Nowości z Pleszewa
12 września 2017

Szkodnik kukurydzy – mszyca czeremchowo - zbożowa

Opracowanie: Wacław Biadała
Mszyca czeremchowo - jak sama nazwa wskazuje to gatunek dwudomny, który migruje z czeremchy na zboża i trawy. Spotykamy ją na terenie całego kraju. Sprzyjające warunki dla jej rozwoju to ciepłe i umiarkowanie wilgotne lato. Szkodliwe są zarówno osobniki dorosłe jak i larwy. Osobniki dorosłe są długości 1,5 – 2,3 mm, kształtu owalnego, oliwkowozielone z brązowymi płytkami bocznymi, ogonek mają krótszy od syfonów. Z kolei larwy są barwy zielonej.  W kwietniu na czeremsze z jaj wylęgają się założycielki rodu, z których w drugim pokoleniu rodzą się osobniki uskrzydlone, przelatujące na letnie rośliny żywicielskie w tym na kukurydzę. Dają kilkanaście pokoleń.…
Ostatnio zmieniany 13 września 2017
Powiatowy Zespól Doradztwa Rolniczego w powiecie pleszewskim w dniu 16 maja 2017 roku zorganizował konferencję na temat. „Rozwiązania innowacyjne w rolnictwie” dla beneficjentów działania „Premie dla młodych rolników” Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w niej ponad pięćdziesięciu rolników z powiatu pleszewskiego i okolicznych powiatów. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał na zakończenie zaświadczenie o ukończeniu szkoleń niezbędne do wywiązania się z założeń biznesplanu. Program konferencji obejmował następujące tematy szkoleniowe: Zarządzanie gospodarstwem i finansowanie inwestycji, w tym VAT i rachunkowość. Integrowane metody ograniczenia patogenów roślin uprawnych, w tym systemy wspomagania decyzji Uprawa ziemniaków na wczesny zbiór w systemie integrowanej ochronie roślin Zasady dobrej kultury rolnej w gospodarstwie Obowiązujące aktualnie regulacje prawne związane z ochroną zwierząt, zapewnieniem dobrostanu zwierząt i konsekwencjami wynikającymi…
Ostatnio zmieniany 18 maja 2017
04 maja 2017

Konferencja dla "Młodych rolników"

Opracowanie: Izabela Grzesiak
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie pleszewskim organizuje konferencję  pt. Rozwiązania innowacyjne w rolnictwie, która pomoże wykonać zobowiązania podjęte przez „Młodych rolników”, beneficjentów działania: Premie dla młodych rolników z PROW 2014-2020. Konferencja odbędzie się 16 maja 2017 roku o godzinie 10  w  siedzibie PZDR Pleszew, Marszew 25. Program konferencji będzie obejmował następujące tematy: 1.Zarządzanie gospodarstwem i finansowanie inwestycji, w tym VAT i rachunkowość, 2.Integrowane metody ograniczenia patogenów roślin uprawnych, w tym systemy wspomagania decyzji; 3.Uprawa ziemniaków na wczesny zbiór w systemie integrowanej ochronie roślin, 4.Zasady dobrej kultury rolnej w gospodarstwie; 5.Obowiązujące aktualnie regulacje prawne związane  z ochroną zwierząt, zapewnieniem dobrostanu…
Ostatnio zmieniany 10 maja 2017
27 kwietnia 2017

Gospodarstwo Demonstracyjne w Bógwidzach przykładem dobrych praktyk w rolnictwie.

Opracowanie: Maciej Borkowski • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
Gospodarstwo prowadzone przez prezesa spółdzielni Pana Piotra Winieckiego położone jest w miejscowości Bógwidze w powiecie pleszewskim i należy do sieci gospodarstw demonstracyjnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.   Gospodarstwo to położone jest 9 km na południe od Pleszewa. Sołectwo obejmuje, aż trzy miejscowości Bógwidze, Józefinę oraz Kotarby, które zamieszkują około 330 osoby. Na tym obszarze znajduje się 25 gospodarstw rolnych. Warunki klimatyczne pozwoliły na rozwój rolnictwa. Mimo przeważających gleb klas niższych - IV, V, VI, uprawia się tu ziemniaki, buraki cukrowe i zboża oraz prowadzi hodowlę trzody chlewnej i krów mlecznych. Spółdzielnia rolnicza jest jedną z wyróżniających się na terenie powiatu pleszewskiego pod względem wysokiego poziomu produkcji…
24 kwietnia 2017

