Nowości ze Słupcy
10 września 2012

Słupeccy rolnicy na Krajowych Dniach Ziemniaka

Opracowanie: D.Woźniak • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
W dniach 25 i  26 sierpnia rolnicy i doradcy z powiatu słupeckiego uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowo-informacyjnym  w  XIX Krajowych  Dniach Ziemniaka w Marszewie. Impreza miała charakter wystawowo -targowo-szkoleniowy. W otwarciu licznie wzięli udział zaproszeni goście  i rolnicy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się poletka demonstracyjne z licznymi odmianami ziemniaka. Pokazano tam 85 odmian z Krajowego Rejestru i 13 odmian z Unijnego Rejestru. Z każdej odmiany demonstracyjnej wykopano bulwy z czterech krzaków ziemniaka dzięki czemu można było szczegółowo zapoznać  się z każdą odmianą. Zwiedzający mieli okazję zwiedzić liczne stoiska prezentujące między innymi środki do produkcji , wystawę objawów ważniejszych chorób i szkodników ziemniaka.…
10 sierpnia 2012

Regionalne Święto Pszczelarzy w Słupcy

Opracowanie: Henryk Matkowski • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Regionalne Święto Pszczelarzy w Słupcy. Tegoroczne obchody XXXI Regionalnego Dnia Pszczelarza odbyły się w niedzielę  29.07.2012 w Słupcy. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Zarządu Polskiego Związku Pszczelarzy w Warszawie i Regionalnego Związku Pszczelarzy w Koninie, okoliczni pszczelarze i zaproszeni goście.  Wśród zaproszonych gości  byli  przedstawiciele Parlamentu RP i samorządu terytorialnego: Wicemarszałek Sejmu Poseł na Sejm RP Pan Eugeniusz Grzeszczak, Poseł na Sejm RP Pan Tadeusz Tomaszewski, Starosta Słupecki pan Mariusz Roga, Burmistrz Miasta Słupcy Pan Michał Pyrzyk, Wójt Gminy Słupca Pani Grażyna Kazuś. Równolegle z obchodami pszczelarze zorganizowali kiermasz, na którym pszczelarze mogli zaopatrzyć się w sprzęt pasieczny, a mieszkańcy w…
17 lipca 2012

Królowa roślin miododajnych

Opracowanie: S.Rąbczewska • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
    W ostatnich latach widoczny jest wzrost zainteresowania rolników uprawą facelii błękitnej. Jest to zjawisko pozytywne mające dobry wpływ na zmianowanie roślin , zapewnia również nasiona na poplon w programie rolnośrodowiskowym, oraz stanowi bogatą bazę pożytkową dla pszczół. Facelia błękitna jest rośliną jednoroczną , o średniej wysokości  od 70-80 cm. Jest to roślina uprawiana coraz częściej  w powiecie słupeckim. W kraju  najbardziej znana jest  facelia błękitna zwyczajowo zwana też wiązanką wrotyczową.  Obecnie w krajowym rejestrze odmian rolniczych  znajduje się 6 odmian facelii: Stala, Asta, Natra,  Lisette, Vetrovska i  Angela.       Facelia nie ma wysokich wymagań odnośnie warunków klimatyczno-glebowych , lepsze…
06 czerwca 2012

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą

Opracowanie: Ewa Wziętek • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
 Gmina Lądek należy do atrakcyjnych  miejscowości pod względem turystycznym i  agroturystycznym w powiecie słupeckim .Oprócz walorów przyrodniczych  związanych z położeniem w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym , goście przyjeżdżający tutaj mają możliwość skorzystania z wielu innych , ciekawych  ofert . Jedną z nich jest  festiwal kultury. słowiańskiej i cysterskiej , który odbył się w  dniach 2-3 czerwca 2012r.  w Lądzie nad Wartą  Tematem przewodnim  festiwalu  były  najważniejsze postacie średniowiecznej Europy, królowie i biskupi.       W trakcie trwania festiwalu  można  było zapoznać się z   pracą  rzemieślników , obejrzeć  ich warsztaty i  kramy kupieckie . Ponadto zaprezentowano prace rolnicze  i sceny z życia dawnych…
30 marca 2012

