Nowości z Pleszewa
10 stycznia 2018

ZAPROSZENIE

Opracowanie: Danuta Matusiak
W ramach cyklu spotkań z rolnikami i mieszkańcami wsi, pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Pod hasłem: „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI” serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne: 16 stycznia 2018, o godz. 10:00 w Auli Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych w Marszewie Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniu to m.in.: 1. Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: Modernizacja Gospodarstw Rolnych oraz Premia dla młodych rolników, Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Restrukturyzacja małych gospodarstw. 2. Priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2018. 3. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników; działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS. 4. Zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi…
03 stycznia 2018

Nowości z Gminy Gizałki - SPOTKANIE WIGILIJNE - Grudzień 2017 r

Opracowanie: Marzena Latosińska • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Jak co roku w Sali OSP - Ruda Wieczyńska w dniu 15.12.2017 r. odbyło się spotkanie Wigilijne, w którym uczestniczyły Panie z wszystkich działających Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Gizałki. Spotkanie zorganizowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Ruda Wieczyńska. Wszystkich uczestników spotkania przywitała Dyrektor Centrum Kultury w Gizałkach Jolanta Roszak. W spotkaniu uczestniczyło 155 Pań, wójt Robert Łoza, przewodniczący Rady Gminy Piotr Lis, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, starosta pleszewski Maciej Wasielewski. Spotkanie umiliły występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gizałkach i zespół ,,Maki i Chabry”. Wspólną modlitwę odmówiono z Księdzem Proboszczem Parafii w Szymanowicach Grzegorzem Kulińskim. Nie zabrakło…
Ostatnio zmieniany 03 stycznia 2018
28 grudnia 2017

BHP – profilaktyka obowiązkowa!

Opracowanie: Danuta Matusiak
                   Rolnicy dbający o swój warsztat pracy, zabezpieczają się przed oddziaływaniem szkodliwych czynników środowiska pracy ich świadomość w tym zakresie wzrasta. Nowoczesne gospodarstwa rolne są coraz bezpieczniejsze np. użytkują maszyny do zbioru i czyszczenia zbóż oraz produkcji pasz wyposażone w pochłaniacze kurzu.                   Adam Wojciech Sekściński prezes KRUS stwierdza, że wśród rolników spada liczba chorób zawodowych układu oddechowego,(tj. m.in. astma oskrzelowa) wzrasta natomiast liczba zachorowań na choroby odkleszczowe. KRUS zachęca, lekarzy aby kierowali rolników na specjalistyczne badania w celu wczesnego rozpoznania boleriozy. Choroby odkleszczowe nie zawsze dają jednoznaczne objawy dlatego często są…
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2017
28 grudnia 2017

Cel bioasekuracji w gospodarstwach rolnych

Opracowanie: Danuta Matusiak
                        Bioasekuracja to poprawa i utrzymanie wysokiego statusu zdrowotnego zwierząt poprzez stosowanie wielu sprawdzonych metod organizacyjnych w cel ochrony stad oraz całej populacji świń przed czynnikami zakaźnymi i ich transmisją między budynkami inwentarskim.  Afrykański pomór świń nadal się rozszerza pomimo działań podjętych przez Ministerstwo rolnictwa, Minister Krzysztof Jurgiel zapewnia, że jego resort podejmuje wszystkie możliwe działania by zatrzymać chorobę. Najwyższa Izba Kontroli w raporcie pt. „Realizacja programu bioasekuracji jako element zwalczania ASF świń” wstępnie sformułowała wnioski  z kontroli w województwie podlaskim.                 …
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2017
28 grudnia 2017

Lokalna Grupa Dyskusyjna - podsumowanie.

