Nowości z Poznania
28 czerwca 2012

XII Targ Wiejski w Boduszewie

Opracowanie: Iwona Sadowska
XII TARG WIEJSKI –BODUSZEWO              Od dwunastu lat corocznie w miejscowości Boduszewo w gminie Murowana Goślina odbywa się w czerwcu „Targ Wiejski”, gdzie wystawcy oferują drzewa, krzewy owocowe i ozdobne oraz kwiaty. Ponadto można tam nabyć wyroby wikliniarskie wędliniarskie, miód i produkty z wosku pszczelego oraz pyłku kwiatowego. W tym roku uruchomiona też była kawiarenka z degustacją wyrobów cukierniczych gospodyń z wsi Boduszewo. Były również stoiska między innymi z zabawkami i biżuterią. W programie targu główną atrakcję stanowiły występy w ramach przeglądu powiatowego orkiestr dętych. Największym aplauzem cieszyła się orkiestra z Tarnowa Podgórnego oraz orkiestra OSP z  Murowanej Gośliny. Pomimo…
Ostatnio zmieniany 28 czerwca 2012
13 czerwca 2012

Dni Pola w Pawłowicach

Opracowanie: Iwona Sadowska
Sprawozdanie z Dni Pola 06.06.2012 Pawłowice                   Z Zespołu Doradczego w Poznaniu w Dniach uczestniczyły osoby specjalizujące się w produkcji roślinnej – Konstanty Hipś specjalista w zakresie produkcji zbóż i kukurydzy , Wiesław Biały specjalista ds. ochrony roślin, kierownik powiatu Maria Modrzejewska będąca zawsze na bieżąco z nowościami nauki i praktyki rolniczej oraz Paweł Nowaczyk specjalista ds. ekonomiki.Pragniemy podkreślić, że starszy doradca z gminy Kórnik Jan Nowak zorganizował dla swoich rolników cały autokar sfinansowany przez władze samorządowe. Jak nakazuje tradycja – od ośmiu lat, część teoretyczna przeprowadzona została w starej stodole wyposażonej na tę okoliczność w niezbędną infrastrukturę. Andrzej Brachaczek…
Ostatnio zmieniany 13 czerwca 2012
13 czerwca 2012

Sprawozdanie ze szkolenia w Kicinie

Opracowanie: Iwona Sadowska
Sprawozdanie ze szkolenia Dnia 31 maja 2012 roku w Kicinie odbyło się szkolenie dla mieszkańców gminy Czerwonak. Tematyka związana była z efektywnym wykorzystanim energii. Prowadzący wykład P. Jan Pikulik, główny specjalista ds. Odnawialnych źródeł energii WODR w Poznaniu przybliżył słuchaczom problemy związane z wdrażaniem energooszczędnych technologii. Uczestnicy zapoznali się z praktycznymi sposobami zmniejszania zużycia energii w domu i gospodarstwie rolnym. Wykład zakończył się dyskusją i wspólnym poczęstunkiem. Nad stroną organizacyjną spotkania czuwała P. Iwona Sadowska doradca WODR w powiecie poznańskim. Opracowanie: Iwona Sadowska
Ostatnio zmieniany 13 czerwca 2012
„Produkcja rolna na Obszarach Szczególnie Narażonych na zanieczyszczenia rolnicze." W ramach wdrażania Dyrektywy Azotanowej w Polsce w okresie od maja 2008 r. do kwietnia 2012 r. wyznaczono 19 obszarów szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, tzw. OSN-y. Są to tereny, z których należy ograniczyć odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód. W chwili obecnej zajmują one 4623,14 km2, co stanowi ok. 1,49% powierzchni kraju. W Wielkopolsce istnieje 8 obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa, dla których na terenie regionu wodnego Warty określono programy działań. Zostały one wprowadzone Rozporządzeniami Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2008 r.…
Ostatnio zmieniany 19 kwietnia 2012
05 kwietnia 2012

