Nowości z Pleszewa
17 kwietnia 2020

BHP w rolnictwie

Opracowanie: Kinga Szczotka • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Zawód rolnik znajduje się w czołówce najbardziej niebezpiecznych zawodów i to się praktycznie nie zmieniło mimo upływu lat , dlatego wśród osób zajmujących się rolnictwem prowadzonych jest szereg szkoleń o tematyce przeciwdziałaniu wypadkom  przez dwie instytucje tj. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Państwową Inspekcje Pracy. Obydwie instytucje bardzo dobrze współpracują ze sobą, aby poszkodowanych rolników indywidualnych którzy doznają trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź ponoszą śmierć wskutek wypadku przy pracy było jak najmniej. Wśród najliczniejszych grup wypadkowych w rolnictwie można wymienić : upadki osób, pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń rolniczych, uderzenia, pogryzienia i przygniecenia przez zwierzęta. Pomimo prowadzonych działań…
Ostatnio zmieniany 17 kwietnia 2020
15 kwietnia 2020

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII – PANELE SŁONECZNE

Opracowanie: Kinga Szczotka • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
OZE to skrót od określenia Odnawialne Źródła Energii. Pojęcie to oznacza źródła pozyskiwana zasobów energii bezpośrednio ze środowiska, którego zasoby są znacznie większe, niż zapotrzebowanie ludzkości np. promieniowanie słoneczne, energia wiatrowa, pływy morskie, wodna, geotermia lub odnawiają się w krótkim czasie np. opady lub fale morskie. Przeciwieństwem OZE są zasoby, które nie odnawiają się wcale lub bardzo wolno np. ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny. Zwolennicy OZE swoje racje argumentują większą czystością powietrza, zaprzestaniem wyczerpywania zasobów nieodnawialnych oraz spowolnieniem globalnego ocieplenia. Już przy powierzchni kolektorów słonecznych wynoszącej 6 m2 ograniczona jest roczna emisja CO2 o ok 1000 kg. Przeciwnicy zarzucają OZE wysokie koszty infrastruktury oraz niestabilność źródeł. Obecnie OZE zaspokajają ok 11% energetycznego zapotrzebowania ludzkości. …
Ostatnio zmieniany 17 kwietnia 2020
15 kwietnia 2020

Słów kilka o uprawie……. indiańskiego banana w Polsce

Opracowanie: Dorota Piękna-Paterczyk • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
  W licznych ofertach roślin polecanych do nasadzeń w ogrodach coraz częściej pojawiają się propozycje uprawy mało znanych roślin, często o nazwach, brzmiących wręcz… egzotycznie. Czy warto się nimi zainteresować? Myślę, że tak. Okazuje się, że te mało popularne rośliny nie zawsze są dostępne u producentów materiału szkółkarskiego ale na portalach i w ofercie internetowej na pewno je kupimy. Śledząc różne ciekawostki zainteresowała mnie roślina o nazwie urodlin trójłatkowy (Asimina triloba). Co kryje się pod tą nazwą? Urodlin trójłatkowy zwany indiańskim bananem to egzotyczny krzew pochodzący ze Stanów Zjednoczonych. Znawcy tej rośliny uważają, że w związku z ociepleniem klimatu można ją uprawiać w cieplejszych rejonach Polski. W Stanach Zjednoczonych istnieją jeszcze inne potoczne nazwy urodlinu, takie jak dziki banan, banan preriowy lub banan ubogich. Indianie owoce urodlina…
Ostatnio zmieniany 15 kwietnia 2020
14 kwietnia 2020

Oświadczenia do kiedy?

Opracowanie: Danuta Matusiak
Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca br. W tym roku, biorąc pod uwagę epidemię koronawirusa i konieczność ograniczenia bezpośredniego kontaktu, wnioski, można m.in. wysłać pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub wysłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał dostarczyć w późniejszym terminie. Dokumenty można również pozostawić w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych ARiMR wrzutniach lub urnach. Rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet. Zgodnie z zapisami ustawy COVID-19, ze względu na zawieszenie terminu, podpisane oświadczenie…
01 kwietnia 2020

Pierwsze nasadzenia wiosennych kwiatów

Opracowanie: Dorota Piękna-Paterczyk • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Pomimo trudnej sytuacji związanej z koronawirusem , wiosna pojawiła się tak jak każdego roku o tej porze. I tak jak każdego roku próbuje „rozgościć” się w naszych ogrodach. Na razie mamy jeszcze kalejdoskop pogodowy, ale zapewne już wkrótce pogoda unormuje się. Każdy kolejny, nowy dzień staje się coraz dłuższy i cieplejszy a my każdego ranka budzimy się z nadzieją, że jutro będzie lepiej. Dla mnie wiosenne kwiaty były i będą pierwszymi promykami słońca. Sadźmy zatem bratki, stokrotki i pomagajmy chociażby w niewielkim stopniu ich producentom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Na portalach społecznościowych można zaobserwować ich zakłopotanie ale także pomysłowość, kreatywność i zaangażowanie w reklamę swojego asortymentu. To dowiozą towar pod wskazany adres, to zostawią skrzynkę…
30 marca 2020