Rolnicy poniosą koszty przesiewów

Opracowanie: A.Kwapich, H.Matkowski • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Rolnicy poniosą koszty przesiewów   Z powodu tegorocznych mrozów rolnicy w powiecie słupeckim ponoszą poważne straty. Na skutek zniszczonych mrozem upraw ozimych trzeba będzie ponieść koszty założenia nowych plantacji roślin jarych. Wiąże się to z przeoraniem wymarzniętych upraw, zakupem materiału siewnego, zmniejszeniem plonu, zboża jare plonują przeciętnie o 20 % gorzej niż ozime. Straty i problemy mogą się wiązać z zastosowaną jesienną ochroną chemiczną upraw. Zimowa aura zawsze niesie pewne ryzyko dla przezimowania roślin ozimych. Jednak tegoroczna zima okazała się wielką niespodzianką i swym przebiegiem zaskoczyła większość rolników, którzy gdyby mieli możność jej przewidzenia zastosowaliby inny dobór odmian roślin do…
24 lutego 2012

Podsumowanie działalności doradczej w powiecie słupeckim

Opracowanie: Adam Kwapich • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Spotkanie rolników i doradców podsumowujące ich roczną współpracę odbyło się drugiego lutego 2012r.  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Słupcy.   Wziął w nim udział Wicestarosta powiatu słupeckiego Pan Andrzej Kin,  Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Jerzy Kryszak, przedstawiciele lokalnych instytucji obsługujących rolnictwo: Pan Jacek Szczap - Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, Pan Zbigniew Wiśniewski - Kierownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin  i Nasiennictwa Oddział w Słupcy, specjaliści branżowi WODR  Pan Józef Gęziak i Bartosz Szczepankiewicz.                      W przedstawionym  przez Kierownika Zespołu Doradczego WODR w powiecie słupeckim sprawozdaniu  zilustrowany został cały zakres prowadzonych przez członków zespołu prac doradczych…
31 stycznia 2012

Agroturystyka dodatkowym źródłem dochodu w gospodarstwie rolnym

Opracowanie: Ewa Wziętek • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Agroturystyka  może być dodatkowym źródłem dochodu w gospodarstwie rolnym . W powiecie  słupeckim  za pomocą agroturystyki  swój dochód  zwiększa  obecnie  41 gospodarstw  rolnych . Najwięcej takich gospodarstw znajduje się w tych gminach, które posiadają  naturalne walory  turystyczne takie jak jeziora i lasy  - to jest  Powidz  i Ostrowite. Gospodarstwa  agroturystyczne rozwijają się także tam, gdzie nie ma tak sprzyjających  warunków  przyrodniczych czyli w gminach  Zagórów, Orchowo, Słupca, Lądek czy Strzałkowo. Agroturystyka bowiem to rożne formy turystyki wiejskiej związane z funkcjonującym  gospodarstwem rolnym . Produkcja roślinna i hodowla zwierząt, oprócz wody, lasu i świeżego powietrza, stanowią  istotne atrakcje . Obserwacja  prac…
23 grudnia 2011

Nawozy naturalne w praktyce gospodarstwa rolnego

Opracowanie: J.Maślińska, A.Kwapich • Zamieszczenie: Paweł Smuszkiewicz
Nawozy naturalne są cennym źródłem składników pokarmowych dla roślin  a obornik jest głównym źródłem dopływu do gleby substancji organicznej. Obok niewątpliwych korzyści płynących z ich wykorzystania  w uprawie roślin , są też i pewne mankamenty ich stosowania. Niewłaściwe ich stosowanie może stwarzać znaczne zagrożenie  dla środowiska przyrodniczego. Wynika to stąd, iż uwalnianie się składników pokarmowych z tych nawozów następuje stopniowo w trakcie ich mineralizacji w glebie. Proces ten intensywnie przebiega również w okresie jesienno-zimowym. Brak pobierania przez rośliny uwalniającego się wówczas z nich azotu w formie azotanowej   przy wstrzymanej wegetacji i słabej okrywie roślinnej lub jej braku  powoduje jego przemieszczanie…
Ostatnio zmieniany 23 grudnia 2011
21 grudnia 2011

Upływa termin konwersji kwot mlecznych

Opracowanie: Paweł Smuszkiewicz • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
Upływa termin konwersji kwot mlecznych W systemie kwotowania  mleka zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. istnieje możliwość tzw. konwersji czyli zamiany kwoty bezpośredniej w hurtową. Dla przypomnienia kwoty bezpośrednie posiadają ci producenci, którzy sprzedają mleko prosto konsumentowi np. sąsiadowi . Natomiast kwotę hurtową posiadają ci producenci, którzy sprzedają mleko np. Spółdzielni Mleczarskiej.Są producenci,  którzy posiadają obie kwoty. Posiadacze kwot mlecznych mają możliwość przekształcenia kwoty bezpośredniej w hurtową . Ważny jest termin dokonania konwersji, który przypada od pierwszego sierpnia do trzydziestego pierwszego grudnia danego roku kwotowego.  Należy pamiętać, że konwersji można dokonać tylko na ilości kwoty mlecznej, która…