Nowości z Szamotuł
06 września 2016

XVI edycja konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów

Opracowanie: Anna Czarnecka
12.08.2016r. w Poznaniu na Starym Rynku odbył się finał konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. Zmagały się tam o nagrodę najlepsze regionalne i lokalne produkty żywnościowe i najlepsze potrawy regionalne. Celem konkursu od 16 lat jest identyfikacja i promocja polskich produktów regionalnych, które wytwarzane są takimi samymi metodami i według takich samych receptur od pokoleń. Powiat szamotulski reprezentowało 12 wystawców, którzy do konkursu zgłosili 17 produktów  w tym 4 do nagrody  „Perły”. Nagrody i wyróżnienia otrzymali: - I nagrodę w kategorii produkty warzywne za kapustę po żydowsku otrzymała pani Barbara Jaskuła - I nagrodę w kategorii produkty mleczne za…
Ostatnio zmieniany 06 września 2016
23 sierpnia 2016

Informacja o przebiegu żniw w powiecie szamotulskim

Opracowanie: Janusz Brodzik • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
       Analizując sytuację z przebiegu żniw w bieżącym roku należy stwierdzić, że jest ona o wiele trudniejsza  niż w latach 2015 i 2014. Wynika to z fakt  niesprzyjającej aury do wykonywania omłotu  (zbioru), oraz niższych plonów i gorszej jakości zbieranego ziarna. Oceniając dotychczasowy przebieg żniw możemy stwierdzić, że na dzień 12.08.2016 zebrany w całości został jęczmień ozimy oraz rzepak ozimy. Tu uzyskane plony są zdecydowanie niższe niż w roku ubiegłym, średnio jęczmień ozimy  plonował na poziomie   3,5 – 5,5 tony z ha,  rzepak  2,5 – 3,5  tony z ha.  Natomiast zbiór pozostałych zbóż ozimych i jarych ze względu na niesprzyjające…
18 lipca 2016

„DNI POLA” – 2016r. W GMINIE WRONKI

Opracowanie: Mariusz Makówka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Dnia 24 czerwca 2016r. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Poznań  i doradca  Zespołu Doradczego w Szamotułach Mariusz Makówka zorganizował „Dni Pola” z samochodowym objazdem pól i gospodarstw na terenie gminy Wronki. Współorganizatorem obchodów był Urząd Marszałkowski na czele z Marszałkiem Krzysztofem Grabowskim , Izbami Rolniczymi. Należy nadmienić, że to trzecia  taka uroczystość w naszej gminie dla rolników, która miała na celu, między innymi, zintegrowanie ich. Ponadto rolnicy mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i przy okazji nauczyć się czegoś nowego.  Zgodnie z programem  spotkanie miało swój początek przy kawie i cieście, w sali wiejskiej w Kłodzisku. Ten wyjątkowy dzień zaszczycili swoją obecnością  Burmistrz…
Ostatnio zmieniany 18 lipca 2016
01 lipca 2016

DNI POLA 2016 W GMINIE KAŹMIERZ w………… cieniu i pełnym słońcu!!!

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
 W dniu 15 czerwca 2016 roku zgodnie z wieloletnią tradycją Gminna Służba Doradcza WODR Poznań, gminy Kaźmierz zorganizowała Dni Pola 2016 połączone z IV samochodowym objazdem pól i gospodarstw na terenie gminy Kaźmierz. Takż i w tym roku ze względu na wydłużoną trasę przejazdu do zaplanowanych miejsc na terenie gminy organizatorzy wzorem ubiegłych lat zaplanowali przejazd samochodami osobowymi. Zgodnie z programem spotkanie miało swój początek w Gospodarstwie Agroturystycznym „Wadera” pani Anny Banaszczyk w Brzeźnie. W dniu tym od samego rana słoneczna aura zachęcała do wzięcia udziału w tej imprezie i dlatego zgodnie z przewidywaniami rolnicy nie zawiedli  i  licznie zjechali…
01 lipca 2016

