Nowości z Rawicza
Powodzenie gospodarstwa rolnego jest ściśle związane z warunkami środowiskowymi i klimatycznymi. Gospodarowanie na glebach lekkich wymaga szczególnej uwagi w sezonie produkcyjnym i prowadzenia różnych działań mających na celu zapewnienie powodzenia w przyszłości. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresie postępujących zmian klimatycznych, nie tyko w Wielkopolsce, ale w całym kraju. Można więc zauważyć zmianę sezonowych cyklów pogodowych, jak również nasilenie się ilości zjawisk ekstremalnych, mających istotne znaczenia dla funkcjonowania rolnictwa jak i całego środowiska przyrodniczego. Obecnie, w cyklu wieloletnim obserwowany jest wzrostowy trend  temperatury całorocznej, ulega również zmianie rozkład opadów w półroczach chłodnych i ciepłych. Jest to przyczyną powstawania okresowych nadmiarów…
Ostatnio zmieniany 30 października 2017
23 października 2017

Ciasta – przepisy naszych babć

Opracowanie: Anna Gill • Zamieszczenie: Paulina Drozdowska
W dniu 24 września w trakcie trwania imprezy Wielkopolska Wieś Zaprasza na terenie parku Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie rawickim z siedzibą w Gołaszynie przeprowadzono konkurs na najsmaczniejsze ciasto naszych babć. Organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Celem konkursu było umożliwienie kołom gospodyń wiejskich, stowarzyszeniom, sołectwom i spółdzielniom zaprezentowanie zdolności cukierniczych swoich członkiń, poznanie oryginalnych przepisów oraz kultywowanie tradycji wypieku domowych ciast. Komisja konkursowa w składzie: Paulina Drozdowska – przewodnicząca komisji – WODR w Poznaniu Halina Funka – członek komisji – WODR w Poznaniu Honorata Dmyterko – członek komisji – redaktor „Życia Rawicza” oceniły oryginalność receptury, walory…
Ostatnio zmieniany 30 października 2017
19 października 2017

Warzywa i owoce na naszych stołach

Opracowanie: Anna Gil • Zamieszczenie: Paulina Drozdowska
W niedzielę 24 września w parku na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie rawickim z siedzibą w Gołaszynie po raz kolejny mogliśmy degustować smaczne potrawy. W trakcie imprezy Wielkopolska Wieś Zaprasza miał miejsce konkurs kulinarny, który przyciągnął rzesze ludzi. Organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pod honorowym patronatem Starosty Rawickiego. Fundatorem produktów żywnościowych była Wielkopolska Izba Rolnicza. Panie z czterech powiatów: rawickiego, leszczyńskiego, gostyńskiego i kościańskiego przygotowały potrawy z mięsa wieprzowego z dodatkiem warzyw i owoców. W tym roku panie z 15 organizacji: kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, sołectwa i spółdzielni rywalizowały ze sobą o trzy pierwsze miejsca.…
Ostatnio zmieniany 19 października 2017
27 września 2017

Wielkopolska Wieś Zaprasza

Opracowanie: Paulina Drozdowska
24 września w parku Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gołaszynie obyła się impreza regionalna Wielkopolska Wieś Zaprasza, której organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Gmina Bojanowo i Starostwo Powiatowe w Rawiczu. W programie tegorocznej imprezy znalazły się konkursy kulinarne „Warzywa i owoce na naszych stołach” dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz „Kiełbaski rawickie” dla młodzieży ponadgimnazjalnej powiatu rawickiego, zakończone oceną i degustacją przygotowanych potraw. Równolegle przeprowadzono szkolenie nt. „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego” oraz rozstrzygnięto konkursy „Ciasta-przepisy naszych babć”, „Warzywne cudaki” i „Dbajmy o przyrodę”. Oprawę artystyczną w trakcie imprezy zapewniły występy zespołów „Gołaszyniacy” i…
14 września 2017

Dożynki Gminne w Szkaradowie

Opracowanie: Paulina Drozdowska
Gospodarzem  tegorocznych dożynek gminnych, które odbyły się dnia 3 września br. było Sołectwo Szkaradowo. Uroczystości obrzędowe  święta plonów miały miejsce przy Sali Wiejskiej w Szkaradowie i były poprzedzone mszą dziękczynną w Kościele Parafialnym pw. św. Marcina. Przy udziale licznie zgromadzonych mieszkańców gminy oraz zaproszonych gości Sołtys Wsi Szkaradowo Fabian Małecki oraz Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich w Szkaradowie Maria Misiek wraz z Prezesem Kółek i Organizacji Rolniczych w Jutrosinie Kazimierzem Pawlakiem oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Jutrosin Zbigniewem Koszarkiem dokonali uroczystego otwarcia ceremonii oraz tradycyjnie podzielili chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów. Zaszczytna funkcja Starostów dożynek przypadła mieszkańcom Szkaradowa -Katarzynie Plewce i…
Ostatnio zmieniany 14 września 2017
16 sierpnia 2017

Unia wspiera polskie wsie...

