Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined variable: captions in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203
Nowości z Pleszewa
16 listopada 2017

Rodzaje i mechanizmy odporności roślin

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Zdolność roślin do zachowania integralności struktur oraz umiejętności podtrzymywania przebiegu procesów życiowych w stresowych – niekorzystnych warunkach środowiska nazywa się odpornością roślin.  W/w odporność może mieć charakter bierny lub czynny. Gdy mechanizmy występują trwale przez całe życie rośliny jest to odporność bierna. Zadaniem  odporności biernej jest stworzenie takich warunków, aby uniemożliwić przenikanie patogenów do rośliny oraz rozprzestrzenianie się ich. Natomiast odporność czynna jest to reakcja obronna organizmu rośliny zmierzająca do zachowania równowagi życiowej oraz nie naruszenie jej przez czynniki chorobotwórcze. Zróżnicowane mechanizmy obronne w roślinach powodują, że się wyróżniają naturalną odpornością na szkodliwe organizmy. Wyróżnia się 5 stopni odporności odmian…
02 listopada 2017

Gala „MISTRZOWIE AGRO” z rolnikami z gminy Gołuchów

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
W dniu 27 października 2017 roku tj. w piątek w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się gala podsumowująca plebiscyt „Głosu Wielkopolskiego” Mistrzowie Agro. Gala zgromadziła zwycięzców zarówno etapu wojewódzkiego oraz tych, którzy otrzymali najwięcej głosów na swoich powiatach. Mistrzowie Agro, byli wybierani w pięciu kategoriach: Rolnik Roku, Gospodyni Roku, Koło Gospodyń Wiejskich Roku, Gospodarstwo Agroturystyczne Roku oraz Sołtys Wielkopolski 2017. W konkursowe szranki stanęło około 4 tysięcy kandydatów, a nagrodzono i wyróżniono ponad 200 osób.  Zwycięzcy poszczególnych kategorii odebrali wyróżnienia, dyplomy, medale pamiątkowe, a laureaci etapu powiatowego odebrali także nagrody. Wśród tych nagrodzonych na etapie powiatowym…
24 października 2017

Lokalna Grupa Dyskusyjna – N-Tester.

Opracowanie: Wacław Biadała • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
  Jak co roku na terenie gminy Dobrzyca w miejscowości Polskie Olędry odbywają się spotkania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej o tematyce „Ochrona roślin”. Lokalną Grupę Dyskusyjną tworzą rolnicy z wyżej wymienionej miejscowości, zainteresowani zagadnieniami związanymi z integrowaną ochroną roślin. Jedno z takich spotkań odbyło się 26.09.2017 roku na sali wiejskiej w Polskich Olędrach. Podczas spotkania przekazałem słuchaczom informacje dotyczące ochrony roślin, nowości w rolnictwie – integrowana ochrona roślin. W spotkaniu Lokalnej Grupy Dyskusyjnej udział wzięła Pani Lidia Spychalska – starszy specjalista ds. ochrony roślin w WODR, która omówiła temat „IP – metody pobierania próbek glebowych do badań”. Temat ten połączony został…

Galeria

{gallery}7884{/gallery}
Ostatnio zmieniany 24 października 2017
Międzyplon jednogatunkowy zasiew lub mieszanka kilku gatunków roślin, uprawiane pomiędzy dwoma plonami głównymi. Definicja ta pochodzi ze słowniczka terminów Biblioteczki programu rolnośrodowiskowego - Ochrona gleb i wód. W tej samej publikacji znajdujemy następujące stwierdzenie: "Wszystkie formy międzyplonów wzbogacają różnorodność botaniczną regionów z dominacją pól ornych, chronią glebę przed degradacją, zapobiegają wymywaniu składników mineralnych do wód podziemnych, w szczególności azotanów, są żerowiskiem i miejscem schronienia dla wielu gatunków zwierząt”. Korzyści z uprawy roślin międzyplonowych są dość powszechnie znane ale nie zawsze doceniane zwłaszcza, że środowiskowe efekty uprawy międzyplonów, są trudne do oszacowania ponieważ zauważalne mogą być dopiero po dłuższym okresie ich…
Ostatnio zmieniany 06 października 2017
05 października 2017

Szkodnik rzepaku – gnatarz rzepakowiec.

