Nowości z Szamotuł
03 lipca 2017

Szkolenie oraz pokaz z Integrowanej Ochrony Roślin na terenie gminy Kaźmierz

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
 W  w dniu 1 czerwca 2017 roku zgodnie z rocznym planem szkoleń i pokazów dla gminy Kaźmierz doradca WODR Poznań Lech Dudek zorganizował dla producentów rolnych z terenu tutejszej gminy wykład : „Integrowana Ochrona Roślin – Rozpoznawanie i efektywne zwalczanie szkodników, chorób oraz chwastów w zasiewach roślin uprawnych” i przeprowadził ściśle powiązany z powyższym tematem pokaz: „Rozpoznawanie agrofagów w roślinach uprawnych, ich zwalczanie i ustalanie progów szkodliwości”. Te działanie szkoleniowe były kontynuacją tematów z integrowanej ochrony roślin, które prowadzone były na tutejszym terenie w pierwszym i drugim kwartale bieżącego roku w ramach wykładów oraz wykładów specjalisty i stanowiły naturalne połączenie części teoretycznej spotkań z zajęciami praktycznymi w terenie na wyznaczonych roślinach uprawnych. Wykład i pokaz zorganizowane zostały w Gospodarstwie…
16 czerwca 2017

GOSPODARSTWO PASIECZNE "NOTECKIE MIODY"

Opracowanie: Mariusz Makówka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
GOSPODARSTWO PASIECZNE „Noteckie Miody” to nowoczesne, rodzinne Gospodarstwo Kamili i Zbigniewa Lisińskich znajdujące się w Gminie Wronki w miejscowości Biezdrowo w powiecie szamotulskim. Gospodarstwo zajmuje się pozyskiwaniem, konfekcjonowaniem i sprzedażą miodów oraz produktów pszczelich. Pasieka leży na skraju ogromnego kompleksu leśnego Puszczy Noteckiej w zachodniej Wielkopolsce. Gospodarstwo Pasieczne „Noteckie Miody” liczy prawie 300 rodzin pszczelich w nowoczesnych drewnianych ulach typu wielkopolskiego. Od samego  początku gospodarstwo nastawione jest na pozyskiwanie miodu. Sprzyjają temu warunki przyrodnicze jak na przykład wysoki poziom zalesienia - ponad 60 % gruntów gminy Wronki to lasy. Brak przemysłu, umiejętne stosowanie środków ochrony roślin przez rolników,  czyste i zdrowe powietrze oraz walory krajobrazowo-przyrodnicze to…
Ostatnio zmieniany 16 czerwca 2017
29 marca 2017

Działania szkoleniowe w gminie Kaźmierz w I kwartale 2017 roku

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Zgodnie z wieloletnią już tradycją w I kwartale 2017 roku doradca WODR Poznań w gminie Kaźmierz w ramach zimowej akcji edukacyjnej od miesiąca stycznia do marca przeprowadziła szereg spotkań  szkoleniowych dla rolników z terenu tutejszej gminy. Tematem wiodącym była integrowana ochrona roślin wprowadzana i realizowana w uprawach rolniczych zgodnie z Ustawą od 1.01.2014 roku. Wykładowcami byli: Andrzej Obst – główny specjalista ds. IOR w WODR Poznań, który w miesiącu lutym w trakcie wykładu specjalisty szczegółowo omówił zasady zwalczania chorób grzybowych w uprawach rolniczych oraz doradca specjalizujący się w zagadnieniach ochrony roślin  Lech Dudek, który w swoich wykładach specjalisty w miesiącu styczniu i marcu br. przedstawił…
02 marca 2017

„Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”

Opracowanie: Anna Czarnecka
W Urzędzie Miasta i Gminy Szamotuły  w dniu 08.02.2017. miało miejsce spotkanie poświęcone  przybliżeniu tematów aktualnych w rolnictwie dla rolników i mieszkańców wsi. Odbyło się ono w ramach cyklu spotkań „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Wykładowcami byli przedstawiciele  instytucji działających na rzecz rolnictwa: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. W trakcie szkolenia poruszane były miedzy innymi tematy związane z: PROW  2014-2020, dopłatami do materiału siewnego, zmianami w obszarze świadczeń społecznych rolników, sytuacją dotyczącą afrykańskiego pomoru świń i ptasiej grypy.…
25 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Szamotułach

