07 września 2020

Szkolenie i Pokaz z Integrowanej Ochrony Roślin na terenie gminy Kaźmierz

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria

W miesiącu lipcu 2020 roku zgodnie z wieloletnią tradycją spotkań terenowych  oraz rocznym planem zamierzeń szkoleniowych dla gminy Kaźmierz doradca WODR Poznań Lech Dudek zorganizował dla producentów rolnych z terenu tutejszej gminy polowe szkolenie i pokaz. Całość spotkania, w którym uczestniczyli rolnicy przygotowane zostało i przeprowadzone z zachowaniem nakazanych środków ostrożności, które obowiązują w związku z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa COVID 19. Tematem wykładu była: „Integrowana Ochrona Roślin – ocena skuteczności zastosowanej technologii zwalczania chorób i szkodników w zasiewach roślin uprawnych”, a przeprowadzonego pokazu: „Praktyczna nauka rozpoznawania chorób i żerowania szkodników oraz ocena skuteczności zastosowanych preparatów do ich zwalczania”.  Te działanie szkoleniowe były kontynuacją tematów z integrowanej ochrony roślin, które prowadzone były na tutejszym terenie w pierwszym kwartale bieżącego roku w ramach szkoleń i wykładów i stanowiły naturalne połączenie części teoretycznej spotkań z zajęciami praktycznymi w polu na wyznaczonych roślinach uprawnych. Wykład i pokaz zorganizowane zostały w Gospodarstwie Demonstracyjnym pana Wojciecha Kalinowskiego w Kaźmierzu na prowadzonej tu kolekcji odmian zbóż i rzepaku oraz na polach sąsiednich rolników.  Głównym celem spotkaniu w terenie było praktyczne połączenie teoretycznej wiedzy zdobytej przez uczestników w salach wykładowych w okresie zimowym z  praktyczną nauką rozpoznawania chorób, szkodników i chwastów na różnych odmianach uprawianych zbóż i rzepaku, przy zróżnicowanym poziomie nawożenia mineralnego i ochrony oraz praktyczna ocena skuteczności zastosowanej technologii i doboru preparatów do ochrony chemicznej w ramach integrowanej ochrony roślin. W związku z tym organizator wykładu i pokazu zaplanował szereg miejsc szkoleniowych aby w maksymalnie dużym zakresie zaprezentować uprawy o zróżnicowanym poziomie porażenia chorobami, szkodnikami i chwastami oraz aby wykazać w czytelny sposób skuteczność zastosowanych preparatów do ochrony łanu przez cały okres wegetacji w bieżącym roku.  Uczestnicy spotkania szkoleniowego, którzy przybyli w wyznaczone miejsca mieli możliwość szerokiego wykorzystania zgromadzonej wiedzy i  jej zastosowania w praktycznym rozpoznawaniu i oznakowywaniu występujących na tych plantacjach agrofagach w uprawach zbóż i rzepaku.  Ponadto każdy producent rolny miał możliwość praktycznej nauki określania skuteczności zastosowanej technologii ochrony i zastosowanych w praktyce pestycydów.  Doradca WODR w trakcie omawianych zagadnień wykorzystał w szerokim zakresie zalecenia IOR, materiały szkoleniowe WODR Poznań  i Instytutu Ochrony Roślin Poznań, katalogi chorób, szkodników i chwastów, materiały z doświadczeń uprawowych z Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IUNG w Baborówku. W ocenie uczestniczących w szkoleniu i pokazie rolników taka forma połączenia wykładów z zajęciami praktycznymi na konkretnych uprawach rolniczych jest bardzo przydatna i przynosi wymierne korzyści w postaci pogłębiania własnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zwalczaniu agrofagów  w uprawach rolniczych oraz oceny skuteczności zastosowanych preparatów do ochrony uprawianych roślin.

Czytany 316 razy