Nowości ze Słupcy
26 lutego 2015

Podsumowanie działalności doradczej w Słupcy

Opracowanie: Adam Kwapich
  Fot. P.Smuszkiewicz    Otwarcie spotkania przez kierownika ZD A. Kwapicha       Sala Herbowa Starostwa Powiatowego w Słupcy  w dniu 10.02.2015r. była miejscem tegorocznego podsumowania działalności doradczej za 2014 rok Zespołu Doradczego WODR w powiecie słupeckim. Wzięli w nim udział rolnicy w tym właściciele Gospodarstw Demonstracyjnych Tomasz Pradelski i Przemysław Kozłowski, specjaliści do spraw doradztwa rolniczego z powiatu słupeckiego  oraz  goście w osobach  wicestarosty Szymona Grzywińskiego, Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR Jerzego Kryszaka, Delegata do Walnego Zgromadzenia  Wielkopolskiej Izby Rolniczej Stanisława Plesińskiego, Kierownika  Biura Powiatowego AR i MR w Słupcy Jacka Szczapa, Kierownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa …
31 grudnia 2014

Gospodarstwa demonstracyjne w powiecie słupeckim

Opracowanie: Adam Kwapich
Fot. A. Kwapich    Stacja meteorologiczna w gospodarstwie demonstracyjnym     Zespół Doradczy WODR w powiecie słupeckim realizując  program działalności doradczej w 2014 roku podejmował w nim wszechstronne działania wspierające producentów rolnych. Wśród wielu prowadzonych przez nas działań szczególną uwagę przywiązujemy do Gospodarstw  Demonstracyjnych , które funkcjonują w utworzonej dla nich sieci obejmującej teren całej Wielkopolski. Do gospodarstw demonstracyjnych na terenie powiatu słupeckiego należy  gospodarstwo Przemysława Kozłowskiego z Lądu, Tomasza  Pradelskiego  z miejscowości Siernicze Małe , które specjalizują się w produkcji roślinnej oraz gospodarstwo  agroturystyczne Andrzeja i Małgorzaty Fajkowskich  ze Stawiska . Są to  gospodarstwa z dorobkiem licznych prestiżowych  nagród…
30 grudnia 2014

Spotkania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w Słupcy

Opracowanie: Adam Kwapich
        Fot. D. Juś        Kojce porodowe dla loch        Lokalna Grupa Dyskusyjna, której tematem wiodącym są innowacje w produkcji rolnej powstała w 2014 roku . Jej uczestnikami są rolnicy z terenu gminy Strzałkowo i Słupca .   Spotkanie  organizacyjne odbyło się w marcu 2014 roku w Słupcy. Przyjęto, że wśród  omawianych zagadnień i poruszanej problematyki powinny się  znaleźć głównie innowacje i bieżące problemy związane z produkcją zwierzęcą . Jednym z pierwszych omawianych tematów był Afrykański Pomór Świń  wynikający z pojawienia się ognisk tej choroby na terenach wschodnich kraju.  Omówiono  w jaki sposób zabezpieczyć…
    Fot. S. Wojtylak-Gallas      Środki ochrony roślin w magazynie        W dobie intensywnej produkcji roślinnej dla osiągnięcia zadawalających rolnika efektów produkcyjnych znakomita większość gospodarstw rolnych stosuje środki ochrony roślin. Najwłaściwszym rozwiązaniem przy ich stosowaniu jest takie zaplanowanie ich zakupów i zużycia  by zostały one w całości wykorzystane w sezonie produkcji roślinnej , w którym je zakupiono. W praktyce jednak często jest to niemożliwe do osiągnięcia i preparaty te pozostają w gospodarstwie z różnych technicznych  i organizacyjnych powodów dłużej niż sześć miesięcy. Istotnym elementem  magazynowania jest również w niektórych przypadkach potrzeba zabezpieczenia ich wcześniejszego posiadania w…
19 grudnia 2014

Maliny-naturalne lekarstwo na przeziębienia

Opracowanie: Adam Kwapich
       Okres jesienno-zimowy to czas największej zapadalności na przeziębienie i grypę.  Rolnicy i mieszkańcy wsi szczególnie są narażeni na te choroby, ponieważ specyfika ich pracy wymaga częstego przebywania na dworze  oraz w budynkach nieogrzewanych .  Kiedy zaatakują nas objawy przeziębienia warto sięgnąć po sprawdzony, naturalny lek  jakim są maliny. Fot. J. Maślińska    Malina w okresie owocowania       Susz malinowy w postaci herbatki , to stary, znany lek  polecany jeszcze przez nasze prababcie , jako środek napotny w stanach gorączkowych, grypach, anginach i zaburzeniach trawiennych . Sok malinowy jest doskonałym lekiem na przeziębienie. Zawiera kwas salicylowy…
17 grudnia 2014

