Nowości z Rawicza
Demonstrację prowadzono w gospodarstwie demonstracyjnym Pani Jolanty Majewskiej w Szymanowie w roku 2017. Porównywano odmiany Jolana F1 , Koloseum F1 oraz otrzymaną z firmy przetwórczej odmianę Joba. Zastosowano jednakową uprawę tych odmian. Pogoda w tym roku była przekropna oraz mało było dni słonecznych, stąd na plantacji pod koniec wegetacji była nadmierna wilgotność. Zbiór przy użyciu kombajnu i po uprzednim obcięciu naci obcinarką na polu, zakończono z końcem listopada. Uzyskano średni plon w wysokości około 650 dt/ha. Porównano wysokość i jakość plonu poszczególnych odmian. Odmiana Jolana F1 plonowała porównywalnie do Joby, plon Koloseum F1 był wyższy, ale zauważono nierównomierne wybarwienie korzeni.…
Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2017
Demonstracja prowadzona 2 rok w celu dopracowania prawidłowego systemu wspomagania decyzji w zwalczaniu rolnic. W czerwcu prowadzono obserwacje nalotu dorosłych osobników rolnic przy użyciu pułapek feromonowych oraz pułapek świetlnych. Następnie przeprowadzono obserwacje plantacji na obecność jajek i określeniu stadium rozwoju larw. Wykonywano to na plantacji buraka cukrowego, która była prowadzona następująco: przedplon  pszenica ozima- zastosowano obornik 350 dt/ha jesienią oraz poplon z gorczycy, nawożenie przedsiewne (2 tyg. przed siewem) to polifoska 6 w ilości 3,5 dt/ha oraz saletra amonowa w ilości 2,2 dt/ha. Pogłówne (w końcu maja) zastosowano sól potasową 60% w ilości 1 dt/ha oraz mocznik 2 dt/ha. Zwalczanie…
Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2017
W roku 2017 odbyły się 4 spotkania, na których omówiono zagadnienia związane z produkcją warzyw i owoców gruntowych. 6.03.2017r Pakosław. Omówiono nowe technologie stosowane w uprawie warzyw gruntowych, polegają one głównie na zastępowaniu siły roboczej pracą maszyn. Powoduje to dostosowanie i zmianę organizacji pracy w gospodarstwach. Nie zawsze stać małe gospodarstwa na zakup drogich maszyn. Praktycznie rozwija się usługowy zbiór w zakresie kukurydzy cukrowej oraz pomidorów gruntowych . 28.09.2017r Szymanowo. Omówiono na podstawie prowadzonej demonstracji nowe gatunki warzyw gruntowych. Była to plantacja marchwi przemysłowej, na której oprócz odmiany zalecanej przez przetwórnię zasiano dla porównania odmianę Jolana F1 i Koloseum F1.…
17 listopada 2017

Mikroorganizmy w uprawie roślin

Opracowanie: Ryszard Paprocki
W obecnej sytuacji na rynku produktów rolnych konsumenci często zwracają uwagę na informacje dotyczące technologii ich produkcji. Coraz większe znaczenie zdobywają produkty z ograniczonym stosowaniem środków ochrony roślin oraz nawożenia mineralnego. Tak więc na producentów żywności wywierana jest presja z dwóch kierunków tj. opłacalności produkcji, w konsekwencji jej skali i wydajności oraz zasad konkurencyjności na rynku zbytu. Rozwiązaniem problemu może być zastosowanie technologii ograniczających dotychczasowe metody uprawy, szczególnie w uprawie warzyw. Jednym z rozwiązań jest podniesienie aktywności biologicznej gleb, a przez to zwiększenie dostępności makro i mikroelementów dla roślin, oraz poprawa odporności roślin na szereg patogenów. Prowadzone badania z zastosowaniem…
Powodzenie gospodarstwa rolnego jest ściśle związane z warunkami środowiskowymi i klimatycznymi. Gospodarowanie na glebach lekkich wymaga szczególnej uwagi w sezonie produkcyjnym i prowadzenia różnych działań mających na celu zapewnienie powodzenia w przyszłości. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresie postępujących zmian klimatycznych, nie tyko w Wielkopolsce, ale w całym kraju. Można więc zauważyć zmianę sezonowych cyklów pogodowych, jak również nasilenie się ilości zjawisk ekstremalnych, mających istotne znaczenia dla funkcjonowania rolnictwa jak i całego środowiska przyrodniczego. Obecnie, w cyklu wieloletnim obserwowany jest wzrostowy trend  temperatury całorocznej, ulega również zmianie rozkład opadów w półroczach chłodnych i ciepłych. Jest to przyczyną powstawania okresowych nadmiarów…
Ostatnio zmieniany 30 października 2017
23 października 2017

