Nowości z Szamotuł
13 września 2018

ŚWIĘTO CHLEBA I SERA - KAŹMIERZ 2018

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
           W sobotę 25 sierpnia 2018 roku zgodnie z wieloletnią tradycją odbyło sie  w Kaźmierzu święto plonów pod hasłem „Święto Chleba i Sera  Kaźmierz 2018”.  W bieżącym roku zostało przygotowane i przeprowadzone wspólnie z firmą Hochland Polska produkującą sery na terenie tutejszej gminy. Wszystkie uroczystości  i imprezy towarzyszące  odbyły się na terenie stadionu sportowego w Kaźmierzu, a słoneczna pogoda od samego rana zachęcała do uczestnictwa. Obchody „Święta Chleba i Sera” rozpoczęły się od uroczystej mszy, podczas której przybyli rolnicy dziękowali za tegoroczne plony i zbiory. Po mszy nastąpił tradycyjny obrzęd dożynkowy, który zapoczątkowali Starostowie dożynkowi – pani Małgorzata Kwita ze…
Ostatnio zmieniany 17 września 2018
12 września 2018

Dni pola w gminie Wronki

Opracowanie: Mariusz Makówka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
W piątek 15 czerwca 2018r. odbyły się tradycyjne Dni Pola w gminie Wronki. Pogoda i frekwencja dopisała. Przybyło wielu rolników, którzy dzięki tej imprezie zintegrowali się i wymienili doświadczeniami. Tegoroczny objazd rozpoczął się od krótkiego spotkania w świetlicy wiejskiej w Kłodzisku. Na spotkanie przybyli: Pan Burmistrz Mirosław Wieczór, Pani  Elżbieta Czosnowska prezes Banku Spółdzielczego we Wronkach pracownicy banku z działu kredytów Pani Katarzyna Dreżewska i Pani Natalia Pachołek, koledzy i koleżanki z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Szamotułach na czele z kierownikiem Januszem Brodzikiem, przedstawiciele Izb Rolniczych gminy Wronki Pan Józef Malinowski i Pan Rafał Kaszny, sołtysi gminy Wronki i…
12 września 2018

Dożynki Wiejskie w Kłodzisku

Opracowanie: Mariusz Makówka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Dnia 25.08.2018r. w Kłodzisku odbyły się dożynki wiejskie zorganizowane przez sołtysa, radę sołecką i społeczność. Uroczystości dożynkowe rozpoczęto korowodem przez wieś. Następnie ojciec Cyryl  odprawił mszę dziękczynną za zebrane plony. Rolnicy, goście m.in. członek zarządu powiatu Pan Kazimierz Michalak, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Pan Mirosław Wieczór, Prezes GZR i OR Edward Ławniczak, Prezes SUR Krzysztof Marszał, Prezes Spółek Wodnych Aleksander Chojan, Prezes OSP Kłodzisko Antoni Odrobny, delegaci Izb Rolniczych na gminę Wronki Józef Malinowski i Rafał Kaszny, sołtys Głuchowa Zbigniew Kozłowski,  dziękowali w niej Bogu za doznane łaski . W tym roku starostami dożynkowymi byli Państwo Izabela Szala i…
Ostatnio zmieniany 12 września 2018
11 września 2018

Święto Dyni w gminie Szamotuły

Opracowanie: Anna Czarnecka
Ostatnio zmieniany 11 września 2018
11 września 2018

„Dni Kukurydzy” w Szczuczynie

Opracowanie: Anna Czarnecka
W Szczuczynie – gmina Szamotuły, w dniu 05.09.2018r. odbyły się  „Dni Kukurydzy” zorganizowane przez: KWS Polska Sp. z o. o., KWS Zboża, ATR Agrohandel Sp. z o. o. oraz Sławomira i Ireneusza Stachowiaków. Program spotkania wywołał ogromne zainteresowanie rolników, bowiem prelegenci przedstawili swoje tematy w sposób dostępny i wyczerpujący  i chętnie odpowiadali na zadawane pytania. Doktor Adam Majewski przedstawił temat: „Reakcja odmian na stres wywołany suszą i wysokimi temperaturami” , a więc temat bardzo na czasie z uwagi na panującą w Polsce suszę. Romana Kwapisz mówiła o: „ Wyznaczaniu terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę w ekstremalnych warunkach pogodowych”, temat ten…
07 września 2018