Praca doradcza w gminie Lądek

Opracowanie: Adam Kwapich • Zamieszczenie: Adam Kwapich
       Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  realizuje zadania doradcze, kształceniowe, informacyjne i upowszechnieniowe . Wśród wielu innych w  w 2014 roku prowadzono  następujące :promowanie postępu biologicznego i technologicznego produkcji rolniczej oraz poprawę konkurencyjności  gospodarstw rolnych, podnoszenie poziomu zarządzania gospodarstwem rolnym, wielofunkcyjny, inteligentny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz działania wewnętrzne promujące działalność Ośrodka oraz podnoszące jakość świadczonych usług. Wyżej wymienione zadania  skierowane są do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich i realizowane głównie  następującymi metodami : demonstracje, pokazy, wykłady na szkoleniach, porady, oceny przezimowania  upraw, próbne wykopki, analizy jednostkowe kosztów produkcji, meldunki żniwne, monitoring fitosanitarny.   Tematy metod dostosowane są…
10 grudnia 2014

Chwasty w zbożach ozimych

Opracowanie: Adam Kwapich • Zamieszczenie: Adam Kwapich
       Fot. P. Smuszkiewicz      Zachwaszczona plantacja pszenicy ozimej          Długa i ciepła jesień sprzyja wydłużeniu okresu wegetacji roślin. Korzystają z tej sytuacji nie tylko zboża ozime ale i chwasty ozime, które w większości wschodzą  w temperaturach stosunkowo niskich, nie przekraczających 2-40C.Wiele występujących chwastów szczególnie na wcześniej założonych plantacjach przekracza próg ekonomicznej szkodliwości i stanowi poważne zagrożenie dla późniejszych plonów. Przy wyborze wariantu ochrony  herbicydowej staramy się dobrać środek ochronny o szerokiej palecie zwalczania chwatów. W okresie późnojesiennym stosowania herbicydów  w zbożach ozimych, substancją najbardziej przystosowaną do niskich temperatur jest chlorotoluron. Zabieg jednym z…
Ostatnio zmieniany 10 grudnia 2014
27 listopada 2014

Wspomagamy rozkład resztek pożniwnych kukurydzy

Opracowanie: Adam Kwapich • Zamieszczenie: Adam Kwapich
     Kukurydza zbierana na ziarno zostawia po sobie spore ilości resztek pożniwnych (słomy). Przyjmuje się, że 1 tona  zebranego ziarna pozostawia około 1,4 tony słomy kukurydzianej . Dla przykładu przy plonie 10 ton ziarna z 1 ha zostanie w glebie 14 ton słomy kukurydzianej,  w której zgromadzone jest około 70 kg azotu . Przy zbiorze kukurydzy na ziarno powinniśmy zwrócić uwagę na rozdrobnienie łodyg kukurydzy szczególnie dolnych części, które są bardzo twarde i długo się rozkładają w glebie, nawet do kilku lat . Również bardzo ważny jest równomierny  rozkład słomy  na polu . Do prawidłowego rozdrobnienia mogą służyć urządzenia…
30 października 2014

Dzień Hodowcy Trzody Chlewnej

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
       Fot. D.Woźniak   Wykład specjalisty B. Kota       W dniu 24 października  br. w świetlicy OSP Piotrowice w gminie Słupca odbyło się spotkanie hodowców trzody chlewnej z powiatu słupeckiego. Organizatorem X  Dnia Hodowcy Trzody Chlewnej  był Zespół Doradczy WODR w powiecie słupeckim. Uczestniczący w spotkaniu producenci trzody chlewnej wysłuchali wykładu Bogdana Kota  głównego specjalisty do spraw budownictwa i mechanizacji WODR nt. : ,,Właściwego doboru i montażu wentylatorów w chlewniach”. Wykładowca zwrócił uwagę na potrzebę dostosowania  różnych systemów wentylacyjnych do wymagań trzody chlewnej , zgodności  z zasadami dobrostanu zwierząt. Nadmienił , iż brak właściwej ilości świeżego powietrza w obiekcie inwentarskim bardzo…