Nowości z Poznania
02 czerwca 2020

Płatności Bezpośrednie – termin złożenia wniosku upływa 15 czerwca 2020

Opracowanie: Szymon Matecki • Zamieszczenie: Katarzyna Szczepańska
Szanowni Rolnicy, Producenci Rolni, W tegorocznej Kampanii E-wniosek Plus 2020, wnioski o płatności bezpośrednie można składać od 15 marca 2020 do 15 czerwca 2020. Należy tego dokonać w wersji elektronicznej, za pomocą systemu E-wniosek Plus udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl w zakładce płatności bezpośrednie. Płatności przysługują rolnikom posiadającym co najmniej 1 ha użytków rolnych kwalifikujących się do płatności. Producenci rolni, posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni nie większej niż 10 ha gruntów ornych, u których w stosunku do roku 2019 nie nastąpiły żadne zmiany, np. w powiększeniu lub zmniejszeniu areału upraw na gruntach kwalifikujących się do…
Ostatnio zmieniany 03 czerwca 2020
24 lutego 2020

Podsumowanie szkolenia powiatowego na temat: „Wapnowania gleb”.

Opracowanie: Iwona Graf • Zamieszczenie: Katarzyna Szczepańska
W dniu 20.02.2020r na terenie gminy Suchy Las we wsi Zielątkowo odbyło się szkolenie pt. ”Wapnowanie gleb”. Ze względu na swój ciągle aktualny wydźwięk cieszyło się ono dużym zainteresowaniem. Wykładowcą zewnętrznym na szkoleniu był Pan Krzysztof Graf, kierownik Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu. Przedstawił on powyższy temat oraz odpowiedział na liczne pytania uczestników. Zakwaszenie gleb w Polsce dotyczy wielu hektarów użytków rolnych, a zagrożonych zakwaszeniem jest większa część naszego kraju. Niskie PH gleby pogarsza jej właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Przede wszystkim wpływa na efektywność wykorzystania składników z nawozów, prowadzi do obniżenia plonów roślin uprawnych…
12 grudnia 2019

O pszczołach raz jeszcze.

Opracowanie: Katarzyna Szczepańska
Pszczoły właściwe, czyli Apinae, to błonkówki należące do rodziny pszczołowatych (Apidae). Spotykamy tutaj 19 plemion, w tym między innymi Bombini – trzmielowate właściwe oraz Apini – pszczoły żądlące. Właśnie do plemienia Apini przynależy rodzaj pszczoła (Apis), gdzie wśród różnych gatunków swoje miejsce ma także pszczoła miodna (Apis mellifera L.). Pszczoły miodne to owady społeczne, tworzące rodziny pszczele. Są one doskonale zorganizowane, a każdy osobnik spełnia ściśle określoną funkcję. W szeregach statystycznej rodziny pszczelej wyróżniamy: jedną matkę pszczelą, czyli Królową; 20-50 tysięcy robotnic; kilkaset do kilku tysięcy trutni; średnio około 5 tysięcy jaj, 10 tysięcy larw oraz ok.20 tysięcy poczwarek (mogą…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2019
11 grudnia 2019

Płatności bezpośrednie 2019

Opracowanie: Szymon Matecki • Zamieszczenie: Katarzyna Szczepańska
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 16 Października do 30 Listopada 2019 roku wypłaciła rolnikom zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich. Według opublikowanych informacji przez ARIMR, na konta rolników trafiło ponad 10,8 mld złotych. Tegoroczni beneficjenci płatności obszarowych otrzymali do 70% należnej kwoty. Natomiast rolnicy, którzy ubiegali się o płatności obszarowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020, np. płatność rolno - środowiskowo – klimatyczną, mogli liczyć na 85% stawki. Całkowita pula środków pieniężnych, przeznaczona w 2019 roku na dopłaty bezpośrednie, wynosi 15,2 mld złotych dla ponad 1,35 mln producentów rolnych. Agencja od 2 grudnia 2019 roku do 30 czerwca 2020…
Ostatnio zmieniany 11 grudnia 2019
09 grudnia 2019

Fundusz Gwarancji Rolnych – dla przedsiębiorstw działających w sektorze rolno-spożywczym