Dożynki w gminie Ostroróg

Opracowanie: Andrzej Greczka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
 W sobotę  25 sierpnia 2018 roku odbyło się święto plonów w gminie Ostroróg. Korowód delegacji z okolicznych wiosek oraz zaproszeni goście przy udziale orkiestry wyruszył od świetlicy wiejskiej w Dobrojewie na boisko sportowe ,gdzie nastąpiło powitanie wszystkich uczestników oraz obrzęd dożynkowy. Starostowie dożynek przekazali burmistrzowi bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów. W okolicznych przemowach  dziękowano za trud rolników włożony w tegoroczne żniwa. Imprezę wzbogaciły występy Zespołu Pieśni i Tańca  Pierwiosnek z Sękowa, Kapeli Dudziarskiej z Szamotuł  oraz zespoły z gminy Ostroróg. Stoiska gastronomiczne częstowały gości smacznymi potrawami. Przygotowana została również loteria fantowa z ciekawymi nagrodami. Obchody dożynkowe zakończyły się zabawą taneczną. 
Ostatnio zmieniany 07 września 2018
23 sierpnia 2018

Najpierw susza teraz deszcze w powiecie szamotulskim

Opracowanie: Janusz Brodzik • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Analizując przebieg warunków atmosferycznych i ich wpływ na wzrost i rozwój roślin uprawnych w powiecie szamotulskim w roku 2018 można śmiało stwierdzić, że początek wegetacji zasiewów ozimych i jarych rokował uzyskanie zadowalających zbiorów. Jednak już miesiąc maj a następnie czerwiec pokazały, że nie można liczyć na wysokie plony i dobrą jakość zbieranych ziemiopłodów. Powodem takiej sytuacji stał się dotkliwy brak opadów deszczu jaki wystąpił na terenie całego powiatu szamotulskiego. Oczywiście pojawiały się przelotne opady deszczu lub burze w poszczególnych gminach jednak miały one charakter  lokalny i w żaden sposób nie zapewniały potrzebnej ilości wody niezbędnej roślinom uprawnym w okresie ich…
Ostatnio zmieniany 23 sierpnia 2018
23 sierpnia 2018

Kończą się żniwa w powiecie szamotulskim

Opracowanie: Janusz Brodzik • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Kończą się żniwa w powiecie szamotulskim, na polach nie zobaczymy już łanów zbóż i rzepaku bo zostały zebrane, w nielicznych miejscach zalegają tylko baloty sprasowanej słomy, które i tak za kilka dni znikną z pól.  Żniwa  praktycznie dobiegają końca, a więc możemy wstępnie je podsumować i ocenić ich przebieg. Zbiór zbóż i rzepaku przebiegał w tym roku bardzo  sprawnie i praktycznie w ciągu kilku dni rolnicy uporali się z omłotem roślin uprawnych. Powodem takiego stanu na pewno był fakt, że w okresie zbiorów było bardzo słonecznie i sucho co sprzyjało sprawnemu wykonywaniu prac polowych. Drugi powód to zdecydowanie mniejsze plony…
Ostatnio zmieniany 23 sierpnia 2018
23 sierpnia 2018

Szkolenie i pokaz z Integrowanej Ochrony Roślin na terenie gminy Kaźmierz

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
W dniu 30 maja 2018 roku zgodnie z wieloletnią tradycją spotkań polowych  oraz rocznym planem szkoleń i pokazów dla gminy Kaźmierz doradca WODR Poznań Lech Dudek zorganizował dla producentów rolnych z terenu tutejszej gminy wykład : „Integrowana Ochrona Roślin – Rozpoznawanie i efektywne zwalczanie szkodników, chorób i chwastów w zasiewach roślin uprawnych” i przeprowadził ściśle powiązany z powyższym tematem pokaz, którego tematem było :„Rozpoznawanie chorób w roślinach uprawnych, ustalanie progów szkodliwości i ich zwalczanie”. Te działanie szkoleniowe były kontynuacją tematów z integrowanej ochrony roślin, które prowadzone były na tutejszym terenie w pierwszym i drugim kwartale bieżącego roku w ramach wykładów…
Ostatnio zmieniany 23 sierpnia 2018