Nowości ze Słupcy
27 sierpnia 2014

Rolniku bezpiecznie przechowaj ziarno...

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Wielu rolników  ze względu na spadające ceny skupu zbóż podczas żniw postanowiło przechować ziarno w magazynach licząc na wzrost cen w późniejszym okresie. Aby ziarno zostało bezpiecznie przechowane do sprzedaży w późniejszym terminie   powinno być składowane  w magazynach do tego celu przeznaczonych, czyli magazynach zbożowych wśród których można wyróżnić: -magazyny podłogowe                                                                                              Fot. S. Wojtylak-Gallas     Magazyn podłogowy…
Ostatnio zmieniany 27 sierpnia 2014
21 sierpnia 2014

Jedzmy jabłka na zdrowie

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Fot. A. Kwapich      Jabłka z sadu p. Janusza Szeszyckiego Jabłka zawierają stosunkowo niewiele witamin  i soli mineralnych, ale ze względu na dużą zawartość pektyn mają ogromne znaczenie dietetyczne : regulują pracę żołądka, poprawiają trawienie, hamują procesy fermentacyjne w przewodzie pokarmowym. Sok  z jabłek można podawać niemowlętom już pod koniec pierwszego miesiąca życia. Dzieci i młodzież mogą jeść jabłka bez żadnych ograniczeń – z ogryzkiem i w dowolnych ilościach,  koniecznie , jako codzienne uzupełnienie drugiego śniadania. Dotyczyć to powinno także ludzi dorosłych. Więcej jabłek to lepsze zdrowie . Fot. A. Kwapich        Łukasz Szeszycki w rodzinnym sadzie owocowym Jabłka przeciw sklerozie Pektyna…
Ostatnio zmieniany 22 sierpnia 2014
25 lipca 2014

Soja w powiecie słupeckim

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Fot. A. Kwapich   Plantacja soi o pow. 11,48ha w gospodarstwie demonstracyjnym p. P. Kozłowskiego z gm. Lądek     W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie uprawą soi . Coraz większa popularność tej rośliny związana jest ze znacznym postępem hodowlanym. Oferowane w handlu odmiany wykazują znaczną przydatność do uprawy w naszym kraju i pozwalają na uzyskanie zadawalających plonów. W kraju aktualnie dostępnych jest do uprawy kilka odmian soi : Simona, Smuglyanka, Viorica, Mavka, Atlanta, Wioletta, Annushka . Ze strony agrotechnicznej uprawa soi nie stwarza większych kłopotów. Wschody po siewie są szybkie , zagrożenie ze strony chwastów jest największe w początkowym okresie…
Ostatnio zmieniany 25 lipca 2014
05 czerwca 2014

Ostatni nabór na Młodego Rolnika z PROW 2007-2014

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Fot. P. Smuszkiewicz     Zakupiony sprzęt rolniczy z wykorzystaniem premii MR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15.05. 2014r. przyjmuje wnioski na premie dla Młodego Rolnika. Poniżej przedstawię jakie warunki należy spełnić aby ubiegać się o wsparcie z tego tytułu. Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego przez młodego rolnika. Młody rolnik to osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie) i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, czyli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący lub…
27 maja 2014

Czas rozliczyć materiał siewny.....

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
     Rolnicy , którzy zakupili materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany tylko do 25 czerwca 2014 roku mogą składać wnioski o dopłaty  do Agencji Rynku rolnego. Wnioskodawca aby otrzymać  dopłaty zobowiązany jest do złożenia   wniosku na właściwym formularzu obowiązującym w roku  2014 zamieszczonym na stronie http://www.arr.gov.pl/ Agencji Rynku Rolnego w zakładce materiał siewny.  Fot. S.Wojtylak-Gallas    Wzór wniosku o dotację do materiału siewnego     Złożenie wniosku na nieaktualnym formularzu skutkuje wydłużeniem postępowania administracyjnego i wydłużeniem okresu wypłaty  pomocy  . O dopłatę można ubiegać się z tytułu zużycia do siewu lub sadzenia materiału siewnego: zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka oraz…
Ostatnio zmieniany 27 maja 2014
29 kwietnia 2014

