Nowości ze Słupcy
23 czerwca 2016

Nowatorska Miodosytnia w Powidzu

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Jestem pod ogromnym wrażeniem firmy rodzinnej założonej przez młode małżeństwo pszczelarzy. Ich motto ,, Profesjonalizm pełen pasji " budzi uznanie i zasługuje na naśladowanie.Tak opowiada o swoim biznesie Pan Imiorowicz: ,,Wraz z żoną ukończyliśmy Wydział Chemiczny Politechniki Poznańskiej. Podczas studiów udało nam się wyjechać do Berlina w ramach programu Erasmus, gdzie mieliśmy okazję zgłębiać tajniki piwowarstwa Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin. VLB Berlin jest jednym z trzech najbardziej prestiżowych instytutów na świecie specjalizujących się w badaniach nad tym złocistym trunkiem. Po tym, jak mój ojciec przekazał mi gospodarstwo w ramach Młodego Rolnika, zdecydowaliśmy się z narzeczoną - obecnie…
Ostatnio zmieniany 23 czerwca 2016
24 lutego 2016

Z wizytą w gospodarstwie trzodowym

Opracowanie: Henryk Matkowski • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Producenci trzody chlewnej mogą od dnia 18.02.2016 roku składać wnioski o nadzwyczajne wsparcie w sektorze wieprzowiny w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego .Szczegółowe informacje o nadzwyczajnej pomocy dla producentów świń i mleka określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 roku. Termin składania wniosków wyznaczony został od 18-02-2016 do 18-03-2016 roku. Zgodnie z rozporządzeniem z pomocy mogą korzystać rolnicy, producenci żywca wieprzowego, którzy posiadali na dzień 30-09-2015 roku trzodę chlewną w ilości nie mniejszej niż 5 sztuk i była ona zarejestrowana w powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednym z rolników, który zamierza ubiegać się o…
Ostatnio zmieniany 24 lutego 2016
18 lutego 2016

Zalecenia dotyczące higieny w stadach mlecznych

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Ważnymi elementami w produkcji bydła mającymi wpływ na podnoszenie efektów ekonomicznych produkcji mleka są warunki zoohigieniczne w budynkach inwentarskich, jakość doju, terminowe wykonywanie koniecznych zabiegów zootechnicznych oraz właściwa opieka weterynaryjna. Poniżej przedstawione są praktyczne porady i czynności jakie należy wykonywać w oborze oraz jak opiekować się stadem krów mlecznych, aby zminimalizować występowanie chorób w stadzie, co pozwoli hodowcom lepiej wykorzystać potencjał hodowlany zwierząt i zapewni wyższą opłacalność produkcji mleka. Warunki w oborze ściółka na legowiskach powinna być czysta i sucha, ściółkę wymieniać przynajmniej raz w tygodniu, przy codziennym dościelaniu dezynfekować ściółkę, przy wymianie ściółki wykonać mycie i dezynfekcję posadzki i…
31 grudnia 2015

Gospodarstwo demonstracyjne w gminie Ostrowite

Opracowanie: Adam Kwapich • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Dla upowszechniania dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych w rolnictwie wielkopolskim w 2012r. utworzono sieć Gospodarstw  Demonstracyjnych . Jedno z takich gospodarstw funkcjonuje na terenie powiatu słupeckiego w miejscowości Siernicze Małe w gminie Ostrowite. Jest to rodzinne gospodarstwo rolne Pana Tomasza Pradelskiego, którego osiągnięcia i zdobyte doświadczenie jest dobrym wzorem dla innych gospodarstw. Powierzchnia gospodarstwa obejmuje 125 ha i specjalizuje się ono w produkcji roślinnej. Do jego głównych upraw należy uprawa kukurydzy na ziarno, pszenicy ozimej i jarej, rzepaku ozimego, buraków cukrowych i jęczmienia jarego. Gospodarstwo to reprezentuje wysoki poziom produkcji rolnej. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz bardzo dobrej organizacji produkcji,…
31 grudnia 2015

Jesienne szkolenia dla kobiet w Słupcy

Opracowanie: Barbara Stencel-Szykowna • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Okres jesienno-zimowy w WODR to okres szkoleń. W miesiącu listopadzie przedsiębiorcze kobiety z powiatu słupeckiego były uczestnikami szkolenia, które przeprowadziła pani L. Klukaczyńska pracownik WODR-główny specialista ds. przedsiębiorczości nt. : ,, Dywersyfikacja gospodarstw rolnych w kierunku działalności pozarolniczej ”. Wiele pań z powiatu słupeckiego posiada różne umiejętności np. pani Maria pięknie maluje obrazy, pani Wiesława przyrządza topione sery smakowe, pani Ania wykonuje ciekawe kompozycje kwiatowe, pani Sylwia piecze doskonałe ciasta. Wyżej wymienione panie chcą wykorzystać swoje umiejętności i uzyskać dodatkowy dochód poza rolniczy. Wprowadzając na rynek swoje wyroby i usługi chciałyby, żeby to było zgodne z obowiązującymi przepisami. Stwierdziły jednak,…
Ostatnio zmieniany 01 stycznia 2016
31 grudnia 2015

