27 lipca 2018

Szacowanie strat suszowych na terenie gminy Słupca

Opracowanie: Izabela Kwapich • Zamieszczenie: Danuta Woźniak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Komisja szacująca straty spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tj. długotrwałą suszą, powołana na wniosek Pani Wójt gminy Słupca przez Wojewodę Wielkopolskiego, pracę w składzie: przedstawiciele UG, WODR, WIR na terenie gminy Słupca rozpoczęła w miesiącu czerwcu.

Dokonane w miesiącu lipcu lustracje plantacji na miejscu wykazały, że procentowy ubytek plonu wskazany przez rolników w złożonych do UG wnioskach był w pełni uzasadniony.

Na terenie gminy Słupca wszystkie uprawy zbóż jarych i ozimych objęte zostały monitoringiem suszowym.  Największe straty w plonie tj. rzędu 40-50% oszacowano dla zbóż jarych ale równie mocno ucierpiały zboża ozime, do 40% obniżki w plonie, podobne straty oszacowano w przypadku rzepaku ozimego, trwałych użytków zielonych i roślin strączkowych. Komisja lustrująca pola dotknięte suszą zaobserwowała, że rośliny mają drobne ziarno, są przebarwione, niewyrośnięte, łąki i pastwiska po zbiorze pierwszego pokosu na wielu plantacjach zasychają.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku uprawy kukurydzy, straty na plantacjach są wyraźnie widoczne, sięgają rzędu 30%, jednakże na chwilę obecną prowadzony przez IUNG-BIP Puławy monitoring suszowy wyklucza kukurydzę z roślin objętych suszą.

Wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Słupca złożyło 302 rolników.

Czytany 1295 razy