23 sierpnia 2018
23 sierpnia 2018

Kończą się żniwa w powiecie szamotulskim

Opracowanie: Janusz Brodzik • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Kończą się żniwa w powiecie szamotulskim, na polach nie zobaczymy już łanów zbóż i rzepaku bo zostały zebrane, w nielicznych miejscach zalegają tylko baloty sprasowanej słomy, które i tak za kilka dni znikną z pól.  Żniwa  praktycznie dobiegają końca, a więc możemy wstępnie je podsumować i ocenić ich przebieg. Zbiór zbóż i rzepaku przebiegał w tym roku bardzo  sprawnie i praktycznie w ciągu kilku dni rolnicy uporali się z omłotem roślin uprawnych. Powodem takiego stanu na pewno był fakt, że w okresie zbiorów było bardzo słonecznie i sucho co sprzyjało sprawnemu wykonywaniu prac polowych. Drugi powód to zdecydowanie mniejsze plony…
Ostatnio zmieniany 23 sierpnia 2018
23 sierpnia 2018

Szkolenie i pokaz z Integrowanej Ochrony Roślin na terenie gminy Kaźmierz

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
W dniu 30 maja 2018 roku zgodnie z wieloletnią tradycją spotkań polowych  oraz rocznym planem szkoleń i pokazów dla gminy Kaźmierz doradca WODR Poznań Lech Dudek zorganizował dla producentów rolnych z terenu tutejszej gminy wykład : „Integrowana Ochrona Roślin – Rozpoznawanie i efektywne zwalczanie szkodników, chorób i chwastów w zasiewach roślin uprawnych” i przeprowadził ściśle powiązany z powyższym tematem pokaz, którego tematem było :„Rozpoznawanie chorób w roślinach uprawnych, ustalanie progów szkodliwości i ich zwalczanie”. Te działanie szkoleniowe były kontynuacją tematów z integrowanej ochrony roślin, które prowadzone były na tutejszym terenie w pierwszym i drugim kwartale bieżącego roku w ramach wykładów…
Ostatnio zmieniany 23 sierpnia 2018
23 sierpnia 2018

DNI POLA I ZAGRODY – KAŹMIERZ 2018

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
                      W dniu 13 czerwca 2018 roku zgodnie z wieloletnią  tradycją  doradca  WODR Poznań  Lech Dudek zorganizował na tutejszej gminie „Dni Pola i Zagrody - Kaźmierz 2018” połączone  z VI Samochodowym objazdem pól i gospodarstw na terenie  gminy Kaźmierz. Także w tym roku ze względu na wydłużoną trasę przejazdu do zaplanowanych miejsc organizator wzorem ubiegłych lat zaplanował przejazd samochodami osobowymi.  Zgodnie z programem  spotkanie miało swój początek w Gospodarstwie Agroturystycznym „Wadera” pani Anny Banaszczyk w Brzeźnie.  W dniu tym od samego rana słoneczna aura zachęcała do wzięcia udziału w tej imprezie i dlatego zgodnie  z przewidywaniami uczestnicy nie zawiedli i…
Ostatnio zmieniany 23 sierpnia 2018
04 kwietnia 2018

Stoły wielkanocne w Szamotułach

Opracowanie: Janusz Brodzik • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Przedsmak Świąt Wielkanocnych mogliśmy poczuć w Niedzielę Palmową 25 marca w Szamotulskiej Hali Wacław. Już siedemnasty raz odbył się pokaz Stołów Wielkanocnych, na którym przedstawiciele 8 sołectw gminy Szamotuły prezentowali świąteczne dekoracje oraz potrawy – te tradycyjne i te bardziej wyszukane. Pięknie przystrojone stoły zostały przygotowane przez sołectwa: Krzeszkowice, Koźle, Myszkowo, Otorowo, Pamiątkowo, Piaskowo, Przecław i Szczuczyn. Nie zabrakło na nich pięknych wielkanocnych babek, kolorowych mazurków i tradycyjnych przysmaków z jajek. W samo południe wszystkie te potrawy poświęcono, a Szamotulan zaproszono do stołów pełnych smakołyków. Pokaz uświetniły także występy artystyczne. Zaprezentowała się Kapela Dudziarska z Szamotulskiego Ośrodka Kultury oraz Zespół…
22 marca 2018

Szkolenie z zakresu dopłat obszarowych w 2018 roku

Opracowanie: Andrzej Greczka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Dnia 02-03-2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrorogu odbyło się szkolenie dotyczące zmian przy wypełnianiu wniosku o dopłaty obszarowe w 2018 roku. Naczelnik  Wydziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szamotułach Przemysław Włodarczak , na przykładzie aplikacji demo eWniosek  Plus  zaprezentował w jaki sposób należy wypełnić  ewniosek.  Ponieważ od bieżącego roku wnioski przyjmowane będą tylko w wersji elektronicznej, informował  jak  zalogować się  do ARiMR o nadanie indywidualnego numeru login oraz hasła. 1.Rolnik wpisuje numer identyfikacyjny gospodarstwa. 2.Podaje  wartość  ostatniej wpłaty z ARiMR z ubiegłego roku. 3.Wpisuje ostatnie 8 cyfr rachunku bankowego na ,który wysyłane były dopłaty z ARiMR.…
13 lutego 2018

Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi w powiecie szamotulskim

Opracowanie: Anna Czarnecka
W dniu 01.02.2018r w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego odbyła się konferencja: „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi” . W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem: Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, Głównego Inspektoratu Weterynarii, oraz Państwowej Straży Pożarnej. W swoich wystąpieniach przedstawili priorytety swojej działalności, poruszyli najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące  tematyki rolniczej; - planowanych działań PROW 2014-2020 - zasad gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2018 roku, - aktualnej sytuacja  afrykańskiego pomoru świń i…
Ostatnio zmieniany 13 lutego 2018
13 lutego 2018

Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

Opracowanie: Janusz Brodzik • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie szamotulskim informuje   zainteresowane osoby o możliwości  wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu takiego szkolenia wynika z obowiązku nałożonego na profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szkolenie kończy się egzaminem, a jego ukończenie skutkuje wydaniem stosownego zaświadczenia co daje uprawnienia do zakupu i stosowania środków ochrony roślin. Realizowane są szkolenia: podstawowe dwudniowe -  przeznaczone dla osób które po raz pierwszy będą uczestniczyć w takim szkoleniu zamierzające wykonywać zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin szkolenie uzupełniające - jednodniowe dla osób które uczestniczyły już w takim szkoleniu…
Ostatnio zmieniany 13 lutego 2018
29 grudnia 2017

Jakość wody, a skuteczność zabiegów ochrony roślin

Opracowanie: Jerzy Kryś • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
        Skuteczność działania większości środków ochrony roślin i nawozów dolistnych może zostać radykalnie ograniczona przez złą jakość wody wykorzystanej podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin. Do wykonywania oprysków najczęściej stosujemy wodę z wodociągów. Rzadziej wykorzystywana jest woda z innych ujęć takich jak lokalne studnie, stawy czy jeziora. W zależności od miejsca pochodzenia oraz sezonu, woda odznacza się różną jakością, w tym odczynem oraz składem chemicznym. Stopień zasolenia w wodach podziemnych zależy m.in. od rodzaju skał występujących w podłożach oraz od wieku wody.  W odniesieniu do jakości wody bierzemy pod uwagę dwa parametry : pH i twardość, czyli zwartość jonów zasadowych Ca,…