Opracowanie: Paulina Drozdowska
W dniu 16 lipca br. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jako partner operacji pn. „Unia wspiera polskie wsie i Pakosław z country w tle”, realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, brał udział w imprezie plenerowej, która odbyła się nad zalewem w Pakosławiu. Imprezie towarzyszyły parada samochodowo-motocyklowa, występy zespołów tanecznych, nauka tańca country i rzutu lassem oraz stoiska informacyjne i liczne wystawy min. rękodzieła, maszyn rolniczych oraz spożywczych produktów regionalnych. Uczestnicy operacji mogli też obejrzeć wystawę fotograficzną, na której zaprezentowano inwestycje zrealizowane w ostatnich latach w Gminie Pakosław, dzięki wsparciu z środków unijnych. Oprócz dobrej zabawy…
Ostatnio zmieniany 16 sierpnia 2017
26 lipca 2017

Rośliny strączkowe w żywieniu zwierząt

Opracowanie: Ryszard Paprocki
Obecnie prowadzi się działania mające na celu zwiększenie powierzchni uprawy roślin strączkowych. Ma to związek z zapotrzebowaniem na białko roślinne głównie dla zwierząt monogastrycznych. Niestabilne i wysokie ceny śruty sojowej jak również stopniowe zabezpieczanie pasz krajowym białkiem roślinnym będzie czynnikiem wpływającym na powierzchnie upraw strączkowych. Nie bez znaczenia jest też produkcja żywności bez GMO, który to kierunek coraz bardziej preferuje rynek konsumenta. Na terenie powiatu rawickiego gleb dobrych jest niewiele, przeważają gleby słabe i średnie. Wprowadzając do uprawy rośliny strączkowe głównie łubiny, znacznie można poprawić biologiczne i fizykochemiczne właściwości gleb. Rośliny te charakteryzują się dodatnim bilansem substancji organicznej w glebie,…
Ostatnio zmieniany 26 lipca 2017
26 lipca 2017

Czynniki wpływające na wybór systemu uprawy roli

Opracowanie: Ryszard Paprocki
Warunki ekonomiczne, w których funkcjonuje współczesne rolnictwo są jednym z czynników powodujących wybór określonego systemu uprawy roli, jednocześnie każde odziaływanie na glebę wiąże się z określonym skutkiem, który to ma podstawowy wpływ na plonowanie roślin w następnych sezonach wegetacyjnych. Ogólnie sposoby uprawy roli możemy podzielić na: - uprawę płużną - uprawę bez płużną - zerową z siewem bezpośrednim Na terenie powiatu rawickiego obecnie stosuje się głównie uprawę płużną . Ma to związek ze stosowanym płodozmianem, skalą produkcji zwierzęcej i zagospodarowaniem nawozów organicznych. Wybór odpowiedniego systemu uprawy roli ma wpływ na: - Materię organiczną gleby – rozmieszczenie resztek pożniwnych w warstwie…
Ostatnio zmieniany 26 lipca 2017
18 lipca 2017

Park w otoczeniu budynku administracyjnego Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie rawickim

Opracowanie: Halina Funka • Zamieszczenie: Paulina Drozdowska
Budynek Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie rawickim położony jest na działce o powierzchni 2,20 ha, na której znajduje się staw zajmujący około 0,45 ha, stanowiący ozdobę terenu zielonego. Jesteś uczestnikiem szkolenia Gołaszynie – odwiedź nasz park i rzuć okiem na otaczającą przyrodę. Już na początku alejki po obu jej stronach zauważysz dwa drzewa o ogromnych liściach i okazałych strąkach nazwane przez Indian indiańską fasolą. To katalpa inaczej surmia, która żyje nawet do 150 lat. Drzewo to ma specyficzny zapach, dla człowieka ledwie wyczuwalny, ale odstraszający muchy i komary oraz inne niepożądane owady. Idąc dalej zwróć uwagę na drzewa obrośnięte…
Ostatnio zmieniany 26 lipca 2017