Opracowanie: Wacław Biadała • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
W 2017 roku na terenie gminy Dobrzyca w miejscowości Polskie Olędry odbyły się cztery spotkania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej o tematyce „Ochrona roślin”. Lokalną Grupę Dyskusyjną tworzą rolnicy z wyżej wymienionej miejscowości, zainteresowani zagadnieniami związanymi z integrowaną ochroną roślin.   Spotkania szkoleniowe odbywały się w następujących terminach: - 12.04.2017r prezentowane tematy dotyczyły ochrony roślin, jak również przeprowadziłem wykład pt „Integrowana ochrona roślin – zwalczanie agrofagów ”,     - 29.06.2017r prezentowane tematy dotyczyły ochrony roślin , ponadto przeprowadziłem wykład pt „Integrowana ochrona jęczmienia ozimego”, - 26.09.2017r prezentowane tematy dotyczyły ochrony roślin, przeprowadziłem wykład pt „Nowości w rolnictwie – Integrowana ochrona roślin”, a…
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2017
Uchwalona w tym roku latem ustawa „Prawo wodne” zakłada wprowadzenie jednolitego „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”, który swoim zasięgiem obejmie większość Polski. Program zostanie wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów na początku 2018 roku. Program działań zobliguje wszystkich rolników prowadzących działalność rolniczą (prawdopodobnie w gospodarstwach powyżej 10 ha) na obszarach OSN do gospodarowania zgodnie z określonymi wymogami. Wymogi te dotyczyć będą: przestrzegania określonych terminów, zasad i dawek nawożenia, prowadzenia dokumentacji wszystkich zabiegów agrotechnicznych, w szczególności związanych z nawożeniem oraz właściwego przechowywania nawozów naturalnych i pasz soczystych. W programie działań zostaną ustalone szczegóły odnośnie ograniczeń dotyczących m.in.…
23 listopada 2017

Zmiany w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym w kampanii 2018

Opracowanie: Danuta Matusiak
PROW 2014-2020 obejmuje Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne,  ostatnio nowelizowane przepisy w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach tego działania znajdują się w    rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r.  W kampanii 2018 roku zostanie wprowadzony szereg zmian, które są wynikiem dotychczasowych doświadczeń rolników i doradców z wdrażania tego działania. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi główne zmiany będą korzystne dla beneficjentów oraz znacznie ułatwią realizację działania. Zapowiadane zmiany mają dotyczyć między innymi: 1. Pakietu 2 Ochrona gleb i wód, którego wdrażanie będzie rozszerzone na obszar całego kraju, co jest wynikiem nowego…
16 listopada 2017

Rodzaje i mechanizmy odporności roślin

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Zdolność roślin do zachowania integralności struktur oraz umiejętności podtrzymywania przebiegu procesów życiowych w stresowych – niekorzystnych warunkach środowiska nazywa się odpornością roślin.  W/w odporność może mieć charakter bierny lub czynny. Gdy mechanizmy występują trwale przez całe życie rośliny jest to odporność bierna. Zadaniem  odporności biernej jest stworzenie takich warunków, aby uniemożliwić przenikanie patogenów do rośliny oraz rozprzestrzenianie się ich. Natomiast odporność czynna jest to reakcja obronna organizmu rośliny zmierzająca do zachowania równowagi życiowej oraz nie naruszenie jej przez czynniki chorobotwórcze. Zróżnicowane mechanizmy obronne w roślinach powodują, że się wyróżniają naturalną odpornością na szkodliwe organizmy. Wyróżnia się 5 stopni odporności odmian…
02 listopada 2017

Gala „MISTRZOWIE AGRO” z rolnikami z gminy Gołuchów

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
W dniu 27 października 2017 roku tj. w piątek w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się gala podsumowująca plebiscyt „Głosu Wielkopolskiego” Mistrzowie Agro. Gala zgromadziła zwycięzców zarówno etapu wojewódzkiego oraz tych, którzy otrzymali najwięcej głosów na swoich powiatach. Mistrzowie Agro, byli wybierani w pięciu kategoriach: Rolnik Roku, Gospodyni Roku, Koło Gospodyń Wiejskich Roku, Gospodarstwo Agroturystyczne Roku oraz Sołtys Wielkopolski 2017. W konkursowe szranki stanęło około 4 tysięcy kandydatów, a nagrodzono i wyróżniono ponad 200 osób.  Zwycięzcy poszczególnych kategorii odebrali wyróżnienia, dyplomy, medale pamiątkowe, a laureaci etapu powiatowego odebrali także nagrody. Wśród tych nagrodzonych na etapie powiatowym…