Nowości ze Słupcy
25 lipca 2014

Soja w powiecie słupeckim

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Fot. A. Kwapich   Plantacja soi o pow. 11,48ha w gospodarstwie demonstracyjnym p. P. Kozłowskiego z gm. Lądek     W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie uprawą soi . Coraz większa popularność tej rośliny związana jest ze znacznym postępem hodowlanym. Oferowane w handlu odmiany wykazują znaczną przydatność do uprawy w naszym kraju i pozwalają na uzyskanie zadawalających plonów. W kraju aktualnie dostępnych jest do uprawy kilka odmian soi : Simona, Smuglyanka, Viorica, Mavka, Atlanta, Wioletta, Annushka . Ze strony agrotechnicznej uprawa soi nie stwarza większych kłopotów. Wschody po siewie są szybkie , zagrożenie ze strony chwastów jest największe w początkowym okresie…
Ostatnio zmieniany 25 lipca 2014
05 czerwca 2014

Ostatni nabór na Młodego Rolnika z PROW 2007-2014

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Fot. P. Smuszkiewicz     Zakupiony sprzęt rolniczy z wykorzystaniem premii MR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15.05. 2014r. przyjmuje wnioski na premie dla Młodego Rolnika. Poniżej przedstawię jakie warunki należy spełnić aby ubiegać się o wsparcie z tego tytułu. Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego przez młodego rolnika. Młody rolnik to osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie) i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, czyli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący lub…
27 maja 2014

Czas rozliczyć materiał siewny.....

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
     Rolnicy , którzy zakupili materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany tylko do 25 czerwca 2014 roku mogą składać wnioski o dopłaty  do Agencji Rynku rolnego. Wnioskodawca aby otrzymać  dopłaty zobowiązany jest do złożenia   wniosku na właściwym formularzu obowiązującym w roku  2014 zamieszczonym na stronie http://www.arr.gov.pl/ Agencji Rynku Rolnego w zakładce materiał siewny.  Fot. S.Wojtylak-Gallas    Wzór wniosku o dotację do materiału siewnego     Złożenie wniosku na nieaktualnym formularzu skutkuje wydłużeniem postępowania administracyjnego i wydłużeniem okresu wypłaty  pomocy  . O dopłatę można ubiegać się z tytułu zużycia do siewu lub sadzenia materiału siewnego: zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka oraz…
Ostatnio zmieniany 27 maja 2014
29 kwietnia 2014

Wiosenny rozwój rodzin pszczelich

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Fot. A.Kwapich    Pszczelarz w pasiece         Wiosna to okres dynamicznego rozwoju rodzin pszczelich. Rozwojowi temu sprzyjają wydłużający się dzień, wyższe temperatury powietrza oraz pojawianie się pożytków dla pszczół. Intensywność rozwoju rodzin uzależniona jest od kondycji w jakiej rodzina wchodzi w okres zazimowania, jakości matki oraz bazy pożytkowej w pobliżu stacjonowania pasieki. Rodziny silne, zdrowe i dobrze odżywione w tym okresie rozwijają się znacznie szybciej niż rodziny chore lub źle odżywione. W każdej pasiece można podzielić rodziny pszczele według ich siły na trzy grupy tj.: rodziny najsilniejsze,  o średniej kondycji i rodziny najsłabsze. Fot. A.Kwapich    Przegląd rodziny pszczelej      Pogrupowanie…
11 kwietnia 2014

Regionalne obrzędy i zwyczaje

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
    W dniu 1 kwietnia 2014 roku  w Słupcy odbyło się spotkanie mające na cele przypomnienie wielkanocnych obrzędów i obyczajów w tradycji ludowej . Spotkanie zostało zorganizowane przzez doradcę do spraw rozwoju obszarów wiejskich Barbarę Szykowną. W spotkaniu uczestniczyły panie z  gmin powiatu słupeckiego.   Wielkanoc jest najważniejszym świętem religijnym dla Kościoła katolickiego.  Tak w przeszłości, jak  i dziś okres Wielkanocy sprzyja kultywowaniu wielu obrzędów i obyczajów, w tym także  związanych z żywnością .  Święta Wielkanocne są świętami  radosnymi, kojarzą się    z odradzającym się życiem, kolorami , rodziną i wiosennym ciepłem. Przy  wielkanocnej babce i świątecznym mazurku panie wysłuchały wykładu głównej…
Ostatnio zmieniany 14 kwietnia 2014
28 lutego 2014

