Nowości ze Słupcy
15 grudnia 2015

Program rolnośrodowiskowy w gminie Zagórów

Opracowanie: Julita Maślińska • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Program rolnośrodowiskowy to system wsparcia promujący stosowanie korzystnych dla przyrody, tradycyjnych metod gospodarowania oraz zachowanie bioróżnorodności. Głównymi celami programu jest poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności: przywracanie walorów i utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo, zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód, ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych. Gmina Zagórów położona jest na lewym brzegu rzeki Warty, co determinuje sposób użytkowania gruntów przylegających bezpośrednio do rzeki. Około 3800 ha użytków rolnych to trwałe użytki zielone, grunty orne to gleby klas IV, V i VI.…
Ostatnio zmieniany 17 grudnia 2015
11 grudnia 2015

Zwalczanie szkodników magazynowych

Opracowanie: Sylwia Wojtylak-Gallas • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Długotrwałe przechowywanie ziarna zbóż w magazynach zbożowych jest wśród rolników bardzo popularne. W związku z tym należy zapewnić odpowiednie warunki w magazynach oraz regularnie sprawdzać czy nie ma szkodników. Przechowywane zboże  narażone jest na atak wielu szkodników magazynowych, do których zalicza się: 1.Owady: wołek zbożowy, trojszyk, spichrzel surynamski,                                              skórek zbożowy, mklik mączny, mól ziarniak, omacnica spichrzanka. 2. Roztocza: rozkruszek mączny, roztoczek domowy i owłosiony. 3. Gryzonie: myszy, szczury. 4. Ptaki: gołębie, wróble. Niezwalczane szkodniki magazynowe mogą w ciągu stosunkowo krótkiego czasu zupełnie zniszczyć magazynowane zboże. Szkodniki nie tylko zjadają zboże, ale swoim kałem, wylinkami, wydzielinami, zanieczyszczają je. Szkodniki powodują również…
09 grudnia 2015

Ruszyły dopłaty ARiMR

Opracowanie: Izabela Kwapich • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Zgodnie z zapowiedziami od 16 października do 30 listopada br. w ramach zaliczek 1,073 mln rolników otrzymało łącznie blisko 2,7 mld zł. Zaliczki zasadniczo wynosiły 50 % przysługującej wnioskodawcy jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. Ale jak informowaliśmy wielokrotnie, zdarzały się przypadki otrzymania przez rolników zaliczek w wysokości mniejszej niż im przysługiwały. Rolników jednak najbardziej interesuje wypłata dopłat bezpośrednich w pełnej wysokości, która rozpoczęła się 1 grudnia. Zawiodą się jednak ci, którzy spodziewali się otrzymać szybko pieniądze tak potrzebne w obecnej sytuacji rynkowej i w roku naznaczonym klęską suszy. Jak informuje ARiMR, od 1…
05 grudnia 2015

Mastitis wciąż groźna

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Mastitis, która znajduje się na czele listy chorób bydła, jest chorobą produkcyjną, uważaną za najbardziej kosztowną chorobę bydła mlecznego, powodującą ogromne straty w hodowli krów mlecznych. Mastitis, czyli zapalenie gruczołu mlekowego najczęściej jest skutkiem zakażenia przez drobnoustroje głównie bakterie. Wyróżniamy dwie postaci mastitis : podkliniczną i kliniczną. W stadach krów najpowszechniej występuje mastitis w postaci podklinicznej. Bez widocznych objawów, niemożliwa do organoleptycznego wykrycia, stanowi najczęstszy rodzaj zakażenia wewnątrz wymieniowego. Ta postać choroby wyrządza ogromne straty ekonomiczne poprzez spadek produkcji mleka i pogorszenia jego jakości. Występuje zdecydowanie częściej niż postać kliniczna, trwa długi okres, jest trudna do rozpoznania i stanowi źródło…
Ostatnio zmieniany 05 grudnia 2015
01 grudnia 2015

Paliwo rolnicze kupuj bezpiecznie

Opracowanie: Izabela Kwapich • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Ostatnio na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Nabywcami od oszustów mogą być również rolnicy, nieświadomi uczestnictwa w takim procederze. Najczęściej zaniżona cena pełni funkcję zachęty mająca skłonić uczciwego klienta do nabycia towaru od oszusta podatkowego. Przedstawiając problem nadużyć w obrocie paliwami należy podkreślić, że to konsument czyli również rolnik płaci podatek w cenie paliwa. W wyniku nadużyć podatek ten nie trafia do budżetu, lecz  wzbogaca nieuczciwego sprzedawcę. 1. Zakwestionowanie u rolnika prawa do obliczenia podatku naliczonego w podatku VAT, gdyż rolnik „wiedział lub powinien wiedzieć”, że kupił paliwo od oszusta, który nie zapłacił podatku do urzędu…
Ostatnio zmieniany 02 grudnia 2015
18 listopada 2015

