Nowości ze Słupcy
03 lipca 2018

Zwalczanie stonki ziemniaczanej

Opracowanie: Sylwia Wojtylak-Gallas • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Na plantacjach ziemniaka skrobiowego po raz kolejny pojawiły się larwy stonki ziemniaczanej, co oznacza konieczność przeprowadzenia zabiegu środkami ochrony roślin. Zbyt późne wykonanie zabiegu prowadzi do ubytku masy liściowej krzaka ziemniaka, a tym samym do obniżenia plonu nawet o 30%. Próg ekonomicznej szkodliwości dla tego szkodnika wynosi 1 dorosły osobnik na 25-ciu roślinach lub 15 larw na roślinie lub 1 złoże jaj na roślinie. Po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości, zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin należy przeprowadzić ochronę plantacji. Przeprowadzając zabieg należy zwrócić uwagę na temperaturę powietrza. Przy temperaturze powyżej 20 C nie należy stosować środków ochrony roślin z grupy…
03 lipca 2018

Mieszkańcy wsi Drzewce zwiedzają Polskę

Opracowanie: Julita Maślińska • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Drzewce, to niewielka wieś położona w gminie Zagórów. Przez wieś przebiegają drogi prowadzące w stronę Konina, Kalisza i Słupcy. Mimo, że wieś nie jest duża, to zamieszkują ją ludzie wielcy duchem.  Co roku mieszkańcy organizują dożynki, bale karnawałowe, integracyjne spotkania, zrzeszają się w OSP, Kole Gospodyń Wiejskich a głównym miejscem spotkań jest sala OSP.  Mimo, że w życie wsi wkroczyła nowoczesność, a dożynki wiejskie nie są już tak wielkim wydarzeniem jak dawniej, znaleziono sposób na atrakcyjne, wspólne spędzanie czasu. Od kilku lat mieszkańcy organizują ciekawe wycieczki. Pierwsze z nich były to krótkie, jednodniowe wypady do Wrocławia czy Torunia. W chwili…
Ostatnio zmieniany 03 lipca 2018
12 kwietnia 2018

Zaprawianie nasion

Opracowanie: Izabela Kwapich
  Zaprawianie nasion jest jedną z najstarszych metod ochrony młodych siewek roślin przed szkodnikami i chorobami. Stosując zaprawy nasienne wschody roślin są zdecydowanie lepsze i bardziej wyrównane. Młode rośliny rozwijają się lepiej i wykazują lepszą odporność na groźne choroby i szkodniki, co w rezultacie daje znacznie wyższe plony dobrej jakości. Istnieje kilka sposobów zaprawiania nasion zbóż: 1. Bejcowanie nasion- to najprostsza i najbardziej popularna metoda polegająca na zaprawianiu nasion na sucho, z dodatkiem wody, z użyciem płynnej zaprawy. Nasiona z odmierzoną ilością zaprawy umieszcza się w zamkniętym pojemniku, który się silnie potrząsa do momentu gdy wszystkie ziarniaki równomiernie zostaną pokryte…
04 kwietnia 2018

Stan ozimin w gminie Lądek

Opracowanie: Ewa Wziętek • Zamieszczenie: Izabela Kwapich
Warunki pogodowe w marcu 2018 roku nie są sprzyjające dla roślin ozimych. W drugiej dekadzie marca zanotowano ujemne temperatury nie tylko w nocy ale nawet w ciągu dnia. Okrywy śniegowej nie było. Dlatego przezimowanie zbóż ozimych i rzepaku budzi obawy. Obserwacja polowa roślin wskazuje dość dobre przezimowanie pszenicy, pszenżyta i jęczmienia. Niektóre plantacje zbóż, szczególnie późno sianych pszenic będą musiały być przesiane roślinami jarymi. Dla uzyskania średniego plonu na 1m² pola powinno rosnąć co najmniej 100 do 130 roślin pszenicy w zależności od rodzaju gleby. Natomiast rzepak ozimy w gminie Lądek przezimował średnio. Wstępna ocena przezimowania wskazuje na bardzo znaczne…
27 marca 2018

Wiosenne prace w pasiece.