Słupeckie Podsumowanie Działalności Doradczej

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
     W dniu 18 lutego 2014r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Słupcy odbyło się Podsumowanie Działalności Doradczej za 2013 rok Zespołu Doradczego WODR w powiecie słupeckim. Wzięli w nim udział rolnicy i specjaliści do spraw doradztwa rolniczego z powiatu słupeckiego  oraz  zaproszeni goście w osobach Wójt Gminy Słupca Pani Grażyna Kazuś, Delegat do Walnego Zgromadzenia  Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Stanisław Plesiński, Kierownik Biura Powiatowego AR i MR w Słupcy Pan Jacek Szczap, Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa  w Słupcy Pan Zbigniew Wiśniewski.   W trakcie spotkania uczestnicy podsumowania zapoznali się z prezentacją multimedialną ilustrującą roczną realizację Programu Działalności…
31 stycznia 2014

Słupeccy rolnicy na Konferencji w Gnieźnie

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
     W dniu 23.01.2014r. rolnicy i doradcy z powiatu słupeckiego wzięli udział w konferencji rejonowej w Gnieźnie nt. : „Innowacje w rolnictwie”. Podczas konferencji zaprezentowano blok tematyczny składający się z  trzech wykładów. Pierwszym wykładem była „Integrowana ochrona roślin- efektywne zwalczanie chorób i szkodników w uprawach” przedstawiona przez głównego specjalistę WODR Andrzeja Obsta. W trakcie wykładu wykładowca zapoznał uczestników  z pojęciem i celem integrowanej ochrony roślin. Zwrócił uwagę ,iż w integrowanej ochronie roślin wykorzystuje się zwalczanie agrofagów  przy pomocy wszystkich dostępnych metod i sposobów  takich jak.: agrotechnika, odporność odmian,  biologiczne i chemiczne zwalczanie patogenów w uprawach . W metodzie tej…
07 stycznia 2014

Organizmy pożyteczne na naszych polach

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
     Pola są miejscem bytowania wielu organizmów. Jedne są sprzymierzeńcami człowieka, ponieważ żywią się szkodnikami upraw inne natomiast szkodzą człowiekowi, ponieważ niszczą plony.Aby zachować równowagę  biologiczną  w przyrodzie, czyli także na polu nie można niszczyć wszystkich organizmów, które się tam znajdują. Organizmy regulujące w naturalnych warunkach  liczbę  szkodników nazywamy organizmami pożytecznymi. Rola człowieka  polega na tym aby poprzez stosowanie środków ochrony roślin nie zniszczyć organizmów pożytecznych, naturalnych wrogów szkodników. Ważne jest aby stosować selektywne środki ochrony roślin czyli takie, które niszcząc szkodnika nie niszczą istot pożytecznych oraz stwarzać warunki do ich naturalnego rozwoju. Naturalni wrogowie szkodników przebywają najczęściej tam, gdzie…
31 grudnia 2013

Lokalna Grupa Dyskusyjna w powiecie słupeckim

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
                                                                            Fot. Atestowany opryskiwacz w trakcie wykonywania zabiegu ochrony roślin          W 2013 roku uczestnicy Lokalnej Grupy Dyskusyjnej dwukrotnie spotkali się w Sali Urzędu Gminy Ostrowite. Tematyka pierwszego spotkania dotyczyła szeroko rozumianej ochrony roślin. Omówiono podstawowe obowiązki ciążące na osobach, które wykonują zabiegi opryskiwania tj. ukończenie specjalistycznego szkolenia stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, przeprowadzenie raz na trzy lata badania sprawności technicznej opryskiwacza  przez uprawnioną Stację Kontroli Opryskiwaczy, prowadzenia na bieżąco w gospodarstwie rolnym ewidencji zabiegów ochrony roślin. Wśród omawianych zagadnień poruszono także zasady prawidłowego zgodnego z instrukcją  stosowania środków ochrony roślin, a także podstawowe warunki bezpiecznego postępowania podczas…