Nowości ze Słupcy
12 kwietnia 2018

Zaprawianie nasion

Opracowanie: Izabela Kwapich
  Zaprawianie nasion jest jedną z najstarszych metod ochrony młodych siewek roślin przed szkodnikami i chorobami. Stosując zaprawy nasienne wschody roślin są zdecydowanie lepsze i bardziej wyrównane. Młode rośliny rozwijają się lepiej i wykazują lepszą odporność na groźne choroby i szkodniki, co w rezultacie daje znacznie wyższe plony dobrej jakości. Istnieje kilka sposobów zaprawiania nasion zbóż: 1. Bejcowanie nasion- to najprostsza i najbardziej popularna metoda polegająca na zaprawianiu nasion na sucho, z dodatkiem wody, z użyciem płynnej zaprawy. Nasiona z odmierzoną ilością zaprawy umieszcza się w zamkniętym pojemniku, który się silnie potrząsa do momentu gdy wszystkie ziarniaki równomiernie zostaną pokryte…
04 kwietnia 2018

Stan ozimin w gminie Lądek

Opracowanie: Ewa Wziętek • Zamieszczenie: Izabela Kwapich
Warunki pogodowe w marcu 2018 roku nie są sprzyjające dla roślin ozimych. W drugiej dekadzie marca zanotowano ujemne temperatury nie tylko w nocy ale nawet w ciągu dnia. Okrywy śniegowej nie było. Dlatego przezimowanie zbóż ozimych i rzepaku budzi obawy. Obserwacja polowa roślin wskazuje dość dobre przezimowanie pszenicy, pszenżyta i jęczmienia. Niektóre plantacje zbóż, szczególnie późno sianych pszenic będą musiały być przesiane roślinami jarymi. Dla uzyskania średniego plonu na 1m² pola powinno rosnąć co najmniej 100 do 130 roślin pszenicy w zależności od rodzaju gleby. Natomiast rzepak ozimy w gminie Lądek przezimował średnio. Wstępna ocena przezimowania wskazuje na bardzo znaczne…
27 marca 2018

Wiosenne prace w pasiece.

Opracowanie: Henryk Matkowski • Zamieszczenie: Izabela Kwapich
W tym roku z powodu przedłużających się chłodów rozwój rodzin pszczelich może być opóźniony. Na terenie powiatu słupeckiego pszczoły dokonały pierwszego oblotu na przełomie pierwszej i drugiej dekady marca, gdy temperatura wzrosła powyżej 10 stopni C. W tym czasie pszczelarze mogli wstępnie ocenić kondycje rodzin pszczelich.    Z dniem pierwszego oblotu należy zapewnić pszczołom stały dostęp do wody pitnej. W tym celu w pobliżu pasieki dobrze jest zainstalować poidło pasieczne. Zaleca się, aby ono było umiejscowione w odpowiednio nasłonecznionym miejscu i powinno być od góry przykryte.    W tym samym czasie jak warunki pogodowe pozwalają dobrze jest sprawdzić stan zapasów…
Ostatnio zmieniany 27 marca 2018
Dnia 23 lutego br. w Urzędzie Gminy w Słupcy odbyło się pierwsze z zaplanowanych czterech szkoleń przeznaczonych dla beneficjentów działań PROW 2014-2020 : Premie dla młodych rolników oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw. Głównym celem organizacji takich szkoleń jest wywiązanie się rolników ze zobowiązań zawartych w biznes planie. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o odbyciu szkolenia, które dołączają do dokumentacji sprawozdawczej z realizacji biznes planu. Inauguracyjne szkolenie w powiecie słupeckim nt. zasad prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji przychodów i rozchodów przeprowadziła Agnieszka Przybyła- główny specjalista ds. ekonomiki WODR w Poznaniu. Na spotkaniu omówiono również Vat w gospodarstwie rolnym. Szkolenie cieszyło…
Ostatnio zmieniany 26 lutego 2018
06 lutego 2018

