Nowości ze Słupcy
24 lutego 2017

Rolniku zbadaj ziarno przed siewem

Opracowanie: Sylwia Wojtylak-Gallas • Zamieszczenie: Izabela Kwapich
Za oknami widać już pierwsze oznaki wiosny. Rolniku to najwyższy czas aby dokonać oceny zdolności kiełkowania nasion pochodzących z własnej reprodukcji. Nie potrzeba do tego żadnych badań laboratoryjnych, wystarczy prosty test w warunkach domowych. Zdolność kiełkowania ziarniaków jest to procent nasion zdolnych do wykiełkowania. Ziarniaki, które chcemy wysiać powinny kiełkować na poziomie min. 90 proc. Instrukcja wykonania testu: 1. Przygotuj płaskie plastikowe lub szklane naczynie. 2.Do naczynia włóż złożony ręcznik papierowy, który najlepiej zwilż spryskiwaczem. Uwaga ręcznik powinien być wilgotny, a nie mokry. 3.Na ręczniku rozłóż próbę wcześniej przygotowanego materiału siewnego (100 oczyszczonych ziarników). Nasiona ułóż w 10 rzędach po…
16 lutego 2017

Zabiegi higieniczne w pasiece

Opracowanie: Henryk Matkowski • Zamieszczenie: Izabela Kwapich
  W lutym pszczelarze powinni rozpocząć w pasiece pierwsze prace mające na celu oczyszczenie dennic z osypu zimowego. Analizując szczegółowo wygląd i skład osypu możemy określić, jak zimowała rodzina pszczela. W osypie zimowym znajdują się martwe pszczoły, cząstki odkslepów woskowych, kryształki cukru i spadłe pasożyty Warrozy. Najlepiej oczyścić dennice przed lub w trakcie wykonania pierwszego oblotu przez pszczoły. Osyp powinien zostać  zgromadzony do szczelnego pojemnika i później w bezpieczny sposób zagospodarowany. W gospodarstwach pasiecznych dysponujących zapasowymi dennicami istnieje możliwość zakładania w tym czasie nowych oczyszczonych i wydezynfekowanych dennic. Rozwiązanie takie jest bardzo dobre ale nie wszyscy pszczelarze posiadają na wyposażeniu…
06 lutego 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Wilcznej

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 06 lutego 2017
03 lutego 2017

Co jeść by zdrowym być

Opracowanie: Barbara Stencel-Szykowna • Zamieszczenie: Izabela Kwapich
 W dniu 17 stycznia 2017 roku odbyło się szkolenie nt. żywności ekologicznej, które rozpoczęło sezon szkoleniowy w powiecie słupeckim.                                                                 Na wstępie doradca ds. ROW  Barbara Szykowna przedstawiła program działania na I półrocze b.r., poinformowała o planowanych szkolenia, pokazach oraz wyjazdach studyjnych.Głównym tematem szkolenia była jakość żywności ekologicznej i jej wpływ na zdrowie człowieka. Codziennie każdy człowiek, zwłaszcza kobiety zastanawiają się co przygotować do jedzenia. Chciałyby, ażeby przygotowane jedzenie było zdrowe, smaczne ale nie pracochłonne. Jak pogodzić te wszystkie wymagania ? Właśnie na takie trudne pytania można było uzyskać odpowiedzi na szkoleniu. Surowce ekologiczne w porównaniu z konwencjonalnymi zawierają zdecydowanie mniej…
Ostatnio zmieniany 03 lutego 2017
28 grudnia 2016

Zagórowski targ.

Opracowanie: Julita Maślińska • Zamieszczenie: Izabela Kwapich
Zagórów od lat znany jest z tradycji targowej. Przywilej organizacji targów Zagórów otrzymał na początku XV wieku wraz z prawami miejskimi od króla Polski Władysława Jagiełło. Targi odbywają się w każdą środę. W ciągu lat targ się rozwijał i przybywało handlujących. W chwili obecnej targ podzielony jest na dwie części a co za tym idzie mieści się w dwóch różnych miejscach. Osoby sprzedające warzywa, owoce oraz artykuły przemysłowe mają swoje stoiska na rynku miasta, natomiast sprzedający zwierzęta, zboże czy też środki do produkcji rolniczej swoje stanowiska mają na ul. Lidmanowskiego. W roku 2013 do użytku zostało oddane nowoczesne targowisko przeznaczone…
22 grudnia 2016