Życzenia Wielkanocne

Opracowanie: Iwona Sadowska
Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Zespół doradczy w powiecie poznańskim.
Ostatnio zmieniany 05 kwietnia 2012
15 marca 2012

Podsumowanie działalności doradczej powiatu poznańskiego

Opracowanie: Iwona Sadowska
Podsumowanie działalności doradczej powiatu poznańskiego Dnia 7 marca 2012 roku w Spławiu odbyło się spotkanie podsumowujące ubiegłoroczną działalność powiatu poznańskiego. Zaproszonych gości oraz licznie przybyłych rolników i doradców działających na terenie powiatu poznańskiego powitała p. Maria Modrzejewska -  Kierownik Powiatowego Zespołu Doradczego w Poznaniu. Na spotkanie przybyli: P. Marek Stachowiak - Dyrektor Wydziału Rolnictwa miasta Poznania i Gminy Swarzędz, P. Małgorzata Waligórska - z-ca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, P. Julia Bartkowiak – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Urzędu M i G Kórnik, P. Ryszard Napierała – Prezes Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu i P.…
Ostatnio zmieniany 21 marca 2012
Sprawozdanie ze szkolenia w dniu 19 stycznia 2012 r. gmina Tarnowo Podgórne             W dniu 19 stycznia 2012 r. w kameralnej atmosferze na salce Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się szkolenie specjalistyczne dla rolników gminy Tarnowo Podgórne „Szacowanie szkód – zapoznanie rolników z przydatnymi procedurami”. Prowadząca główny specjalista WODR w Poznaniu Lucyna Grudzień-Kozaczka w przystępny sposób przybliżyła temat zwracając szczególną uwagę na fakt, że protokół z szacowania szkód może służyć różnym celom. Przede wszystkim jest to wejściówka do banku do wzięcia kredytu obrotowego oprocentowanego w wysokości jedynie 0,1% w skali roku (okres kredytowania do 4 lat) – dotyczy to rolników,…
Ostatnio zmieniany 31 stycznia 2012
25 października 2011

Szkolenia specjalistyczne w gminie Mosina

Opracowanie: Iwona Sadowska
Szkolenia specjalistyczne w gminie Mosina W dniu 12.10.2011r. odbyły się dwa szkolenia specjalistyczne dla rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich z terenu gminy Mosina. Pierwsze „Rozpoznawanie i chemiczne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych” przeprowadził główny specjalista p. Andrzej Obst. Poruszano kwestie dotyczące stosowania środków ochrony roślin, prawidłowego wykonywania zabiegów agrotechnicznych oraz prowadzenia dokumentacji. Ponadto p. Obst  przygotował pokaz roślin, dzięki którym uczestnicy szkolenia mogli sami rozpoznawać choroby roślin, szkodniki i chwasty. Omawiane kwestie wywołały żywą dyskusję oraz wiele pytań, które były na bieżąco wyjaśniane.             Drugie szkolenie „Źródła finansowania pozarolniczej działalności gospodarczej” przeprowadził główny specjalista Działu…
Ostatnio zmieniany 25 października 2011
23 października 2011

Szkolenie CC w gmnie Mosina

Opracowanie: Iwona Sadowska
Szkolenie z zakresu Cross-Compliance  w gminie Mosina W dniach 20 i 21 września 2011r w gminie Mosina odbyło się szkolenie z  zakresu minimalnych wymagań wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym – cross-compliance. Uczestniczyli w nim głównie rolnicy, posiadający grunty na obszarach szczególnie narażonych (OSN), którym również służę fachowym doradztwem .Wykłady przeprowadziłam w sali udostępnionej szkolenie przez zawsze życzliwego służbie doradczej WODR prezesa GS. Część praktyczna odbyła się w gospodarstwie państwa  Kurkowiaków  w Daszewicach. Gospodaruje tam zgodnie ojciec z synem, któremu przekazał część gruntów. Owocuje to dobrymi wynikami w produkcji, ładem w gospodarstwie oraz bardzo niewielkimi minusami na listach sprawdzających. Szkolenie zakończyło…
Ostatnio zmieniany 23 października 2011