Wiosenny rozwój rodzin pszczelich

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Fot. A.Kwapich    Pszczelarz w pasiece         Wiosna to okres dynamicznego rozwoju rodzin pszczelich. Rozwojowi temu sprzyjają wydłużający się dzień, wyższe temperatury powietrza oraz pojawianie się pożytków dla pszczół. Intensywność rozwoju rodzin uzależniona jest od kondycji w jakiej rodzina wchodzi w okres zazimowania, jakości matki oraz bazy pożytkowej w pobliżu stacjonowania pasieki. Rodziny silne, zdrowe i dobrze odżywione w tym okresie rozwijają się znacznie szybciej niż rodziny chore lub źle odżywione. W każdej pasiece można podzielić rodziny pszczele według ich siły na trzy grupy tj.: rodziny najsilniejsze,  o średniej kondycji i rodziny najsłabsze. Fot. A.Kwapich    Przegląd rodziny pszczelej      Pogrupowanie…
11 kwietnia 2014

Regionalne obrzędy i zwyczaje

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
    W dniu 1 kwietnia 2014 roku  w Słupcy odbyło się spotkanie mające na cele przypomnienie wielkanocnych obrzędów i obyczajów w tradycji ludowej . Spotkanie zostało zorganizowane przzez doradcę do spraw rozwoju obszarów wiejskich Barbarę Szykowną. W spotkaniu uczestniczyły panie z  gmin powiatu słupeckiego.   Wielkanoc jest najważniejszym świętem religijnym dla Kościoła katolickiego.  Tak w przeszłości, jak  i dziś okres Wielkanocy sprzyja kultywowaniu wielu obrzędów i obyczajów, w tym także  związanych z żywnością .  Święta Wielkanocne są świętami  radosnymi, kojarzą się    z odradzającym się życiem, kolorami , rodziną i wiosennym ciepłem. Przy  wielkanocnej babce i świątecznym mazurku panie wysłuchały wykładu głównej…
Ostatnio zmieniany 14 kwietnia 2014
28 lutego 2014

Słupeckie Podsumowanie Działalności Doradczej

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
     W dniu 18 lutego 2014r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Słupcy odbyło się Podsumowanie Działalności Doradczej za 2013 rok Zespołu Doradczego WODR w powiecie słupeckim. Wzięli w nim udział rolnicy i specjaliści do spraw doradztwa rolniczego z powiatu słupeckiego  oraz  zaproszeni goście w osobach Wójt Gminy Słupca Pani Grażyna Kazuś, Delegat do Walnego Zgromadzenia  Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Stanisław Plesiński, Kierownik Biura Powiatowego AR i MR w Słupcy Pan Jacek Szczap, Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa  w Słupcy Pan Zbigniew Wiśniewski.   W trakcie spotkania uczestnicy podsumowania zapoznali się z prezentacją multimedialną ilustrującą roczną realizację Programu Działalności…
31 stycznia 2014

Słupeccy rolnicy na Konferencji w Gnieźnie

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
     W dniu 23.01.2014r. rolnicy i doradcy z powiatu słupeckiego wzięli udział w konferencji rejonowej w Gnieźnie nt. : „Innowacje w rolnictwie”. Podczas konferencji zaprezentowano blok tematyczny składający się z  trzech wykładów. Pierwszym wykładem była „Integrowana ochrona roślin- efektywne zwalczanie chorób i szkodników w uprawach” przedstawiona przez głównego specjalistę WODR Andrzeja Obsta. W trakcie wykładu wykładowca zapoznał uczestników  z pojęciem i celem integrowanej ochrony roślin. Zwrócił uwagę ,iż w integrowanej ochronie roślin wykorzystuje się zwalczanie agrofagów  przy pomocy wszystkich dostępnych metod i sposobów  takich jak.: agrotechnika, odporność odmian,  biologiczne i chemiczne zwalczanie patogenów w uprawach . W metodzie tej…