Opracowanie: Wacław Biadała • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
 Jednym z wielu szkodników atakujących uprawy rzepaku jest gnatarz rzepakowiec. Szkody wyrządzają larwy, które są bardzo żarłoczne i w ciągu kilku dni potrafią zniszczyć całą plantację. Szkodnik ten atakuje m.in. rzepak, gorczycę oraz warzywa kapustne. Larwa gnatarza rzepakowca zimuje w glebie w kokonie. Wiosną następuje przepoczwarczenie, na przełomie maja i czerwca następuje wylot błonkówki. Samica składa na liściach pojedynczo, wzdłuż nerwów około 300 jaj. Młode larwy żerują na roślinach do 4 tygodni, później schodzą do gleby. Część z nich przepoczwarcza się dając początek drugiemu pokoleniu. Osobniki dorosłe wylatują na przełomie lipca i sierpnia. Samice składają jaja na liściach. Wylęgłe larwy…
Ostatnio zmieniany 05 października 2017
04 października 2017

Wilgotność gleby

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Wilgotność gleby jest jednym z ważniejszych parametrów fizycznych w rolnictwie, która ma decydujący wpływ na wzrost roślin. Pod pojęciem wilgotności rozumie się zawartość wody w glebie. Określa się ją jako stosunek masy wody zawartej w próbie gleby do masy gleby suchej, tzn. wysuszonej do temperatury 1050C. Wyraża się ją w procentach wagowych i nazywa się wilgotnością wagową. Wilgotność wyrażana jest również w procentach objętościowych. Określa on stosunek objętości wody zawartej w próbce gleby do objętości całej próby gleby. Zawartość wody w glebie można również wyrazić za pomocą stopnia wilgotności. Określa on stosunek objętości wody w glebie do całkowitej objętości wolnych przestrzeni. Istnieje szereg metod umożliwiających pomiar wilgotności gleby. Podstawową metodą jest…
12 września 2017

ŚWIĘTO PLONÓW POWIATU PLESZEWSKIEGO

Opracowanie: Andrzej Otto
Tegoroczne Święto Plonów powiatu pleszewskiego odbyło się 27 sierpnia w gminie Gołuchów.  Dożynki Powiatu Pleszewskiego 2017 zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Organizatorami dożynek były Gmina Gołuchów oraz Powiat Pleszewski. Starostami dożynek byli: Pan Arkadiusz Pływaczyk rolnik z  Popówka i Pani Monika Młynarczyk z Jedlca, a ich asystentami Marcin Staszak z Kajewa i Monika Skalska z Kościelnej Wsi Uroczystości dożynkowe rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Gołuchowie. Po mszy św. korowód dożynkowy, z pocztami sztandarowymi oraz kapelą ludową, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kościelnej Wsi przeszedł na tereny pobliskiego parku gołuchowskiego. Otwarcia…
Ostatnio zmieniany 13 września 2017
12 września 2017

Szkodnik kukurydzy – mszyca czeremchowo - zbożowa

Opracowanie: Wacław Biadała
Mszyca czeremchowo - jak sama nazwa wskazuje to gatunek dwudomny, który migruje z czeremchy na zboża i trawy. Spotykamy ją na terenie całego kraju. Sprzyjające warunki dla jej rozwoju to ciepłe i umiarkowanie wilgotne lato. Szkodliwe są zarówno osobniki dorosłe jak i larwy. Osobniki dorosłe są długości 1,5 – 2,3 mm, kształtu owalnego, oliwkowozielone z brązowymi płytkami bocznymi, ogonek mają krótszy od syfonów. Z kolei larwy są barwy zielonej.  W kwietniu na czeremsze z jaj wylęgają się założycielki rodu, z których w drugim pokoleniu rodzą się osobniki uskrzydlone, przelatujące na letnie rośliny żywicielskie w tym na kukurydzę. Dają kilkanaście pokoleń.…
Ostatnio zmieniany 13 września 2017
Powiatowy Zespól Doradztwa Rolniczego w powiecie pleszewskim w dniu 16 maja 2017 roku zorganizował konferencję na temat. „Rozwiązania innowacyjne w rolnictwie” dla beneficjentów działania „Premie dla młodych rolników” Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w niej ponad pięćdziesięciu rolników z powiatu pleszewskiego i okolicznych powiatów. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał na zakończenie zaświadczenie o ukończeniu szkoleń niezbędne do wywiązania się z założeń biznesplanu. Program konferencji obejmował następujące tematy szkoleniowe: Zarządzanie gospodarstwem i finansowanie inwestycji, w tym VAT i rachunkowość. Integrowane metody ograniczenia patogenów roślin uprawnych, w tym systemy wspomagania decyzji Uprawa ziemniaków na wczesny zbiór w systemie integrowanej ochronie roślin Zasady dobrej kultury rolnej w gospodarstwie Obowiązujące aktualnie regulacje prawne związane z ochroną zwierząt, zapewnieniem dobrostanu zwierząt i konsekwencjami wynikającymi…
Ostatnio zmieniany 18 maja 2017