Rolnicy z powiatu słupeckiego na Polagrze Premiery 2018

Opracowanie: Paweł Smuszkiewicz • Zamieszczenie: Izabela Kwapich
W dniu 21.01.2018r. rolnicy z powiatu słupeckiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym  organizowanym przez PZDR w powiecie słupeckim na Polagrę Premiery 2018, która odbywała się w tym roku po raz siódmy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu .               Rolnicy zapoznali się z nowymi technologiami i innowacjami w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz mieli okazję do wymiany doświadczeń z innymi rolnikami oraz instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa. Z zakresu produkcji roślinnej rolnicy mogli zobaczyć nowe rozwiązania w maszynach do uprawy roli, nawożenia mineralnego i organicznego, ochrony roślin, zabiegów pielęgnacyjnych, i zbioru płodów rolnych. Dużym zainteresowaniem rolników cieszył się innowacyjny,…
Ostatnio zmieniany 08 lutego 2018
01 lutego 2018

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi w powiecie słupeckim

Opracowanie: Danuta Woźniak • Zamieszczenie: Izabela Kwapich
Dnia 25 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie odbyło się spotkanie informacyjne nt. : ,,Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Spotkanie, nad którym patronat honorowy sprawował Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman skierowane było do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich powiatu słupeckiego. Spotkanie współorganizowały oraz w nim uczestniczyły instytucje pracujące na rzecz rolnictwa. Głównym celem organizatorów było zapoznanie uczestników z aktualnymi zagadnieniami i informacjami dotyczącymi wsi i obszarów wiejskich. Spotkanie rozpoczął i prowadził Krzysztof Żok- p.o zastępcy Dyrektora ARiMR w Poznaniu. Prelekcję zainaugurowała Pani Aneta Wolna z ARiMR, która przedstawiła planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020. Łukasz Grabowski – z-ca Dyrektora…
10 stycznia 2018

Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi

Opracowanie: Izabela Kwapich
PZDR w powiecie słupeckim informuje, że WODR w Poznaniu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego współorganizuje cykl spotkań nt.: ,,WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI„ Dla rolników i mieszkańców wsi z powiatu słupeckiego takie spotkanie odbędzie się dnia 25 stycznia br. o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzałkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 5. Na spotkanie wszystkich zainteresowanych zaprasza Kierownik oraz pracownicy PZDR w powiecie słupeckim.
29 grudnia 2017

Polagra-Premiery 2018 już wkrótce

Opracowanie: Paweł Smuszkiewicz • Zamieszczenie: Izabela Kwapich
W dniach 18-21.01.2018 na Międzynarodowych Targach w Poznaniu odbędzie się już VII edycja Polagra-Premiery 2018. Na targach rolniczych można zapoznać się z informacjami w takich obszarach jak uprawa roślin, hodowla zwierząt oraz technika rolnicza. Ponadto można odwiedzić stoiska z instytucjami i firmami pracującymi na rzecz rolnictwa. Dla rolników z gminy Ostrowite oraz powiatu słupeckiego to kolejna okazja do zdobycia informacji w zakresie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Zainteresowanych rolników serdecznie zapraszamy.
29 grudnia 2017

Podsumowanie działalności lokalnej grupy dyskusyjnej w gminie Lądek

Opracowanie: Ewa Wziętek • Zamieszczenie: Izabela Kwapich
Przewodnim tematem spotkań rolników w ramach lokalnej grupy dyskusyjnej była ochrona roślin. W gminie Lądek w 2017 roku odbyły się cztery spotkania. Na pierwszym spotkaniu w dniu 09-03-2017r. omówiony został temat ograniczania zachwaszczenia w roślinach poprzez prawidłową agrotechnikę. Jest to niedoceniany sposób zmniejszenia ilości chwastów w roślinach poprzez właściwe wykonanie zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych. Często nie zdawano sobie sprawy z roli jaką odgrywają dokładnie i prawidłowo wykonane zabiegi mechaniczne w niszczeniu chwastów. Na drugim spotkaniu w dniu 05-10-2017r. poruszona została sprawa regulacji odczynu gleby jako istotnego czynnika integrowanej ochrony roślin, sprzyjającego osiąganiu dobrych plonów. Bez zapewnienia odpowiedniego odczynu składniki pokarmowe…
Ostatnio zmieniany 29 grudnia 2017