Nowości z Poznania
19 lipca 2018

7 dni z Instytutem Ochrony Roślin

Opracowanie: Katarzyna Szczepańska • Zamieszczenie: Iwona Sadowska
Na początku czerwca w Poznaniu, Białymstoku, Toruniu, Winnej Górze oraz Sośnicowicach miały miejsce dni otwarte w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym. W ramach dni otwartych w poszczególnych miastach odbywały się wykłady, warsztaty oraz imprezy współtowarzyszące. Poznański oddział IOR-u przygotował dla swoich odbiorców szereg wykładów, których można było wysłuchać pierwszego dnia, tj.4.06.2018 w Centrum Kongresowym IOR. Tematy, jakich dotyczyły wykłady to m.in. „Instytut Ochrony Roślin w służbie polskiego rolnictwa”, „Integrowana ochrona roślin i bezpieczeństwo żywności w aspekcie nowych problemów i zagrożeń” czy „Postępy biotechnologiczne w rolnictwie”. Dzień drugi w Poznaniu, tj.5.06.2018, był dniem przeznaczonym dla doradców ODR-ów (obecna była…
10 lipca 2018

Podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa podczas żniw

Opracowanie: Wiesław Tchórzewski • Zamieszczenie: Iwona Sadowska
  Lato to czas wypoczynku dla większości ludzi. Natomiast w rolnictwie jest to okres wzmożonych prac związanych ze żniwami, co niesie za sobą szereg zagrożeń, których  nie można lekceważyć. Największą liczbę wypadków w rolnictwie odnotowuje się w okresie żniw. Lepiej  wypadkom zapobiegać niż im ulegać. Pamiętaj: Obsługę maszyn rolniczych powierzaj przeszkolonym osobą. Przed przystąpieniem do  prac polowych warto pomyśleć, co zrobić i jak pracować:  -przed uruchomieniem pojazdu należy sprawdzić czy nie ma w pobliżu postronnych osób   i czy nie jest on dla nich zagrożeniem,    - mocowanie urządzeń należy przeprowadzić powoli i starannie, - wszelkiego rodzaju naprawy wykonujemy przy wyłączonym…
27 czerwca 2018

Spotkanie informacyjne dotyczące pomocy klęskowej w gminie Buk

Opracowanie: Wiesław Tchórzewski • Zamieszczenie: Iwona Sadowska
W związku z długotrwałym brakiem opadów plony wielu upraw mogą być  niższe nawet o kilkanaście procent ,w zależności  od rodzaju gleby.   O niedoborze wody ostrzega Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Duży deficyt wody zaobserwowano też w gminie  Buk. Susza występuje  obecnie w uprawach zbóż jarych i ozimych, oraz krzewów i drzew nie tylko owocowych. Kwiecień, maj i częściowo czerwiec były bardzo gorące. Niedobór wody wpłynął niewątpliwie na prawidłową wegetację i uzyskanie zadawalających plonów roślin i upraw rolnych.  W Gminie  Buk odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące pomocy     klęskowej dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku zaistniałej  suszy. Pomoc będzie ustalana na podstawie protokołów sporządzonych…
Ostatnio zmieniany 27 czerwca 2018
09 kwietnia 2018

Co z tym azbestem ?

Opracowanie: Iwona Sadowska
           Azbest to nazwa handlowa minerałów o charakterze włóknistym występujących w przyrodzie, w skład których wchodzą uwodnione krzemiany magnezu, sodu, wapnia lub żelaza. Prawie niezniszczalne właściwości azbestu, takie jak: odporność na wysokie i niskie temperatury, dźwiękochłonność, oraz łatwość łączenia się z tworzywami sztucznymi i cementem, a także brak informacji o szkodliwości zadecydowały o jego popularności. Azbest jest zaliczany do substancji o działaniu rakotwórczym, a jego szkodliwość tkwi w jego włóknistej strukturze. Obróbka mechaniczna tj. cięcie, rozbijanie, wiercenie otworów stwarza niebezpieczeństwo wnikania włókien i kumulowanie się w płucach co może prowadzić do pylicy azbestowej, raka płuc, międzybłonniaka opłucnej i szeregu…
09 kwietnia 2018

Nie wypalaj traw!

