Nowości z Poznania
Sprawozdanie ze szkolenia w dniu 19 stycznia 2012 r. gmina Tarnowo Podgórne             W dniu 19 stycznia 2012 r. w kameralnej atmosferze na salce Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników gminy Tarnowo Podgórne „Szacowanie szkód – zapoznanie rolników z przydatnymi procedurami”. Prowadząca główny specjalista WODR w Poznaniu Lucyna Grudzień-Kozaczka w przystępny sposób przybliżyła temat zwracając szczególną uwagę na fakt, że protokół z szacowania szkód może służyć różnym celom. Przede wszystkim jest to wejściówka do banku do wzięcia kredytu obrotowego oprocentowanego w wysokości jedynie 0,1% w skali roku (okres kredytowania do 4 lat) – dotyczy to rolników,…
Ostatnio zmieniany 31 stycznia 2012
25 października 2011

Szkolenia specjalistyczne w gminie Mosina

Opracowanie: Iwona Sadowska
Szkolenia specjalistyczne w gminie Mosina W dniu 12.10.2011r. odbyły się dwa szkolenia specjalistyczne dla rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich z terenu gminy Mosina. Pierwsze „Rozpoznawanie i chemiczne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych” przeprowadził główny specjalista p. Andrzej Obst. Poruszano kwestie dotyczące stosowania środków ochrony roślin, prawidłowego wykonywania zabiegów agrotechnicznych oraz prowadzenia dokumentacji. Ponadto p. Obst  przygotował pokaz roślin, dzięki którym uczestnicy szkolenia mogli sami rozpoznawać choroby roślin, szkodniki i chwasty. Omawiane kwestie wywołały żywą dyskusję oraz wiele pytań, które były na bieżąco wyjaśniane.             Drugie szkolenie „Źródła finansowania pozarolniczej działalności gospodarczej” przeprowadził główny specjalista Działu…
Ostatnio zmieniany 25 października 2011
23 października 2011

Szkolenie CC w gmnie Mosina

Opracowanie: Iwona Sadowska
Szkolenie z zakresu Cross-Compliance  w gminie Mosina W dniach 20 i 21 września 2011r w gminie Mosina odbyło się szkolenie z  zakresu minimalnych wymagań wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym – cross-compliance. Uczestniczyli w nim głównie rolnicy, posiadający grunty na obszarach szczególnie narażonych (OSN), którym również służę fachowym doradztwem .Wykłady przeprowadziłam w sali udostępnionej szkolenie przez zawsze życzliwego służbie doradczej WODR prezesa GS. Część praktyczna odbyła się w gospodarstwie państwa  Kurkowiaków  w Daszewicach. Gospodaruje tam zgodnie ojciec z synem, któremu przekazał część gruntów. Owocuje to dobrymi wynikami w produkcji, ładem w gospodarstwie oraz bardzo niewielkimi minusami na listach sprawdzających. Szkolenie zakończyło…
Ostatnio zmieniany 23 października 2011
30 września 2011

Festyn w Rokietnicy 2011

Opracowanie: Iwona Sadowska
 Festyn w Rokietnicy pt: „Rumpuć Rokietnicki” Tradycyjne od paru lat w Rokietnicy w pierwszy weekend września odbywa się festyn pt.: „Rumpuć Rokietnicki” na którym mieszkańcy i organizacje społeczne promują swoją działalność i osiągnięcia. Między innymi można oglądać wystawy różnych prac konkursowych, osiągnięcia ogrodników i rolników, rękodzieło, potrawy regionalne, występy zespołów folklorystycznych oraz wiele innych atrakcji. Doradca WODR z organizował stoisko pszczelarskie na którym promował zalety produktów pszczelarskich oraz korzyści z obecności pszczół w środowisku człowieka i przyrody. Atrakcją imprezy jest degustacja staropolskiej potrawy zwanej „rumpuciem” przygotowanej w specjalnym 1500 litrowym kotle.                                                                                 Smól Zdzisław
Ostatnio zmieniany 30 września 2011
29 września 2011

Szkolenie CC w gminie Stęszew

Opracowanie: Iwona Sadowska
Szkolenie z zakresu Cross-Compliance w gminie Stęszew   W dniach 21-22.09.2011 r. w gminie Stęszew odbyło się dwudniowe szkolenie z zakresu Cross-Compliance, czyli tzw. zasady wzajemnej zgodności. Zasada ta odnosi się do określonych przepisami minimalnych wymogów, które muszą spełnić rolnicy, korzystający z płatności w ramach programów pomocowych: * Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego * Pomocy finansowej z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania * Płatności rolnośrodowiskowej * Zalesiania gruntów rolnych. Program szkolenia obejmował 10 godz. szkolenia teoretycznego, które przeprowadził p.Konstanty Hipś oraz 2 godz. szkolenia praktycznego, prowadzonego przez p.Dominika Głodka. Część pokazowa odbyła się w gospodarstwie Państwa Zofii i…
Ostatnio zmieniany 29 września 2011
29 września 2011

Dożynki w gminie Tarnowo Podgórne 2011

Opracowanie: Iwona Sadowska
Dożynki gminne  „U księdza za płotem"     Tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia odbyły się dożynki w gminie Tarnowo Podgórne. „U księdza za płotem". Proboszcz parafii pod wezwaniem św. Jadwigi i Jakuba Apostoła, ksiądz Ignacy Karge, który w tym roku obchodził 50 rocznicę święceń kapłańskich użyczył miejsca na przeprowadzenie imprezy oraz był jednym z organizatorów. Msza święta koncelebrowana przez trzech kapłanów, rozpoczęła się o godz. 10.30. W wygłoszonej homilii, ksiądz Henryk Nowak wyraził szacunek i podziw dla rolniczego trudu i zmagania się z czasem i pogodą oraz zaapelował o większy szacunek dla tego trudnego zawodu zapewniającego żywność. Podczas mszy poświęcono wieńce przygotowane…
23 września 2011

Dożynki w gminie Murowana Goślina 2011

Opracowanie: Iwona Sadowska
Dożynki w gminie Murowana Goślina Tergoroczne obchody dożynek na terenie  gminy Murowana Goślina  miały miejsce 3 września bieżącego roku w Łopuchówku. Zdjęcia: doradca WODR Roman Stańko    
Ostatnio zmieniany 05 października 2011
12 września 2011

Szkolenie CC w gminie Dopiewo

Opracowanie: Iwona Sadowska
Ostatnio zmieniany 29 września 2011
21 lipca 2011

Targ Wielki w Boduszewie

Opracowanie: Iwona Sadowska
W dniu 11 czerwca 2011r. odbył się XI już Targ Wiejski w Boduszewie na terenie przyległym do pałacu , w bardzo urokliwym miejscu w sąsiedztwie  Puszczy Zielonki. Impreza od lat cieszy się powodzeniem  zarówno mieszkańców Murowanej Gośliny,  a także gości przebywających  w miejscowościach rekreacyjnych takich jak : Kamińsko , Zielonka , Głębocko, Głęboczek i Wojnówko  oraz  z rejonu gmin  Rogoźna, Skoków, Kiszkowa i Czerwonaka .Tradycyjnie handlowano drzewami i krzewami owocowymi i ozdobnymi. Arboretum Zielonka – oferowało stare odmiany drzew owocowych, sadzonki   kwiatów jednorocznych i wieloletnich, balkonowych ,rabatowych i skalnych. Chętnie kupowano miód z pasieki pana  Czarneckiego z Murowanej Gośliny i…
Ostatnio zmieniany 21 lipca 2011