04 stycznia 2018

Sprawozdanie ze spotkania w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu

Opracowanie: Marzena Węsierska • Zamieszczenie: Iwona Sadowska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

W dniach 6 i 7 grudnia 2017 r. w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu realizacji zadań prowadzonych przez IOR-PIB w ramach programu wieloletniego „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”. W instytucie powołano czternaście zespołów  do realizacji czternastu zadań związanych ze spełnianiem warunków stawianych rolnikom przez UE w zakresie integrowanej ochrony roślin. Obszar tematyczny zadań jest bardzo rozległy i szczegółowy.

W 2017 r. w ramach zadania „Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin”  opracowano osiem metodyk integrowanej ochrony i produkcji (uprawy rolne i magazyny) i dwa poradniki sygnalizatora. Zespół zajmujący się „Opracowaniem i aktualizacją programów integrowanej ochrony roślin rolniczych” przygotował i zamieścił na Platformie Sygnalizacji Agrofagów oraz na stronie internetowej IOR-PIB programy integrowanej ochrony roślin przed agrofagami. Zwrócono szczególną uwagę na ochronę roślin małoobszarowych tj. rzodkwi oleistej, lnianki siewnej i lnu zwyczajnego, przeprowadzono analizę substancji czynnych środków ochrony roślin, dopuszczonych do stosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Prowadzono monitorowanie odporności agrofagów na środki ochrony roślin. Monitoring obejmował doświadczenia terenowe, laboratoryjne i szklarniowe.

W ramach opracowywania platformy sygnalizacji organizmów szkodliwych wdrożono system doradczy wspomagający podjęcie decyzji o ochronie pszenicy ozimej przed rdzą brunatną, jęczmienia ozimego przeciwko mączniakowi prawdziwemu zbóż, ochrony kukurydzy przed fuzariozą kolb i omacnicą prosowianką i ochrony ziemniaka przed mszycą brzoskwiniowo-ziemniaczaną.

Inne zadania to opracowywanie wytycznych dla działań kontrolnych PIORIN dotyczących jakości i stosowania środków ochrony roślin, prawidłowości przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych. Przeprowadzono 1575 analiz próbek pod kątem pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych i wodzie.

Monitorowaniem objęta jest jakość środków ochrony roślin, wychwytywanie nieprawidłowości w zakresie jakości, w tym badanie fałszerstw.

W ramach upowszechniania i wdrażania wiedzy na temat integrowanej ochrony roślin przeprowadzono szkolenia, w których uczestniczyło około 300 osób, głównie doradcy rolni, przedstawiciele PIORiN, WIORiN i rolnicy.

Odrębnym tematem jest ochrona terytorium Polski przed przedostawaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i organizmów stanowiących szczególne zagrożenie w związku ze wzrostem zagrożenia fitosanitarnego.

W instytucie oddzielny zespół zajmuje się zbiorem, identyfikacją, przechowywaniem i konserwacją patogenów roślin w stanie ożywionym i w postaci zakonserwowanej. Stan kolekcji ma odzwierciedlać zmienność mikroorganizmów patogenicznych dla roślin na przestrzeni lat.

 

 

                 Marzena Węsierska

Czytany 712 razy Ostatnio zmieniany 04 stycznia 2018