Opracowanie: Henryk Matkowski • Zamieszczenie: Izabela Kwapich
W tym roku z powodu przedłużających się chłodów rozwój rodzin pszczelich może być opóźniony. Na terenie powiatu słupeckiego pszczoły dokonały pierwszego oblotu na przełomie pierwszej i drugiej dekady marca, gdy temperatura wzrosła powyżej 10 stopni C. W tym czasie pszczelarze mogli wstępnie ocenić kondycje rodzin pszczelich.    Z dniem pierwszego oblotu należy zapewnić pszczołom stały dostęp do wody pitnej. W tym celu w pobliżu pasieki dobrze jest zainstalować poidło pasieczne. Zaleca się, aby ono było umiejscowione w odpowiednio nasłonecznionym miejscu i powinno być od góry przykryte.    W tym samym czasie jak warunki pogodowe pozwalają dobrze jest sprawdzić stan zapasów…
Ostatnio zmieniany 27 marca 2018
Dnia 23 lutego br. w Urzędzie Gminy w Słupcy odbyło się pierwsze z zaplanowanych czterech szkoleń przeznaczonych dla beneficjentów działań PROW 2014-2020 : Premie dla młodych rolników oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw. Głównym celem organizacji takich szkoleń jest wywiązanie się rolników ze zobowiązań zawartych w biznes planie. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o odbyciu szkolenia, które dołączają do dokumentacji sprawozdawczej z realizacji biznes planu. Inauguracyjne szkolenie w powiecie słupeckim nt. zasad prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji przychodów i rozchodów przeprowadziła Agnieszka Przybyła- główny specjalista ds. ekonomiki WODR w Poznaniu. Na spotkaniu omówiono również Vat w gospodarstwie rolnym. Szkolenie cieszyło…
Ostatnio zmieniany 26 lutego 2018
06 lutego 2018

Rolnicy z powiatu słupeckiego na Polagrze Premiery 2018

Opracowanie: Paweł Smuszkiewicz • Zamieszczenie: Izabela Kwapich
W dniu 21.01.2018r. rolnicy z powiatu słupeckiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym  organizowanym przez PZDR w powiecie słupeckim na Polagrę Premiery 2018, która odbywała się w tym roku po raz siódmy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu .               Rolnicy zapoznali się z nowymi technologiami i innowacjami w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz mieli okazję do wymiany doświadczeń z innymi rolnikami oraz instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa. Z zakresu produkcji roślinnej rolnicy mogli zobaczyć nowe rozwiązania w maszynach do uprawy roli, nawożenia mineralnego i organicznego, ochrony roślin, zabiegów pielęgnacyjnych, i zbioru płodów rolnych. Dużym zainteresowaniem rolników cieszył się innowacyjny,…
Ostatnio zmieniany 08 lutego 2018
01 lutego 2018

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi w powiecie słupeckim

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Izabela Kwapich
Dnia 25 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie odbyło się spotkanie informacyjne nt. : ,,Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Spotkanie, nad którym patronat honorowy sprawował Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman skierowane było do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich powiatu słupeckiego. Spotkanie współorganizowały oraz w nim uczestniczyły instytucje pracujące na rzecz rolnictwa. Głównym celem organizatorów było zapoznanie uczestników z aktualnymi zagadnieniami i informacjami dotyczącymi wsi i obszarów wiejskich. Spotkanie rozpoczął i prowadził Krzysztof Żok- p.o zastępcy Dyrektora ARiMR w Poznaniu. Prelekcję zainaugurowała Pani Aneta Wolna z ARiMR, która przedstawiła planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020. Łukasz Grabowski – z-ca Dyrektora…
10 stycznia 2018

Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi

Opracowanie: Izabela Kwapich
PZDR w powiecie słupeckim informuje, że WODR w Poznaniu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego współorganizuje cykl spotkań nt.: ,,WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI„ Dla rolników i mieszkańców wsi z powiatu słupeckiego takie spotkanie odbędzie się dnia 25 stycznia br. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 5. Na spotkanie wszystkich zainteresowanych zaprasza Kierownik oraz pracownicy PZDR w powiecie słupeckim.