Jesienna ochrona zbóż przed chwastami

Opracowanie: Sylwia Wojtylak-Gallas • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
  Plantacje zbóż ozimych są silnie narażone na zachwaszczenie zarówno jesienne jak i zimowe. Zwalczanie chwastów na plantacjach zbóż ozimych należy wykonać w okresie jesiennym. Większość chwastów to rośliny zimujące, do których zalicza się : - miotłę zbożową, -tomke ościstą, - przytulie czepną, -chaber bławatek. Chwasty wschodzą w  stosunkowo niskiej temperaturze, nie przekraczającej 2-4 Cº, bardzo  dobrze ukorzeniają się  przechodząc kolejne fazy rozwojowe niezależnie od warunków pogodowych. W okresie  zimowym większość chwastów przeważnie nie wymarza, a w razie zimowych ciepłych, słonecznych dni, gdy zboża jeszcze nie rozpoczynają wegetacji, chwasty potrafią szybko się rozwijać i konkurować ze zbożami o światło wodę…
Ostatnio zmieniany 18 listopada 2015
18 listopada 2015

Rasa bydła Holsztyńsko-Fryzyjska

Opracowanie: Danuta Woźniak
Należy do ras dominujących na terenie Wielkopolski. Pochodzi z północno-zachodniej Europy, głównie z Danii, Holandii i Niemiec. Jest rasą o typowo mlecznym kierunku użytkowania. Występuje w dwóch odmianach barwnych: czarno-białej i czerwono-białej. Charakteryzuje się najwyższym wzrostem spośród ras bydła mlecznego. Krowy osiągają w kłębie 140-160 cm i masę ciała 600-750 kg. Sierść jest gładka i lśniąca. Sylwetka krów jest smukła, wydłużona, z płaskim, szerokim ożebrowaniem, wpisana w trójkąt. Umięśnienie jest równomierne, mięśnie są lekko wklęsłe. Głowa niezbyt długa na cienkiej szyi, bez wyraźnej fałdy na podgardlu. Łopatki dobrze przylegają do ciała, cechuje je płaskie umięśnienie. Wyrostki kręgosłupa wystają delikatnie ponad…
Ostatnio zmieniany 05 grudnia 2015
16 listopada 2015

Małe gospodarstwa a PROW 2014-2020

Opracowanie: Julita Maślińska • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
   W PROW  na lata 2014-2020 małe gospodarstwa mogą liczyć na tak długo oczekiwane wsparcie. 23 października Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.  Nabór wniosków z tego działania ma zostać ogłoszony w I kwartale 2016 roku. Jest więc czas aby zastanowić się czy gospodarstwo jakie posiadam może przystąpić do programu i  na co wykorzystać środki. Oto najważniejsze informacje : 1 Kto może być beneficjentem ? Pomoc przyznawana jest rolnikowi będącemu osobą fizyczną, który jest posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha gruntów…
Ostatnio zmieniany 18 listopada 2015
02 listopada 2015

Poznajemy szkodniki zbóż

Opracowanie: Ewa Wziętek • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
  Szkodniki upraw rolniczych wyrządzają szkody w plonach poprzez ich obniżanie a także pogorszenie jakości. Obniżka plonu może dochodzić nawet do 2 t z 1 ha w zależności od nasilenia występowania szkodników. Pojawiają się masowo na polach gdzie nie stosuje się płodozmianu, zabiegów agrotechnicznych – głównie podorywki. Obecnie stosowane wysokie dawki nawozów w tym azotowych oraz zmiany klimatyczne także przyczyniają się do zwiększenia występowania tych agrofagów. Nastąpił wzrost liczebności szkodników dotąd mniej ważnych gospodarczo, takich jak łokaś garbatek, lednica zbożowa, żółwinek zbożowy czy rolnice. Szkodniki te dotąd miały znaczenie raczej lokalne. Najważniejszymi jednak szkodnikami zbóż są: mszyce, skrzypionki, ploniarka zbożówka,…
Ostatnio zmieniany 05 grudnia 2015