Gospodarstwo agroturystyczne w Stawisku

Opracowanie: Adam Kwapich • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Powiat słupecki jest coraz bogatszy o powiększającą się z roku na rok bazę gospodarstw agroturystycznych .Usytuowanie obszaru powiatu słupeckiego w zdrowym i czystym środowisku, z ciekawymi warunkami przyrodniczymi, pozwala zbudować gospodarstwom agroturystycznym atrakcyjną ofertę rekreacji i wypoczynku dla osób zainteresowanych. Jednym z takich gospodarstw jest gospodarstwo agroturystyczne Małgorzaty i Andrzeja Fajkowskich, którego budowę gospodarze od podstaw rozpoczęli w 1999 roku. Początki były trudne lecz olbrzymi wkład pracy, odpowiednie inwestycje, ciągłe doskonalenie warsztatu oraz konsekwentne i systematyczne planowanie rozwoju spowodowały, iż dziś jest to gospodarstwo z ugruntowaną pozycją na rynku gospodarstw agroturystycznych. Samo gospodarstwo położone jest w sąsiedztwie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.…
Ostatnio zmieniany 31 grudnia 2015
30 grudnia 2015

Samosiewy zbóż w rzepaku ozimym jednym z problemów uprawy

Opracowanie: Paweł Smuszkiewicz • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Samosiewy zbóż w rzepaku ozimym najczęściej występują w uprawie po zbożach ale mogą występować również po innych przedplonach. Najgroźniejsze są samosiewy zbóż ozimych, które nie wymarzną zimą. Samosiewy zbóż jarych w ostatnich latach też są zagrożeniem, ponieważ przebieg wegetacji jesienią a niekiedy wczesną zimą z temperaturami dodatnimi pozwala na ich rozwój i przetrwanie tego okresu. Nie zwalczane samosiewy mogą znacznie obniżyć plon i jakość nasion rzepaku ozimego. Do metod zwalczania samosiewów zbóż należą metody agrotechniczne takie jak uprawki pożniwne oraz orka siewna wykonana na 2-3 tyg. przed siewem rzepaku ozimego. Obecnie stosuje się uproszczenia w uprawach pożniwnych polegające  najczęściej na…
23 grudnia 2015

Lokalna grupa dyskusyjna w gminie Lądek

Opracowanie: Ewa Wziętek • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Lokalna grupa dyskusyjna w gminie Lądek  zajmowała się szeroko rozumianym tematem ochrony roślin. W bieżącym roku, trudnym dla wegetacji roślin z uwagi na długo utrzymujący się brak opadów, nie były łatwe również działania rolników w zakresie ochrony roślin. Przez  cały okres wegetacji utrzymywało się zagrożenie ze strony agrofagów dlatego konieczny był monitoring upraw na bieżąco. W czasie spotkań grupy dyskusyjnej rolnicy wyrażali obawy co do wysokości  plonów głównie z powodu suszy. W 2015 roku odbyły się cztery spotkania lokalnej grupy dyskusyjnej w zakresie ochrony roślin. Na pierwszym spotkaniu omówiono zasady integrowanej ochrony roślin. Rolnicy dyskutowali na temat praktycznego zastosowania w…
22 grudnia 2015

Lokalna grupa dyskusyjna w Strzałkowie

Opracowanie: Henryk Matkowski • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Lokalna grupa dyskusyjna, której tematem wiodącym są innowacje w produkcji rolnej powstała w 2014 roku a rok 2015 był dalszą kontynuacją jej prac .Podczas spotkań uczestników z terenu gminy Strzałkowo i Słupca omawiano bieżące zagadnienia dotyczące organizacji produkcji zwierzęcej ze szczegółowym wypunktowaniem problemów występujących w chowie trzody chlewnej . Pierwsze spotkanie odbyło w marcu i dotyczyło prowadzenia dokumentacji w gospodarstwie trzodowym. Zwrócono uwagę na potrzebę ewidencji produkcji w celu analizy wyników produkcyjnych w gospodarstwie. Jako przykład podano kartę lochy przygotowaną na 10 cykli porodowych .Zwrócono uwagę, że informacje zawarte w karcie pozwalają producentowi na analizę uzyskiwanych wyników. Uczestnicy w pełni…