Nowości ze Słupcy
17 lipca 2015

Finisz sezonu pszczelarskiego w powiecie słupeckim

Opracowanie: Danuta Woźniak
Miesiąc lipiec dla wielu pszczelarzy powiatu słupeckiego to okres  kończących się pożytków towarowych  w produkcji  pasiecznej.  W tym czasie w pasiekach trwają prace związane z wybieraniem miodu, ustawianiem gniazd, wymianą matek pszczelich. Już teraz na tym etapie prac można posumować uzyskane wyniki i wyciągnąć wnioski z własnych doświadczeń i spostrzeżeń. Z różnych obserwacji i rozmów z doświadczonymi pszczelarzami w obrębie terenu powiatu słupeckiego  można założyć, że będzie to udany rok. Pomimo okresowej suszy i chłodów majowych rodziny pszczele będące w dobrej kondycji optymalnie wykorzystały pożytki pszczele. Pszczelarze, którzy zdecydowali się na prowadzenie wędrownej gospodarki pasiecznej, stawiając ule z rodzinami pszczelimi…
Ostatnio zmieniany 17 lipca 2015
17 lipca 2015

Desykacja rzepaku ozimego

Opracowanie: Danuta Woźniak
 Rzepak cechuje  się długim okresem dojrzewania, często zdarza się tak, że plantacja w czasie zbioru jest  nierównomiernie dojrzała, a łuszczyny rzepaku są bardzo zróżnicowane pod względem  stopnia dojrzałości . Wiąże się to z dość dużą  wilgotnością zbieranych nasion i strat spowodowanych osypywaniem  się nasion z już dojrzałych łuszczyn. W celu zapewnienia równomiernej dojrzałości nasion i przygotowania plantacji do zbioru praktykuje się  desykację. Szczególne znaczenie ma to przy jednofazowym  zbiorze rzepaku ozimego coraz bardziej popularnym wśród plantatorów  na terenie powiatu słupeckiego.  Zabieg ten   wspomaga naturalne dojrzewanie nasion i  ogranicza straty podczas zbioru  spowodowane osypywaniem oraz zapewnia plantatorowi  dogodniejszy termin zbioru. Desykacja…
Ostatnio zmieniany 17 lipca 2015
26 lutego 2015

Podsumowanie działalności doradczej w Słupcy

Opracowanie: Adam Kwapich
  Fot. P.Smuszkiewicz    Otwarcie spotkania przez kierownika ZD A. Kwapicha       Sala Herbowa Starostwa Powiatowego w Słupcy  w dniu 10.02.2015r. była miejscem tegorocznego podsumowania działalności doradczej za 2014 rok Zespołu Doradczego WODR w powiecie słupeckim. Wzięli w nim udział rolnicy w tym właściciele Gospodarstw Demonstracyjnych Tomasz Pradelski i Przemysław Kozłowski, specjaliści do spraw doradztwa rolniczego z powiatu słupeckiego  oraz  goście w osobach  wicestarosty Szymona Grzywińskiego, Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR Jerzego Kryszaka, Delegata do Walnego Zgromadzenia  Wielkopolskiej Izby Rolniczej Stanisława Plesińskiego, Kierownika  Biura Powiatowego AR i MR w Słupcy Jacka Szczapa, Kierownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa …
31 grudnia 2014

Gospodarstwa demonstracyjne w powiecie słupeckim

Opracowanie: Adam Kwapich
Fot. A. Kwapich    Stacja meteorologiczna w gospodarstwie demonstracyjnym     Zespół Doradczy WODR w powiecie słupeckim realizując  program działalności doradczej w 2014 roku podejmował w nim wszechstronne działania wspierające producentów rolnych. Wśród wielu prowadzonych przez nas działań szczególną uwagę przywiązujemy do Gospodarstw  Demonstracyjnych , które funkcjonują w utworzonej dla nich sieci obejmującej teren całej Wielkopolski. Do gospodarstw demonstracyjnych na terenie powiatu słupeckiego należy  gospodarstwo Przemysława Kozłowskiego z Lądu, Tomasza  Pradelskiego  z miejscowości Siernicze Małe , które specjalizują się w produkcji roślinnej oraz gospodarstwo  agroturystyczne Andrzeja i Małgorzaty Fajkowskich  ze Stawiska . Są to  gospodarstwa z dorobkiem licznych prestiżowych  nagród…
30 grudnia 2014

