Nowości z Poznania
24 kwietnia 2014

Szansa na wyższą premię dla młodych rolników.

Opracowanie: Iwona Sadowska
Szansa na wyższą premię dla młodych rolników. Od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Wsparcie to jest  finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. W zbliżającym się naborze ARiMR ma do rozdzielenia 796,47 mln zł. Zmieniają się niektóre zasady ubiegania się o pomoc. Tym razem bezzwrotna premia finansowa jest wyższa od przyznawanej poprzednio kwoty 75 tys. zł.  i  wynosi 100 tys.  zł. z przeznaczeniem na inwestycje w gospodarstwach rolnych przejmowanych przez młodych rolników. Kolejność przysługiwania wsparcia będzie zależała od  liczby zdobytych punktów…
Ostatnio zmieniany 25 kwietnia 2014
Ogólnopolska kampania informacyjna pn.:  Racjonalna gospodarka nawozami.        Ruszyła nowa ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna pod hasłem: "Racjonalna gospodarka nawozami". Inicjatorem akcji w ramach działań prośrodowiskowych i promocji koncepcji zrównoważonego rozwoju jest resort rolnictwa. Głównym jej celem jest informacja i promocja dobrych praktyk rolniczych,  w szczególności racjonalnego i świadomego gospodarowania nawozami. Rolnictwo to jedna z gałęzi gospodarki wpływające znacząco na środowisko. Jest to związane  z bezpośrednio z produkcją zarówno roślinną jak i zwierzęcą, a jej intensyfikacja na obszarach wiejskich,  przy nieumiejętnym stosowaniu nawozów  może prowadzić do pogorszenia stanu wód. Z uwagi na realne zagrożenie rozpraszania azotu i fosforu do środowiska, należy zwrócić…
Ostatnio zmieniany 16 kwietnia 2014
14 kwietnia 2014

ŻYCZENIA

Opracowanie: Iwona Sadowska
07 kwietnia 2014

Podsumowanie powiatowe

Opracowanie: Iwona Sadowska
Podsumowanie powiatowe       Dnia 2 kwietnia 2014 roku w Murowanej Goślinie miało miejsce spotkanie podsumowujące działalność doradczą Zespołu Doradczego w powiecie poznańskim Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy i doradcy, a także zaproszeni goście: pani Julia Bartkowiak – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Urzędu Miasta w Kórniku, pan Ireneusz Kozecki - Dyrektor Biura Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, pani Małgorzata Iwańska - Kierownik  Biura Powiatowego ARiMR w Poznaniu, pan Paweł Bukowski - członek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, pan Jarosław Balcerek - Przewodniczący Rady Gminy Pobiedziska, pan Roman Białecki  - przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. Zebranych  powitał Kierownik ZD…
Ostatnio zmieniany 07 kwietnia 2014
20 marca 2014

Zachowanie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi

Opracowanie: Iwona Sadowska
Zachowanie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi        Dnia 18 marca bieżącego roku w ramach cyklu szkoleń realizowanych przez Zespół Doradczy w powiecie poznańskim miało miejsce spotkanie w Owińskach, na które licznie przybyli mieszkańcy gminy Czerwonak. Wykład na temat zachowania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi przeprowadziła Aldona Jankowska z WODR w Poznaniu, a organizacją zajęła się Iwona Sadowska, doradca w powiecie poznańskim. Słuchacze zapoznali się między innymi z definicją tzw. dziedzictwa kulturowego jako zasobów zabytków materialnych, będących świadectwem przeszłości narodu i niematerialnych skupiających wartości duchowe, zjawiska historyczne i obyczajowe, uznawane za godne ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazania następnym…
Ostatnio zmieniany 20 marca 2014
11 marca 2014

Wypalanie traw

Opracowanie: Iwona Sadowska
Wypalanie traw          Okres wiosny to czas, kiedy świat roślin i zwierząt budzi się do życia. Rusza wegetacja roślin, pojawiają się pierwsze pąki. Większość drobnych ssaków, mięczaków, płazów i ptaków budzi się z zimowego snu. Od wielu lat przełom zimy i wiosny to czas, w którym częściej niż w pozostałych okresach notuje się wzrost występowania pożarów na terenach łąk i nieużytków. Pożary te są często skutkiem celowego wzniecania ognia na obszarach pokrytych zeszłoroczną, wysuszoną roślinnością bardzo podatną na podpalenia. W odległej przeszłości wypalanie stosowano jako jeden z zabiegów agrotechnicznych, mający polepszyć żyzność gleby i zniszczyć nasiona chwastów. Podobne, lecz błędne…
Ostatnio zmieniany 11 marca 2014
21 lutego 2014

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Opracowanie: Iwona Sadowska
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF) Pomór świń to zakaźna choroba wirusowa, która szerzy się szybko wśród takich zwierząt jak świnie domowe i dzikie, oraz dziki. Nie przenosi się na inne gatunki zwierząt i ludzi. Do zakażeń zwierząt może najczęściej dochodzić poprzez: Bezpośredni lub pośredni kontakt z zakażonym zwierzęciem, Rany  (kolczykowanie, kastracja, kleszcze), Błony śluzowe oka (np. kurz zanieczyszczony wirusem), Drogi rodne, Osoby odwiedzające gospodarstwo, Zakażoną paszę, wodę, wyposażenie i skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi. Rozpoznanie i objawy: Gorączka, Apatia, Niechęć zwierząt do ruchu, Sinica skóry, uszu, boków brzucha, Wybroczyny na ciele zwierząt, Duszność, Pienisty wyciek z nosa, Krwawa biegunka, Wymioty, Chwiejny chód,…
Ostatnio zmieniany 21 lutego 2014
07 lutego 2014

Wykład na temat agrotechniki soi w Tarnowie Podgórnym

Opracowanie: Iwona Sadowska
Wykład na temat agrotechniki soi w Tarnowie Podgórnym       W Tarnowie Podgórnym w dniu 05-02-2014 r.  odbył się cykl szkoleń zrealizowanych przez starszego doradcę Zespołu Doradczego powiatu poznańskiego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pana Wiesława Białego z zakresu agrotechniki soi. Temat jest ważny w kontekście reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020, która zakłada między innymi uzależnienie 30% dopłat bezpośrednich od spełniania przez rolników wymogów ekologicznych (dotyczy gospodarstw o powierzchni 15 ha i większej). Oznacza to w praktyce konieczność „dywersyfikacji upraw”. O wadze problemu świadczy bardzo wysoka frekwencja na  wykładach, która na trzech szkoleniach wyniosła łącznie 38 osób. Omówiono…
Ostatnio zmieniany 07 lutego 2014
31 stycznia 2014

Uprawa soi w Polsce

Opracowanie: Iwona Sadowska
Uprawa soi w Polsce  Reforma Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 zakłada między innymi uzależnienie 30% dopłat bezpośrednich od spełniania przez rolników wymogów ekologicznych. Oznacza to w praktyce „dywersyfikację” upraw. Skończy się już monokultura zbóż przerywana jedynie przez rzepak ozimy.                                                         Zdecydowano, że ten „ekologiczny przepis” wejdzie w życie w 2015 roku, a rok 2014 ma być okresem przejściowym; przyjęcie aktów delegowanych wdrażających tę reformę ma być gotowe do marca 2014 r. Zalety uprawy soi:  º wartościowy składnik mieszanek paszowych dla zwierząt º nowoczesny produkt dla przemysłu spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego i kosmetycznego º idealny przedplon z silnym oddziaływaniem plonotwórczym w…
Ostatnio zmieniany 31 stycznia 2014