Opracowanie: Szymon Matecki • Zamieszczenie: Katarzyna Szczepańska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRIRW) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w dniu 30 lipca 2019 roku podpisali umowę na mocy której powstał Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR). Celem instrumentu jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym. W związku z tym producenci żywności mają możliwość zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku, korzystając z finansowania dłużnego, a także z uzyskania dostępu do dogodnego finansowania. Fundusz Gwarancji Rolnych może zabezpieczyć do 80% kwoty niespłaconego kapitału kredytu przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięć w ramach 2 poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: • „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu "Modernizacja Gospodarstw Rolnych"; •…
Ostatnio zmieniany 09 grudnia 2019
29 listopada 2019

Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym.

Opracowanie: Marzena Węsierska • Zamieszczenie: Katarzyna Szczepańska
W związku z zagrożeniem szerzenia się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski od dnia 9 lutego 2018 roku obowiązuje rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi wprowadzające nowe prawo, a z nim obowiązki i zakazy dla hodowców świń. Mają one na celu zwiększenie zabezpieczenia gospodarstw przed ewentualnym przeniesieniem wirusa ASF. Za ochronę stada przed ASF odpowiada jego właściciel i to przede wszystkim od niego zależy czy będzie miał problem z chorobą. Przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji ma pomóc w ochronie stad przed afrykańskim pomorem świń. Jednym z głównych tematów szkoleń, na które doradcy gminni zapraszali rolników w 2019 roku była bioasekuracja…
13 listopada 2019

Pomoc suszowa - wydłużony termin do 29 listopada

Opracowanie: Kinga Kubicka • Zamieszczenie: Katarzyna Szczepańska
Decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi, do 29 listopada został wydłużony termin na złożenie w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modrenizacji Rolnictwa wniosków o pomoc suszową. Jest ona skierowana do rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Ostatnio zmieniany 13 listopada 2019
07 listopada 2019

Rozwój Przedsiębiorczości - Rozwój Usług Rolniczych

Opracowanie: Jarosław Cieśla • Zamieszczenie: Katarzyna Szczepańska
W 2019 roku po raz drugi Agencja Restrykturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków na działanie "Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych" w ramach PROW 2014-2020. Trwa on od 7 października i zakończy się 20 listopada br. Poprzedni nabór odbył się w 2016 roku. Wówczas do ARIMR w całym kraju zostało złożonych około 1900 wniosków. Beneficjentami tego działania mogą być przedsiębiorcy, którzy od co najmniej dwóch lat prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rolniczych w ramach jednego z trzech kodów PKD – 01.61.Z, 06.62.Z lub 01.63.Z. Ponadto podmiot ubiegający się o pomoc musi wykazać się sprzedażą usług rolniczych na…
Ostatnio zmieniany 07 listopada 2019
05 września 2019

Relacja z „Dnia Kukurydzy i Ziemniaka” w Mieczewie

Opracowanie: Lidia Kapitan
Tradycyjnie jak co roku na polach Państwa Waligórów w Mieczewie, w gminie Mosina, odbył się „Dzień Kukurydzy i Ziemniaka”. W tym roku miał on miejsce 4 września. Właściciel gospodarstwa Albert Waligóra i przedstawiciele firm branżowych oprowadzali po polach przybyłych gości oraz omawiali działanie i zalety swoich produktów. Zwiedzający mieli możliwość obejrzenia na wyznaczonych poletkach 9 odmian kukurydzy od wczesnych po średnio późne: Activiti, Donacio, Codibird, SM Kurant, SM Podole, SM Boryna, Rosomak, Ułan i SM Piast. Oprócz porównania wyżej wymienionych odmian mogli również ocenić działanie wybranych nawozów, mikrostarterów oraz hydrożelów. Z kolei plantacja ziemniaków odmiany Sawa została podzielona na poletka umożliwiające porównanie różnych technologii ich ochrony oraz nawożenia. Podobnie jak w przypadku kukurydzy, również na ziemniakach można było ocenić efekty działania hydrożelu zmniejszającego skutki suszy.…
Ostatnio zmieniany 05 września 2019