Spotkania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w Słupcy

Opracowanie: Adam Kwapich
        Fot. D. Juś        Kojce porodowe dla loch        Lokalna Grupa Dyskusyjna, której tematem wiodącym są innowacje w produkcji rolnej powstała w 2014 roku . Jej uczestnikami są rolnicy z terenu gminy Strzałkowo i Słupca .   Spotkanie  organizacyjne odbyło się w marcu 2014 roku w Słupcy. Przyjęto, że wśród  omawianych zagadnień i poruszanej problematyki powinny się  znaleźć głównie innowacje i bieżące problemy związane z produkcją zwierzęcą . Jednym z pierwszych omawianych tematów był Afrykański Pomór Świń  wynikający z pojawienia się ognisk tej choroby na terenach wschodnich kraju.  Omówiono  w jaki sposób zabezpieczyć…
    Fot. S. Wojtylak-Gallas      Środki ochrony roślin w magazynie        W dobie intensywnej produkcji roślinnej dla osiągnięcia zadawalających rolnika efektów produkcyjnych znakomita większość gospodarstw rolnych stosuje środki ochrony roślin. Najwłaściwszym rozwiązaniem przy ich stosowaniu jest takie zaplanowanie ich zakupów i zużycia  by zostały one w całości wykorzystane w sezonie produkcji roślinnej , w którym je zakupiono. W praktyce jednak często jest to niemożliwe do osiągnięcia i preparaty te pozostają w gospodarstwie z różnych technicznych  i organizacyjnych powodów dłużej niż sześć miesięcy. Istotnym elementem  magazynowania jest również w niektórych przypadkach potrzeba zabezpieczenia ich wcześniejszego posiadania w…
19 grudnia 2014

Maliny-naturalne lekarstwo na przeziębienia

Opracowanie: Adam Kwapich
       Okres jesienno-zimowy to czas największej zapadalności na przeziębienie i grypę.  Rolnicy i mieszkańcy wsi szczególnie są narażeni na te choroby, ponieważ specyfika ich pracy wymaga częstego przebywania na dworze  oraz w budynkach nieogrzewanych .  Kiedy zaatakują nas objawy przeziębienia warto sięgnąć po sprawdzony, naturalny lek  jakim są maliny. Fot. J. Maślińska    Malina w okresie owocowania       Susz malinowy w postaci herbatki , to stary, znany lek  polecany jeszcze przez nasze prababcie , jako środek napotny w stanach gorączkowych, grypach, anginach i zaburzeniach trawiennych . Sok malinowy jest doskonałym lekiem na przeziębienie. Zawiera kwas salicylowy…
17 grudnia 2014

Praca doradcza w gminie Lądek

Opracowanie: Adam Kwapich • Zamieszczenie: Adam Kwapich
       Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  realizuje zadania doradcze, kształceniowe, informacyjne i upowszechnieniowe . Wśród wielu innych w  w 2014 roku prowadzono  następujące :promowanie postępu biologicznego i technologicznego produkcji rolniczej oraz poprawę konkurencyjności  gospodarstw rolnych, podnoszenie poziomu zarządzania gospodarstwem rolnym, wielofunkcyjny, inteligentny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz działania wewnętrzne promujące działalność Ośrodka oraz podnoszące jakość świadczonych usług. Wyżej wymienione zadania  skierowane są do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich i realizowane głównie  następującymi metodami : demonstracje, pokazy, wykłady na szkoleniach, porady, oceny przezimowania  upraw, próbne wykopki, analizy jednostkowe kosztów produkcji, meldunki żniwne, monitoring fitosanitarny.   Tematy metod dostosowane są…
10 grudnia 2014

Chwasty w zbożach ozimych

Opracowanie: Adam Kwapich • Zamieszczenie: Adam Kwapich
       Fot. P. Smuszkiewicz      Zachwaszczona plantacja pszenicy ozimej          Długa i ciepła jesień sprzyja wydłużeniu okresu wegetacji roślin. Korzystają z tej sytuacji nie tylko zboża ozime ale i chwasty ozime, które w większości wschodzą  w temperaturach stosunkowo niskich, nie przekraczających 2-40C.Wiele występujących chwastów szczególnie na wcześniej założonych plantacjach przekracza próg ekonomicznej szkodliwości i stanowi poważne zagrożenie dla późniejszych plonów. Przy wyborze wariantu ochrony  herbicydowej staramy się dobrać środek ochronny o szerokiej palecie zwalczania chwatów. W okresie późnojesiennym stosowania herbicydów  w zbożach ozimych, substancją najbardziej przystosowaną do niskich temperatur jest chlorotoluron. Zabieg jednym z…
Ostatnio zmieniany 10 grudnia 2014