29 grudnia 2020

POMOC POTRZEBUJĄCYM

Opracowanie: Karol Jażdżewski • Zamieszczenie: Anna Czarnecka
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Na przełomie lutego i sierpnia 2020 między innymi  w Pniewach ruszyła inicjatywa pomocy najuboższym. Program Operacyjny ,,Pomoc  Żywnościowa Podprogram 2019”swoim zasięgiem obejmował mieszkańców  całej Polski . Projekt był  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W Pniewach inicjatywę realizacji programu podjęło Pniewskie Stowarzyszenie ,,Perspektywa”, wraz z Bankiem Żywności w Poznaniu.Głównym założeniem działania było zapewnienie potrzebującym żywności, oraz umożliwienie uczestnictwa mieszkańcom gm. w działaniach w ramach środków, tak zwanych – towarzyszących. Wszyscy  zainteresowani pomocą, mogli skorzystać z bezpłatnie przekazywanych podstawowych artykułów spożywczych tj. warzywa, owoce, przetwory mięsne. W wyniku przeprowadzonej akcji na terenie gminy w Pniewach, wsparcie żywnościowe trafiło do 357 osób, przekazano 2136 paczek z artykułami spożywczymi o łącznej wadze niespełna 20 000 kg.  Nadto, realizowany projekt pozwolił na przeprowadzenie zajęć praktycznych, których tematem były zagadnienia kulinarno-edukacyjne. W warsztatach uczestniczyły 44 osoby.

Czytany 143 razy