13 kwietnia 2012

Cross Compliance w Dominowie

Opracowanie: Hanna Frąckowiak • Zamieszczenie: Andrzej Żołądkowski
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Wprowadzenie przez Unię Europejską wymagań w zakresie wzajemnej zgodności wynika z dążenia do zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz ma na celu ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego.W Polsce od roku 2009 otrzymywane przez rolników płatności bezpośrednich wiąże się ze spełnieniem szeregu norm i wymogów. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, jako podmiot uprawniony udziela rolnikom pomocy w dostosowaniu gospodarstw do spełnienia zasad wzajemnej zgodności poprzez doradztwo indywidualne, szkolenia informacyjne oraz publikacje w prasie rolniczej.

W ramach szkoleń dla rolników z terenu województwa wielkopolskiego rolnicy z gminy Dominowo uczestniczyli w szkoleniu współfinansowanym ze środków UE. Program szkolenia obejmował 12 godzin zajęć szkoleniowych. Pierwszy dzień obejmował część teoretyczną związaną z produkcją roślinną, którą przekazała Hanna Frąckowiak. Wymogi i normy do spełnienia przez rolników w zakresie produkcji zwierzęcej szeroko omówił w swoim wystąpieniu Andrzej Żołądkowski.

IMG_2253     IMG_2255

W drugim dniu szkolenia na terenie gospodarstwa Państwa Szczepańskich z Mieczysławowa po dokonanych pomiarach (stężenie gazów, poziom hałasu, natężenie oświetlenia) przez Pana Piotra Szkudlarka uczestnicy wspólnie sporządzali ocenę gospodarstwa w zakresie aktualnych, obowiązujących obszarów A i B. W dniu szkolenia praktycznego uczestnicy mogli się zapoznać z prowadzoną w gospodarstwie dokumentacją. Zdobyta wiedza na szkoleniu teoretycznym i praktycznym pozwoli na obiektywną ocenę własnych gospodarstw uczestników szkolenia pod kątem zasad wzajemnej zgodności.

IMG_2258     IMG_2260

IMG_2261     IMG_2262

Czytany 3181 razy Ostatnio zmieniany 13 kwietnia 2012