Podsumowanie z działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w gminie Ostrowite

Opracowanie: Paweł Smuszkiewicz • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
W 2016 roku uczestnicy Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w miejscowości Ostrowite co kwartał spotykali się w sali Urzędu Gminy aby rozmawiać o problemach dotyczących rolnictwa. Tematyka spotkań jak i główny cel skupiał się na zagadnieniach związanych z ochroną roślin ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej ochrony. Tematyka pierwszego, organizacyjnego spotkania poświęcona była przypomnieniu podstawowych obowiązków ciążących na osobach, które wykonują zabiegi oprysku tj ukończenia specjalistycznego szkolenia stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, przeprowadzenie raz na trzy lata badania sprawności technicznej opryskiwacza przez uprawnioną Stację Kontroli Opryskiwaczy, prowadzenia na bieżąco w gospodarstwie rolnym ewidencji zabiegów ochrony roślin. Zwrócono uwagę na zasady prawidłowego, zgodnego…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2016
14 grudnia 2016

Szkolenie dla kobiet w basku świątecznych świec

Opracowanie: Barbara-Stencel-Szykowna • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
W dniu 7 grudnia 2016 roku w Strzałkowie odbyło się szkolenie i pokaz dla kobiet z powiatu słupeckiego. Tematyka spotkania dotyczyła tradycyjnych potraw wielkopolskich oraz promocji i ochrony produktu regionalnego. W trakcie pokazu zaprezentowane zostały zdrowe warzywa, które w Wielkopolsce były znane od dawna, a obecnie nie są tak popularne. Takim warzywem z pewnością jest rzepa. Jeśli chce się określić kogoś, że jest okazem zdrowia, to mówimy zdrów jak rzepa. Właściwie czarna rzodkiew, potocznie nazywana jest rzepą. Czarną rzodkiew znano już w starożytnym Egipcie, o czym świadczą napisy na egipskich piramidach. Podawano ją wraz z czosnkiem i cebulą robotnikom budującym…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2016
12 grudnia 2016

Szansa dla małych gospodarstw

Opracowanie: Julita Maślińska • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
W gminie Zagórów średnia wielkość gospodarstwa to około 8 ha z produkcją mieszaną. Często dochody z tych gospodarstw przeznaczane są na bieżące utrzymanie a w związku z tym brak nowych inwestycji. Szansą dla nich jest pozyskanie środków z PROW 2014-2020 a dokładnie z działania Restrukturyzacja Małych Gospodarstw. Zgodnie z harmonogramem jaki przyjęło Ministerstwo Rolnictwa działanie to ma być wdrażane w pierwszym kwartale 2017 roku, w związku z tym to już najwyższy czas aby zastanowić się, co należy zrobić lub zmienić w gospodarstwie aby skorzystać z tego działania.  Pomoc ma charakter premii w wysokości 60 000 zł wypłacanej w dwóch ratach: pierwsza…
08 grudnia 2016

Podsumowanie Lokalnej Grupy Dyskusyjnej

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
W 2016 roku uczestnicy Lokalnej Grupy Dyskusyjnej ze Słupcy 4 razy brali udział w spotkaniach, w trakcie których omawiano aktualne problemy w rolnictwie. Wiodącym zagadnieniem grupy była optymalizacja produkcji mleka i wołowiny z uwzględnieniem ochrony środowiska i spełnienia zasad wzajemnej zgodności. Pierwsze spotkanie odbyło się w I kwartale 2016 roku w UG w Słupcy, podczas którego szeroko omawiana była niekorzystna sytuacja na rynku mleka krowiego. Tematyka drugiego  spotkania dotyczyła  najważniejszych aspektów związanych z PROW 2014-2020. Omówiono możliwości pozyskania środków unijnych na rozwój gospodarstw mleczarskich. Zwrócono uwagę na innowacyjne rozwiązania w pomieszczeniach dla bydła oraz w technologii produkcji bydlęcej. Wśród omawianych…