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
29 grudnia 2016

Ocalić od zapomnienia

Opracowanie: Jerzy Kryś • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
W 2007 roku z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej (TMZD) otwarto Izbę Regionalną, która mieści się w przestronnych piwnicach Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach. Liczne ekspozycje zajmują powierzchnię 160 m2. Mottem przewodnim do powstania Izby Regionalnej były słowa wypowiedziane przez jednego z wielkich przedwojennych polityków „Kto nie szanuje przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości”. Właśnie utworzenie Izby Regionalnej było nadrzędnym zadaniem Towarzystwa, które powstało pod koniec Roku Jubileuszowego 2000. Świadomość ocalenia pamiątek przeszłości była od dawna obecna w tym środowisku. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli historii w Dusznikach gromadzili pamiątki z minionych lat. Gromadzenie zbiorów…
    W bieżącym roku zakończył się III cykl realizacji Dyrektywy azotanowej. Program ma na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, którym objęty był między innymi obszar powiatu szamotulskiego w tym dwie jego gminy: Duszniki i Pniewy. Zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie wprowadzenia powyższego programu działań (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego dnia 13 lipca 2012 r. poz. 3143)obowiązywał on do dnia 12 lipca 2016 roku.   W gminie Duszniki Program ten obejmuje następujące obręby geodezyjne: Ceradz Dolny, Chełminko, Duszniki,Grzebienisko, Kunowo, Mieściska, Młynkowo, Niewierz, Sarbia, Sędziny, Sędzinko, Wierzeja, Wilczyna, Wilkowo, Zakrzewko. Miejscowości te są położone w…
Ostatnio zmieniany 29 grudnia 2016
28 grudnia 2016

Dożynki w gminie Ostroróg

Opracowanie: Andrzej Greczka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
 W niedzielę  28 sierpnia 2016 roku odbyło się święto plonów w gminie Ostroróg. Uroczystość  rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem NMP w Ostrorogu. Po uroczystej Mszy Świętej zaproszeni goście i delegacje z okolicznych wiosek z wieńcami powozami przejechali na boisko sportowe w Bininie gdzie nastąpiło powitanie wszystkich uczestników. Starostowie dożynek przekazali burmistrzowi bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów. W okolicznych przemowach  dziękowano za trud rolników włożony w tegoroczne żniwa. Imprezę wzbogaciły występy Zespołu Tańca Regionalnego Szaranki z Nojewa, kapeli podwórkowej Zza Winkla oraz zespoły z gminy Ostroróg. Stoiska gastronomiczne częstowały gości smacznymi potrawami. Przygotowana została również loteria fantowa z ciekawymi…
28 grudnia 2016

Ponowne wykorzystanie zbędnych odpadów rolniczych

Opracowanie: Andrzej Greczka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Duża ilość liści oraz odpadów przemysłu rolnego to nie problem. Biomasa stanowi obecnie największy potencjał energii odnawialnej spośród innych źródeł. Oprócz tego, biomasa jest bardzo dobrym materiałem do produkcji surowców i produktów chemicznych na przykład środków smarnych. Możliwość przerobu biomasy wiąże się z jej zdolnością do biodegradacji. W dzisiejszych czasach  bioprodukty cieszą się coraz większą popularnością. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom technologicznym z biomasy można uzyskać pasze oraz nawozy. Tłuszcze pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego dzięki swojej nietoksyczności są doskonałym materiałem do produkcji środków smarnych. Dbanie o dobro środowiska naturalnego jest obecnie bardzo ważne, dlatego warto ponownie wykorzystywać odpady przemysłu rolniczego. Stosowanie biopaliw…
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2016