04 grudnia 2017

Strategie rozwoju wsi w gminie Zagórów

Opracowanie: Julita Maślińska • Zamieszczenie: Izabela Kwapich
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

W dniach 24-25.11.2017r. w Zagórowie odbyły się warsztaty zorganizowane przez Urząd Gminy w Zagórowie, na których Grupy Odnowy Wsi z Mariantowa, Nowej Wsi, Drzewiec i Łomowa opracowywały strategię rozwoju swoich miejscowości.

Celem opracowania takiej strategii jest wyznaczenie drogi do stworzenia lepszych warunków życia na wsi. Ma ona uporządkować działania, jakie realizowane są na terenie wsi przez różne grupy społeczne.

W trakcie przygotowywania strategii należało zwrócić uwagę na zasoby, jakie posiadają sołectwa, czyli przyrodę, kulturę, gospodarkę, infrastrukturę społeczną i techniczną, środki finansowe jakimi mogą dysponować oraz kapitał społeczny i ludzki. Każda GOD przeprowadziła analizę SWOT czyli mocnych i słabych stron szans i zagrożeń. Końcowym elementem strategii było przygotowanie planów krótko i długo terminowych oraz wizji wsi za kilka lat.

Ważnym elementem jest to, że wszystkie Grupy Odnowy Wsi podczas warsztatów opracowały bardzo optymistyczną wizję swoich miejscowości, gdzie realizuje się 100 % wszystkich planów i założeń. Opracowane Strategie muszą zostać przyjęte przez większość mieszkańców ww. miejscowości na zebraniach wiejskich.

Członkom GOW oraz mieszkańcom Mariantowa, Nowej Wsi, Drzewiec i Łomowa życzymy powodzenia w realizacji swoich planów.

Czytany 943 razy