Racjonalne gospodarowanie wodą w glebie

Opracowanie: Anna Malinowska • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
W ostatnich latach zaobserwować można zmianę warunków klimatycznych. Jednym ze zjawisk anomalii pogodowych jest dłuższy okres suszy co nie sprzyja rośliną kiedy potrzebują najwięcej wody tj. późną wiosną i latem, w tym okresie opady nie są dostateczne. Rolnik w tej sytuacji musi podejmować wiele wysiłku żeby ograniczyć ujemne skutki niedoboru wilgoci w glebie. Zatrzymanie wody w glebie po żniwach wpływa na szybszy rozkład resztek pożniwnych, dlatego tak ważne jest, aby wykonać uprawki pożniwne, które w ostatnim czasie są często pomijane. Uprawki pożniwne powinny być płytkie, wykonane na kilka centymetrów. Taka uprawa nie przesuszy głębszych warstw gleby, a jednocześnie przerwie podsiąkanie, a także pobudzi do kiełkowania chwasty i samosiewy. Podczas…
13 kwietnia 2017

Przygotowanie i uprawa ziemniaków odmian bardzo wczesnych i wczesnych.

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
Uprawa ziemniaków bardzo wczesnych i wczesnych, zajmuje dużą powierzchnię w strukturze zasiewów naszego powiatu a szczególnie gminy Gołuchów. Kilka praktycznych uwag na temat tej uprawy. Aby przyspieszyć zbiór ziemniaków należy je podkiełkować. Kiełkowanie rozpoczynamy w pierwszej dekadzie lutego w myśl zasady: im dłużej kiełkujesz, tym wcześniej kopiesz. Aby uzyskać wysoki i dobrej jakości plon ziemniaków trzeba 6 – 8 tygodni przed sadzeniem ziemniaki wsypać do skrzynek aby kiełkowały. W skrzynkę  wymiarach 40-60 cm wsypujemy 15-17 kg ziemniaków. Zaprawiamy w celu ochrony ziemniaków przed chorobami i szkodnikami preparatem Prestige Forte 370 FS. Ilość środka 60 ml na 100 kg bulw, dawka wody 1500-2000 ml .Praktycznie zamaczamy skrzynki w tym preparacie. W pomieszczeniu gdzie wstawiamy skrzynki z ziemniakami powinna być…
Ostatnio zmieniany 13 kwietnia 2017
06 kwietnia 2017

AGROMARSZ 2017

Opracowanie: Robert Cichy • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
Wiosenne Targi Rolno - Ogrodnicze AGROMASZ w Marszewie odbyły się 2 kwietnia 2017 roku. Rozpoczęły się o godzinie 9.00 i trwały do godz.16.00. Głównym organizatorem targów był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR), Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie pleszewskim (PZDR). WODR w Poznaniu jest państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, prowadzącą doradztwo rolnicze na obszarze województwa wielkopolskiego. Działa na podstawie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego oraz statutu nadanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. WODR prowadzi doradztwo rolnicze w zakresie: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, a także wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Patronat honorowy nad targami sprawował Wojewoda Wielkopolski.…
Ostatnio zmieniany 06 kwietnia 2017
28 marca 2017

Szkolenie dla doradców

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
W dniu 14 marca 2017 roku w budynku szkoleniowym w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Pleszewie odbyło się szkolenie dla doradców z powiatów: pleszewskiego, jarocińskiego, krotoszyńskiego, kaliskiego, wrzesińskiego, słupeckiego, konińskiego, kolskiego, tureckiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego i kępińskiego dotyczące wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe, a także dotyczące działań: „Premie dla młodych rolników”, „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” i „Restrukturyzację małych gospodarstw”.  Wykłady prowadzili przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szkolenie zakończyło się dyskusją, gdyż przedstawione tematy budzą szereg zapytań i wiele niewiadomych. Są to nowe działania i oczekiwane przez rolników ale niestety nie każdy może z nich skorzystać.…