Opracowanie: Iwona Sadowska
               Okres wiosny to czas, kiedy świat roślin i zwierząt budzi się do życia. Rusza wegetacja roślin, pojawiają się pierwsze pąki. Większość drobnych ssaków, mięczaków, płazów i ptaków budzi się z zimowego snu. Od wielu lat przełom zimy i wiosny to czas, w którym częściej niż w pozostałych okresach notuje się wzrost występowania pożarów na terenach łąk i nieużytków. Pożary te są często skutkiem celowego wzniecania ognia na obszarach pokrytych zeszłoroczną, wysuszoną roślinnością bardzo podatną na podpalenia. W odległej przeszłości wypalanie stosowano jako jeden z zabiegów agrotechnicznych, mający polepszyć żyzność gleby i zniszczyć nasiona chwastów. Podobne, lecz…
15 marca 2018

Już dziś rusza aplikacja eWniosekPlus

Opracowanie: Kinga Kubicka • Zamieszczenie: Iwona Sadowska
Już od dnia dzisiejszego tj. 15.03.2018r. została uruchomiona aplikacja służąca do wypełniania  wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz wniosków dla działań rolno-środowiskowych w ramach PROW. Można składać je tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej www.arimr.gov.pl Zmiana formy składania wniosków wynika z konieczności dostosowania do przepisów unijnych zakładających, że od roku 2018 wszystkie wnioski o przyznanie płatności muszą być złożone w wersji elektronicznej. Aplikacja eWniosekPlus prowadzi rolnika przez cały proces składania wniosku. Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych (ewidencyjnych) spersonalizowanych na podstawie wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 lub na…
Ostatnio zmieniany 15 marca 2018
14 marca 2018

„Wspólnie dla Wielkopolskiej wsi” w powiecie poznańskim

Opracowanie: Kinga Kubicka • Zamieszczenie: Iwona Sadowska
  W dniu 12 marca 2018r. w Sali Ośrodka Kultury w Kostrzyniu odbyła się konferencja "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi" pod patronatem Wojewody wielkopolskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem: Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Głównego Inspektoratu Weterynarii Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin oraz Państwowej Straży Pożarnej. Reprezentanci wymienionych instytucji omówili kolejno następujące zagadnienia: Harmonogram planowanych działań w ramach PROW 2014-2020 tj. „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „ Premia dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw. Nowe zasady składania wniosków o płatności obszarowe na rok…
Ostatnio zmieniany 14 marca 2018
19 lutego 2018

Mieszkanki gminy Dopiewo znowu na podium

Opracowanie: Iwona Sadowska
Rozpoczął się projekt współpracy pt.: „Poznajemy naszego sąsiada”, realizowany przez Lokalną Grupa Działania KOLD (Kuślin, Opalenica, Lwówek, Duszniki),  Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER oraz Stowarzyszenie -Lokalna Grupa Działania „Źródło”. Pierwszym etapem projektu był konkurs pod nazwą „Międzypowiatowe dziedzictwo kulinarne”, który odbył się 17 lutego bieżącego roku w Kamieńcu na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski. W zawodach udział wzięło 14 gmin z terenu obejmującego działalność LGD. Spośród startujących wyłoniono trzy najlepsze zespoły. Na trzecim miejscu uplasowały się mieszkanki Trzcielina - Dorota Ossowska i Alicja Sammler. Reprezentantki gminy Dopiewo zaprezentowały „Roladę ziemniaczaną z sosem grzybowym”. Drugie miejsce na podium zajęli reprezentanci Stęszewa - Piotr Pluskota i Tomasz Hałas z…
Ostatnio zmieniany 19 lutego 2018
24 stycznia 2018

Zmiany w dopłatach bezpośrednich w 2018 roku

Opracowanie: Jarosław Cieśla • Zamieszczenie: Iwona Sadowska
Według zapowiedzi ARiMR podstawową formą składania w 2018 roku wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW będzie forma elektroniczna za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. O szczegółach tego rozwiązania będziemy informować Państwa w późniejszym terminie. Wyłączeni z tego obowiązku będą rolnicy, którzy w 2017 roku zadeklarowali we wniosku o przyznanie płatności obszarowych poniżej 10 ha gruntów ornych i ubiegali się o co najmniej jedną z płatności: - jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, - płatności dla…