Nowości z Pleszewa
06 listopada 2018

Facelia błękitna

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Facelia błękitna – gatunek z rodziny  ogórecznikowatych  zwana również wiązanką wrotyczową. Pod nazwą facelia ukrytych jest kilkadziesiąt gatunków roślin w naszym kraju najpopularniejsza jest facelia błękitna .Facelia błękitna jest jedną z roślin poplonowych uprawianych na wszystkich glebach dobrze znosi suszę. Jest rośliną o krótkim okresie wegetacji, długość wegetacji to 110-120 dni. W gospodarstwach nie posiadających zwierząt ma za zadanie stworzenie dużej ilości materii organicznej. W gospodarstwach gdzie uprawia się tylko zboża należy uprawiać facelie w poplonie. Facelia ogranicza ilość mątwika, nie jest wrażliwa na choroby i szkodniki. Siew facelii wykonujemy po żniwach w ilości 8-10 kg/ha. W celu uzyskania wysokiego…
Ostatnio zmieniany 06 listopada 2018
29 października 2018

Szkodnik zbóż – żółwinek zbożowy

Opracowanie: Wacław Biadała • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Żółwinek zbożowy (Eurygaster maura) to owad, który atakuje zboża i dziko rosnące trawy na terenie całego kraju. Larwy i osobniki dorosłe wyrządzają szkody w uprawach poprzez wysysanie soków z liści, kłosów, i miękkich ziarniaków. Powodując tym samym, iż liście żółkną, a kłosy i ziarniaki przedwcześnie zasychają. Ziarno jest mniejsze i słabiej wypełnione. Larwa podobna jest do osobnika dorosłego lecz mniejsza, początkowo jasnozielona, później szarobrunatna, bezskrzydła. Osobnik dorosły wielkości około 11 mm, jest lekko spłaszczony z trójkątną głową. Barwy szarobrązowej z czarnymi plamkami.      W ciągu roku występuje jedno pokolenie. Zimują osobniki dorosłe na polu w resztkach pożniwnych, w zaroślach…
Ostatnio zmieniany 06 listopada 2018
04 września 2018

Dożynki Gminne w Gołuchowie.

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
           Dożynki czyli Święto Plonów połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych w gminie Gołuchów odbyło się 26 sierpnia 2018r. Organizatorami dożynek byli mieszkańcy Kars, Krzywosądowa  i Żychlina oraz: Samorząd Gminy Gołuchów, Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie, Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów, Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu            Uroczystości jak zawsze rozpoczęto mszą świętą dziękczynną za zebrane plony w Kościele pw. Świętej Trójcy w Kucharkach o godzinie 12.00. Później od godziny 15.00 na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu miała miejsce uroczystość dożynkowa i rozpoczęła się ludowa część obchodów dożynkowych.    …
Ostatnio zmieniany 04 września 2018
28 marca 2018

Zaproszenie na szkolenia o eWnioskuPlus

Opracowanie: Danuta Matusiak
Zaproszenie na szkolenia o eWnioskuPlus Rolniku wypełnij eWniosekPlus do 15 maja 2018 r. Jeśli masz kłopot z wypełnieniem wniosku w formie elektronicznej lub nie masz dostępu do Internetu skorzystaj z pomocy technicznej w zakresie wypełniania i składania wniosków przez Internet zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR. W powiecie pleszewskim rusza cykl szkoleń na temat eWniosekPlus dla rolników – użytkowników tej aplikacji, organizowany przez ARiMR i PZDR. Oto harmonogram tych szkoleń 04.04.2018 r. (środa) o godz. 13.00 w Czerminie. Sala Ośrodka Kultury 49 A 05.04.2018r. (czwartek) o godz. 10.00 w Kowalewie. Sala wiejska przy remizie OSP Kowalew ul. Fabryczna 4 06.04.2018 r.(piątek)…
08 marca 2018

Wartość rolnicza gleb gminy Gołuchów

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Gmina Gołuchów położona jest w południowo-wschodniej części powiatu pleszewskiego. Powierzchnia ogólna gminy wynosi 13491 ha w tym użytki rolne 10944 ha co stanowi 81,1%. W użytkach rolnych dominują grunty orne – 9442 ha powierzchnia łąk to 986 ha. Pozostałą powierzchnię stanowią lasy, tereny zabudowane, cieki oraz tereny komunikacyjne. Pod względem wartości rolniczej – gleby położone w południowo-wschodniej części gm. Gołuchów należą do najlepszych na terenie powiatu. Charakterystyczne jest tu występowanie pyłów oraz utworów pylastych pochodzenia fluwioglacjalnego. Ponadto w dolinie rzeki Prosny, stanowiącej wschodnią granicę gminy i jednocześnie powiatu występują mady. Pozostałe gleby położone w zachodnio-północnej części gminy, wytworzone głównie z glin i piasków zwałowych, stanowią gleby różnej wartości rolniczej. Procentowy udział poszczególnych kompleksów glebowych…
Ostatnio zmieniany 08 marca 2018
13 lutego 2018

ZAZIELENIENIE co się zmienia?

Opracowanie: Danuta Matusiak
Dywersyfikacja upraw Sposób deklarowania bardzo małych powierzchni Dotychczas, w przypadku gdy np. rośliny warzywne lub zioła były uprawiane na bardzo małych powierzchniach, musiały być oddzielnie wskazywane we wniosku o płatność. Od 2018 roku za jedną uprawę – uprawę mieszaną - zostaną uznane obszary, na których prowadzone będą obok siebie odrębne uprawy, z których każda (np. marchew, pietruszka, seler, itd.) ma powierzchnię mniejszą niż 0,1 ha (ich łączna powierzchnia może być większa od 0,1 ha). Zasada traktowania mieszanek powstałych jako wysiew mieszanki nasion, które są uprawiane jako uprawa główna.(Wyjątek to mieszanki zaliczane do kategorii trawy, inne pastewne, czyli np. mieszanki bobowatych…
Ostatnio zmieniany 13 lutego 2018
Rok 2018 przynosi zmiany w sposobie wnioskowania - forma elektroniczna, ale także zmiany wielu zasad i kryteriów przyznawania pomocy w ramach kilku działań obszarowych PROW. Uproszczeniem procedury wnioskowania o płatność bezpośrednie jest możliwość złożenia stosownego oświadczenia zamiast wniosku o przyznanie płatności. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 składa się w terminie od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r. Termin na złożenie Oświadczenia nie podlega przywróceniu. Zasady składania Oświadczenia są następujące Oświadczenie jest składane przez rolników, którzy: w 2017 r. ubiegali się wyłącznie o: jednolitą…
Ostatnio zmieniany 13 lutego 2018
08 lutego 2018

Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Ostatnio zmieniany 08 lutego 2018
                              Dnia 16 stycznia 2018 roku w Marszewie w powiecie pleszewskim w Auli Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych miało miejsce inauguracyjne, pierwsze z cyklu planowanych we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego spotkanie rolników i mieszkańców wsi pod hasłem „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. To już druga edycja takich spotkań, patronat honorowy nad tegorocznym sprawował Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Wśród gości spotkania obecna była Wicewojewoda Marlena Maląg oraz szefowie najważniejszych instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Spotkanie zorganizowane ze wspólnej inicjatywy instytucji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,…
Ostatnio zmieniany 22 stycznia 2018