29 marca 2017

Działania szkoleniowe w gminie Kaźmierz w I kwartale 2017 roku

Opracowanie: Lech Dudek • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Zgodnie z wieloletnią już tradycją w I kwartale 2017 roku doradca WODR Poznań w gminie Kaźmierz w ramach zimowej akcji edukacyjnej od miesiąca stycznia do marca przeprowadziła szereg spotkań  szkoleniowych dla rolników z terenu tutejszej gminy. Tematem wiodącym była integrowana ochrona roślin wprowadzana i realizowana w uprawach rolniczych zgodnie z Ustawą od 1.01.2014 roku. Wykładowcami byli: Andrzej Obst – główny specjalista ds. IOR w WODR Poznań, który w miesiącu lutym w trakcie wykładu specjalisty szczegółowo omówił zasady zwalczania chorób grzybowych w uprawach rolniczych oraz doradca specjalizujący się w zagadnieniach ochrony roślin  Lech Dudek, który w swoich wykładach specjalisty w miesiącu styczniu i marcu br. przedstawił uczestniczącym rolnikom zasady zwalczania chwastów i szkodników  zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin w roślinach uprawnych. Ponadto w miesiącu styczniu doradca gminny przedstawił w ramach wykładu - zasady BHP przy zabiegach ochrony roślin i zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko. W trakcie spotkania w miesiącu lutym Lech Dudek omówił - zasady wdrażania systemów wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin oraz poruszono problemy racjonalnego nawożenia zbóż i rzepaku w okresie wegetacji. W trakcie spotkania w miesiącu marcu zapoznano rolników z możliwościami ubiegania się o fundusze unijne dla gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014 – 2020 oraz przypomniano instrukcję wypełniania wniosków o płatności obszarowe na rok 2017 i omówiono wprowadzone we wnioskach aktualne  zmiany. Szkolenia w miesiącu styczniu i lutym przeprowadzone zostały w sali Urzędu Gminy w Kaźmierzu, a spotkanie marcowe w świetlicy wiejskiej we wsi Sokolniki Małe. Przeprowadzone wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników i dobrą frekwencją podczas każdego spotkania.  W podsumowaniu należy stwierdzić, że działalność szkoleniowa jest jednym z podstawowych zadań wykonywanych przez  doradcę i każdego roku odbierana jest z dużym zainteresowaniem przez środowisko rolnicze na terenie gminy Kaźmierz. Ta forma upowszechniania będzie realizowana w trakcie całego roku 2017, a wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom rolników zaplanowane zostały już wykłady w kolejnych miesiącach do końca bieżącego roku, gdzie kontynuowane będzie omawianie zagadnień dotyczących integrowanej ochrony roślin w uprawach rolniczych oraz inne tematy wynikające z aktualnych potrzeb związanych z doborem, uprawą, nawożeniem i ochroną roślin, pozyskiwaniem nowych funduszy w ramach PROW 2014 – 2020 oraz organizacją i zarządzaniem gospodarstwami rolnymi.

Czytany 424 razy