Nowości z Rawicza
29 listopada 2016

Podsumowanie lokalnej grupy dyskusyjnej w gminie Bojanowo

Opracowanie: Halina Funka
Od 1 stycznia 2014 roku w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej wszyscy profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin. W Polsce zasady te uregulowane zostały przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U. poz. 505). W roku 2016 będąc doradcą rolnym specjalizującym się w ochronie roślin kontynuowałam pomoc rolnikom w realizacji obowiązków wprowadzonych ustawą. Na początku 2016 roku w Golinie Wielkiej odbyło się spotkanie z lokalną grupą dyskusyjną, na którym omówiłam monitorowanie…
Ostatnio zmieniany 29 listopada 2016
07 listopada 2016

Uprawa pietruszki do bezpośredniego spożycia

Opracowanie: Marian Giżewski
Kilka gospodarstw w powiecie  rawickim uprawia pietruszkę przeznaczoną do bezpośredniego spożycia, którą sprzedają głównie na giełdzie. Uprawa pietruszki jest trudniejsza od uprawy marchwi, prowadzona jest na redlinach, które winny posiadać strukturę gruzełkową. Do tego celu używa się specjalnych redliniarek. Pietruszka nie może być uprawiana zbyt często po sobie, gdyż powoduje to wzrost ilości patogenów, zwłaszcza nicieni. Najlepsze są gleby średnio zwięzłe, nie zaskorupiające się, żyzne, próchniczne, o dużej pojemności wodnej oraz pH zbliżonym do obojętnego. Dobrym przedplonem są rośliny zbożowe (poza owsem), strączkowe, pomidory, ogórki, kapustne. W związku z kierunkiem użytkowania  ważny jest jak najwcześniejszy zbiór (początkowo na pęczki). Dlatego…
Ostatnio zmieniany 07 listopada 2016
26 października 2016

Wybrane rasy bydła mięsnego

Opracowanie: Ryszard Paprocki
Rasy mięsne cechują się dużą różnorodnością, która decyduje o tym, że bydło mięsne utrzymuje się w zarówno w warunkach chowu bardzo intensywnego jak również w warunkach ekstensywnych. Decydując się na hodowlę bydła mięsnego hodowca staje przed dylematem jaką rasę wybrać. O jej wyborze powinny decydować planowane warunki utrzymania oraz spodziewane koszty produkcji. Jednym z kryteriów podziału ras bydła mięsnego jest ich przydatność do poszczególnych systemów chowu. I tak możemy przyjąć podział ras na ich szczególne predyspozycje do:  Intensywnego  systemu chowu (Belgian Blue, Charolaise, Marchigiana, Blonde d’Aquitaine, Simental mięsny, Limousin , Piemontese) półintensywnego systemu chowu ( Limousin, Piemontese,Angus,Salers,Hereford) do ekstensywnego systemu…
Ostatnio zmieniany 26 października 2016
26 października 2016

Sporządzanie pasz objętościowych z wykorzystaniem roślin poplonowych

Opracowanie: Ryszard Paprocki
Teren powiatu rawickiego, położony w południowej części wielkopolski cechuje się dużym udziałem gleb lekkich w bardzo dobrej kulturze, przy okresowych ostrych niedoborach wody i dość wysokiej temperaturze. Ma to znaczący wpływ na wysokość i jakość uzyskiwanych plonów. Duże jego wahania występują w latach suchych. Jest to bardzo niebezpieczne dla gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła. Takie okresy pojawiały się już w przeszłości i skutkowały często znacznym niedoborem pasz objętościowych. Dochodziło wówczas do generowania dodatkowych kosztów związanych z ich zakupem lub redukcją stad, co znacznie ograniczało dochód i rozwój gospodarstw. Generalnie można również zaobserwować wydłużający się okres występowania dość ciepłych dni w…
Ostatnio zmieniany 26 października 2016
Niektóre gospodarstwa w naszym powiecie uprawiają cebulę ozimą, którą obierają i sprzedają do bezpośredniego spożycia. Są to Łukasz Giżewski w Chojnie- 3 ha, Stefan Chudy w Osieku -2 ha oraz Wiesław Mosiek w Chojnie -7 ha, w tym 5 ha nawadnianych. Oto kilka uwag o tej uprawie. Siejemy w starannie doprawioną żyzną i przepuszczalną  glebę. Ważny jest dobór odmiany, trzeba rozważyć wymagania klienta i mrozoodporność. Rolnik chce osiągnąć jak najwcześniej plon, ale tu jest problem, bo to rośliny dłuższego czasu z krótkim dniem, a te warunki są spełnione gdy cieplejsze dni są na początku marca. Obecnie poszukiwane na rynku są…
Ostatnio zmieniany 18 października 2016
12 października 2016

