Wydrukuj tę stronę
22 listopada 2019

Normy i wymogi wzajemnej zgodności w powiecie słupeckim

Opracowanie: Henryk Matkowski • Zamieszczenie: Izabela Kwapich

Sala OSP w Piotrowicach gmina Słupca była miejscem szkolenia ,,Normy i wymogi wzajemnej zgodności”. Organizatorem szkolenia był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu-Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 5 w powiecie słupeckim. W spotkaniu, w dniu 19 listopada udział wzięło 25 rolników, którzy są beneficjentami działań ,,Premia dla Młodych Rolników’’ i ,,Restrukturyzacja Małych Gospodarstw” oraz ,,Modernizacja Gospodarstw’’.Szkolenie prowadził główny doradca Henryk Matkowski. Podczas szkolenia omawiane były następujące zagadnienia :

*Zasada wzajemnej zgodności (cross compliance) a płatności bezpośrednie i płatności obszarowe w ramach PROW;

*Środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej;

*Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo wodne;

*Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin,

*Dobrostan zwierząt .

 Szkolenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania ,,Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności’’ w ramach działania ,,Transfer wiedzy i działalność informacyjna’’ objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Zdobyta wiedza podczas szkolenia pomocna rolnikom będzie w prawidłowym prowadzeniu gospodarstw rolnych. Wszyscy uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu uzyskali zaświadczenia.

Czytany 673 razy Ostatnio zmieniany 22 listopada 2019

Galeria