Ciasta – przepisy naszych babć

Opracowanie: Anna Gill • Zamieszczenie: Paulina Drozdowska
W dniu 24 września w trakcie trwania imprezy Wielkopolska Wieś Zaprasza na terenie parku Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie rawickim z siedzibą w Gołaszynie przeprowadzono konkurs na najsmaczniejsze ciasto naszych babć. Organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Celem konkursu było umożliwienie kołom gospodyń wiejskich, stowarzyszeniom, sołectwom i spółdzielniom zaprezentowanie zdolności cukierniczych swoich członkiń, poznanie oryginalnych przepisów oraz kultywowanie tradycji wypieku domowych ciast. Komisja konkursowa w składzie: Paulina Drozdowska – przewodnicząca komisji – WODR w Poznaniu Halina Funka – członek komisji – WODR w Poznaniu Honorata Dmyterko – członek komisji – redaktor „Życia Rawicza” oceniły oryginalność receptury, walory…
Ostatnio zmieniany 30 października 2017
19 października 2017

Warzywa i owoce na naszych stołach

Opracowanie: Anna Gil • Zamieszczenie: Paulina Drozdowska
W niedzielę 24 września w parku na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie rawickim z siedzibą w Gołaszynie po raz kolejny mogliśmy degustować smaczne potrawy. W trakcie imprezy Wielkopolska Wieś Zaprasza miał miejsce konkurs kulinarny, który przyciągnął rzesze ludzi. Organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pod honorowym patronatem Starosty Rawickiego. Fundatorem produktów żywnościowych była Wielkopolska Izba Rolnicza. Panie z czterech powiatów: rawickiego, leszczyńskiego, gostyńskiego i kościańskiego przygotowały potrawy z mięsa wieprzowego z dodatkiem warzyw i owoców. W tym roku panie z 15 organizacji: kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, sołectwa i spółdzielni rywalizowały ze sobą o trzy pierwsze miejsca.…
Ostatnio zmieniany 19 października 2017
27 września 2017

Wielkopolska Wieś Zaprasza

Opracowanie: Paulina Drozdowska
24 września w parku Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gołaszynie obyła się impreza regionalna Wielkopolska Wieś Zaprasza, której organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Gmina Bojanowo i Starostwo Powiatowe w Rawiczu. W programie tegorocznej imprezy znalazły się konkursy kulinarne „Warzywa i owoce na naszych stołach” dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz „Kiełbaski rawickie” dla młodzieży ponadgimnazjalnej powiatu rawickiego, zakończone oceną i degustacją przygotowanych potraw. Równolegle przeprowadzono szkolenie nt. „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego” oraz rozstrzygnięto konkursy „Ciasta-przepisy naszych babć”, „Warzywne cudaki” i „Dbajmy o przyrodę”. Oprawę artystyczną w trakcie imprezy zapewniły występy zespołów „Gołaszyniacy” i…
14 września 2017

Dożynki Gminne w Szkaradowie

Opracowanie: Paulina Drozdowska
Gospodarzem  tegorocznych dożynek gminnych, które odbyły się dnia 3 września br. było Sołectwo Szkaradowo. Uroczystości obrzędowe  święta plonów miały miejsce przy Sali Wiejskiej w Szkaradowie i były poprzedzone mszą dziękczynną w Kościele Parafialnym pw. św. Marcina. Przy udziale licznie zgromadzonych mieszkańców gminy oraz zaproszonych gości Sołtys Wsi Szkaradowo Fabian Małecki oraz Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich w Szkaradowie Maria Misiek wraz z Prezesem Kółek i Organizacji Rolniczych w Jutrosinie Kazimierzem Pawlakiem oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Jutrosin Zbigniewem Koszarkiem dokonali uroczystego otwarcia ceremonii oraz tradycyjnie podzielili chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów. Zaszczytna funkcja Starostów dożynek przypadła mieszkańcom Szkaradowa -Katarzynie Plewce i…
Ostatnio zmieniany 14 września 2017