Jesienne spotkania z rolnikami

Opracowanie: Magdalena Rosolska
Jesień nadeszła, na szczęście przyniosła nam długo wyczekiwane opady. Choć pogoda nas nie rozpieszcza, w głównej mierze rolników, to powoli nadchodzi czas, kiedy będą mogli odpocząć. Jesienią też odbywa się więcej szkoleń prowadzonych przez doradców, tak też jest w Gminie Miejska Górka. W miesiącu wrześniu odbyły się dwa szkolenia kierowane do rolników w miejscowości Woszczkowo oraz Rozstępniewo. Tematem tych spotkań w głównej mierze były problemy związane z rolnictwem dotyczące spraw bieżących. Wiele pytań dotyczyło programu 6.5 „Płatność na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” oraz związanych ze zmniejszeniem produkcji mleka.…
Ostatnio zmieniany 12 października 2016
19 września 2016

Wielkopolska Wieś Zaprasza

Opracowanie: Anna Gill • Zamieszczenie: Paulina Drozdowska
Impreza Wielkopolska Wieś Zaprasza po raz kolejny odbyła się w Gołaszynie. W sobotę 3 września 2016 roku w Centrum Wystawowo-Edukacyjnym miał miejsce Piknik Wieprzowy połączony z jubileuszem 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej subregionu leszczyńskiego. Został on sfinansowany ze środków finansowych Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Rozpoczął się występem zespołu Gołaszyniacy. Po powitaniu gości przez dyrektor WODR Elżbietę Kaczmarek i prezesa WIR w Poznaniu Piotra Walkowskiego oraz wystąpieniach okolicznościowych wręczono odznaczenia osobom wyróżnionym. Medalion Jubileuszu 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w podziękowaniu za wieloletnią współpracę otrzymali również pracownicy WODR z Zespołu Doradczego w Rawiczu - kierownik Ryszard Bijak, doradcy: Halina Funka, Ryszard Paprocki, Marian…
Ostatnio zmieniany 19 września 2016
19 września 2016

Konkurs plastyczny „Jestem przyjacielem przyrody”

Opracowanie: Paulina Drozdowska
W dniu 3.09.2016 r. w trakcie imprezy Wielkopolska Wieś Zaprasza zorganizowanej przez CWE Gołaszyn przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Jestem przyjacielem przyrody”. Organizatorem konkursu był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Konkurs miał na celu kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec środowiska naturalnego, poszerzenie wiadomości z zakresu ochrony przyrody oraz podniesienie świadomości ekologicznej. Poza tym konkurs stworzył doskonałą okazję do zaprezentowania talentu plastycznego oraz udziału we wspólnej zabawie. W konkursie udział brały dzieci do lat 10. Do oceny wpłynęło 17 prac plastycznych, z których Komisja konkursowa nagrodziła trzy, przyznając I, II i III miejsce. Nagrody otrzymali Roksana Łukaszczyk z Bojanowa,…
Ostatnio zmieniany 19 września 2016
19 września 2016

Konkurs „Bieg z książką na głowie”

Opracowanie: Magdalena Rosolska
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego miał okazję zaprosić Państwa po raz kolejny na imprezę do Gołaszyna „Wielkopolska Wieś Zaprasza”. I tym razem czekało na wszystkich wiele atrakcji, między innymi konkurs „Bieg z książką na głowie”. Celem konkursu było zaprezentowanie zręczności uczestników imprezy oraz zapewnienie uczestnikom wesołej zabawy podczas trwania konkursu. Każda chętna osoba miała do dyspozycji książkę. Konkurs polegał na przebiegnięciu wyznaczonego odcina drogi z książką na głowie  na czas (bez podtrzymywania książki). W razie upadku książki, bieg mógł być kontynuowany od miejsca przerwania biegu, po ponownym nałożeniu książki na głowę. Do konkursu przystąpiły 22 osoby, zarówno starsi jak i młodsi.…
Ostatnio zmieniany 19 września 2016