29 grudnia 2016

Realizacja zadań na Obszarach Szczególnie Narażonych na odpływ azotu ze źródeł rolniczych w gminie Duszniki

Opracowanie: Jerzy Kryś • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(5 głosów)

    W bieżącym roku zakończył się III cykl realizacji Dyrektywy azotanowej. Program ma na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, którym objęty był między innymi obszar powiatu szamotulskiego w tym dwie jego gminy: Duszniki i Pniewy. Zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie wprowadzenia powyższego programu działań (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego dnia 13 lipca 2012 r. poz. 3143)obowiązywał on do dnia 12 lipca 2016 roku.

  W gminie Duszniki Program ten obejmuje następujące obręby geodezyjne: Ceradz Dolny, Chełminko, Duszniki,Grzebienisko, Kunowo, Mieściska, Młynkowo, Niewierz, Sarbia, Sędziny, Sędzinko, Wierzeja, Wilczyna, Wilkowo, Zakrzewko. Miejscowości te są położone w dorzeczu rzeki Mogilnica, oraz Samica Stęszewska. Jedynie dwie wsie: Brzoza i Grodziszczko nie podlegają Dyrektywie. Program działań zobowiązuje prowadzących działalność rolniczą do przestrzegania okresów i wysokości nawożenia zarówno organicznego jak i mineralnego, w zależności od sposobu użytkowania gruntu i rodzaju nawozu. Ważnym elementem założeń Programu jest stałe edukowanie prowadzących działalność rolniczą w zakresie dobrych praktyk rolniczych. W tym zakresie ważną rolę odegrał Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który w ramach działalności statutowej organizował szkolenia dla rolników. W okresie czteroletnim obyło się 12 szkoleń, w którym wzięło udział 185 osoby. Na bieżąco prowadzona jest działalność doradcza w ramach, której udzielono 220 porad.

Ponadto realizowano działalność doradczą i szkoleniową poprzez projekty w ramach Fundacji Pomocy dla Rolnictwa (FAPA)oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego działania w 2015 roku przeprowadzono  3 dniowe szkolenie dla rolników z gminy Duszniki. W szkoleniu wzięło udział 30 rolników. Zajęcia obejmowały zarówno część teoretyczną jak i praktyczną, między innymi sporządzanie planów nawozowych przy użyciu programu Naw Sald. Na zakończenie szkolenia zorganizowano wyjazd  do gospodarstwa, gdzie uczestnicy mogli  zapoznać się z właściwym przestrzeganiem praktyk rolniczych. W roku bieżącym przeprowadzono na 40 losowo wybranych gospodarstwach ankietyzację. Pytania dotyczyły między innymi sposobu przechowywania nawozów naturalnych, wysokości nawożenia, obsady zwierząt, zmianowania. Informacje pozyskane dzięki ankietom pozwolą na opracowanie danych charakteryzujących OSN i stosowanie na ich obszarze praktyki rolnicze. Dane takie wspólnie z danymi monitoringowymi z Państwowego Monitoringu Środowiska stanowić będą główny trzon bazy danych pozwalających na opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej.

Czytany 459 razy Ostatnio zmieniany 29 grudnia 2016