DZIEŃ POLA – 2016 W GMINIE OBRZYCKO

Opracowanie: Janusz Brodzik • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Na tegoroczny Dzień Pola w gminie Obrzycko, zjechali licznie nie tylko rolnicy z gminy Obrzycko, ale również  zainteresowani rolnicy z ościennych gmin: Szamotuły, Wronki i Ostroróg. Rolnicze święto zostało zorganizowane w poniedziałek 13 czerwca w Gaju Małym, na polach demonstracyjnych Przedsiębiorstwa Rolniczo – Hodowlanego „GAŁOPOL” Sp. z o.o., które należy do  sieci gospodarstw demonstracyjnych WODR Poznań. Rolnicy wymieniali poglądy i spostrzeżenia na temat aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie i z zainteresowaniem zapoznali się z prezentowanymi poletkami porównawczo-wdrożeniowymi rozmieszczonymi na obszarze 5 ha. Prezentacje prowadzili przedstawiciele firmy Bayer pod kierownictwem dr Piotra Choroszewskiego. Prezentacje dotyczyły: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy, rzepaku…
Ostatnio zmieniany 01 lipca 2016
23 czerwca 2016

Zaproszenie

Opracowanie: Anna Czarnecka
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Zespół Doradczy w powiecie szamotulskim zaprasza na spotkanie: ”Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego”, które rozpocznie się w dniu 24.06.2016 o godzinie 9.00 w sali wiejskiej w Kłodzisku (gmina Wronki),następnie przejazd do  Strażnicy OSP Wronki na prelekcje i pokazy ppoż. na wsi. Serdecznie zapraszamy
17 marca 2016

Prelekcja dr Marka Lipca

Opracowanie: Anna Czarnecka
W dniu 10 marca 2016r. w sali konferencyjnej P.R.H  „Gałopol” Sp. z o.o. w Gałowie odbyło się szkolenie na temat:  "Rozpoznawanie zakażeń i zwalczanie gruźlicy bydła". Spotkanie zorganizowali Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szamotułach Robert Łęgosz oraz Prezes Przedsiębiorstwa Rolniczo – Hodowlanego „Gałopol” Marian Pankowski ze względu na występowanie tej jednostki chorobowej na terenie powiatu  i  jej wpływ na rozwój hodowli bydła. Zgromadzonych powitał pan Marian Pankowski i przedstawił krótką charakterystykę gospodarstwa , które prowadzi.  Następnie doktor Robert Łęgosz omówił ogniska chorobowe zaobserwowane na terenie powiatu. Prelegentem na tym spotkaniu był pan dr Marek Lipiec, pracownik naukowy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego –…
Ostatnio zmieniany 21 czerwca 2016
22 grudnia 2015

PODSUMOWANIE z PRZEPROWADZONEJ DEMONSTRACJI Kaźmierz 2015

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
Temat demonstracji :  "Integrowana Ochrona Pszenżyta Ozimego" Lokalizacja : Wojciech Kalinowski - Gospodarstwo  Demonstracyjne,      Miejsce lokalizacji  :  miejscowość :  Piersko,  gmina : Kaźmierz.                                                                                                                                                       Demonstracja została zlokalizowana w gospodarstwie demonstracyjnym  Pana Wojciecha Kalinowskiego, który prowadzi gospodarstwo rolne na terenie gminy Kaźmierz.  Pole demonstracyjne zostało zaplanowane i wysiane w miejscowości Piersko.        Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed chwastami, szkodnikami i chorobami grzybowymi, polegająca na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a w szczególności metod nie chemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Integrowana ochrona roślin wykorzystuje wiedzę o organizmach szkodliwych dla roślin uprawnych…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2015
21 grudnia 2015

Postępowanie w przypadku szkody spowodowanej przez zwierzynę leśną

Opracowanie: Andrzej Greczka • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
W ciągu ostatnich 15 lat pogłowie dzika w Polsce wzrosło trzykrotnie. Liczebność innych gatunków dzikich zwierząt, zasiedlających polskie lasy również uległa znacznemu zwiększeniu. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być coraz lżejsze zimy i łatwa dostępność pokarmu dla dzikich zwierząt, które coraz częściej w okresie zimowym szukają pożywienia i schronienia w miastach. Podobna sytuacja dotyczy bobrów, które z gatunku zagrożonego wyginięciem, przez znaczne zwiększenie swojej liczebności, stały się w wielu miejscach szkodnikami upraw. Liczebność dzikich zwierząt jest monitorowana i regulowana przez koła łowieckie, jednak poszczególni myśliwi nie mogą przekraczać nałożonych odgórnie limitów. Limity te w obecnych warunkach są, jak widać, zbyt…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2015