Ptasia grypa - zagrożenia i profilaktyka

Opracowanie: Anna Wasiewicz • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
  Ptasia grypa nazywana inaczej influenzą ptaków to obok ASF jedna z najgroźniejszych chorób powodujących znaczne spustoszenie w gospodarstwach zajmujących się produkcją zwierzęcą. Polska jest jednym z największych producentów drobiu w Unii Europejskiej, więc rozprzestrzenienie się takiej choroby powoduje ogromne straty dla hodowców, ale też całej gospodarki. W grudniu 2019 roku pojawiły się informacje związane z wystąpieniem ptasiej grypy w Wielkopolsce. Pierwsze ogniska znaleziono w powiecie ostrowskim. Według danych Głównego Lekarza Weterynarii było to gospodarstwo, w którym hodowano ponad 10 000 indyków. Od tego czasu niemal codziennie pojawiają się nowe alerty o wystąpieniu ptasiej grypy w kolejnych gospodarstwach. Obecnie znanych jest kilka szczepów wirusa influenzy ptaków. Od kilku lat choroba występuje…
17 marca 2020

Aktywizacja pań w Marszewie!

Opracowanie: Dorora Piękna-Paterczyk • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 7 z siedzibą w Marszewie w dniu 9 marca 2020 r zaprosił panie na szkolenie, którego tematem przewodnim była "Aktywizacja kobiet w środowisku wiejskim z uwzględnieniem estetyki zagrody wiejskiej w aspekcie założeń integrowanej ochrony”. W tym dniu do Marszewa przyjechało prawie 40 pań, reprezentujących powiaty: pleszewski, kaliski, krotoszyński. Przygotowany program szkolenia miał zachęcić panie do wspólnego i aktywnego w nim udziału. Miało być twórczo i kreatywnie! Przybyłe panie powitała Dorota Piękna - Paterczyk – główny specjalista ds. produkcji roślinnej, która omówiła program spotkania i powitała zaproszonych prelegentów. Dla pań przygotowała i omówiła wykład na temat uprawy ziół w przydomowym ogrodzie. Zaznaczyła, że zainteresowanie człowieka ziołami sięga niepamiętnych czasów. W czasach starożytnych znano już około pół tysiąca…
Ostatnio zmieniany 17 marca 2020
03 marca 2020

Atmosferyczne czynniki chorobotwórcze.

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Choroby roślin powodowane przez tzw. czynniki nieorganiczne występują powszechnie i powodują duże szkody. Choroby wywołane przez czynniki nieorganiczne nie przenoszą się z rośliny na roślinę, dlatego, nazywane są mianem chorób nieinfekcyjnych. Szkodliwość czynników atmosferycznych takich jak: niedobór lub nadmiar wody, składników mineralnych w glebie, działanie zbyt niskiej lub wysokiej temperatury, trujące składniki wchodzące w skład powietrza są w ścisłym związku z występowaniem patogenów organicznych. Zależność ta występuje wówczas, gdy przynajmniej jeden z czynników nieorganicznych, który bezpośrednio wywołuje choroby przyczynia się do podatności rośliny na zakażenie bakteriami lub grzybami. Temperatura, czyli termiczne wymagania roślin są ściśle określone dla poszczególnych grup roślin oraz ich faz rozwojowych. Wszystkie rozbieżności pojawiające się podczas rozwoju roślin hamują ich wzrost…
Ostatnio zmieniany 03 marca 2020
02 marca 2020

W Gołuchowie odbyła się Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
W dniu 26.02.2020 roku w Gołuchowie odbyła się XXIX Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej. Organizatorami imprezy niezmiennie jak co roku był: Wójt Gminy, Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Powiecie Pleszewskim. Uczestnikami olimpiady byli rolnicy, mieszkańcy gminy Gołuchów, którzy chętnie przystępują do rywalizacji, łącznie 16 osób.  Eliminacje pisemne polegały na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na 32 pytań testowych dotyczących zarówno produkcji roślinnej, zwierzęcej czy ochrony środowiska oraz Unii Europejskiej.  Po tak zaciętej walce wyłoniono zwycięzców i obdarowano ich cennymi nagrodami. Wręczenia nagród dokonała sekretarz gminy Tatiana Stefaniak. Po podsumowaniu tak przeprowadzonych eliminacjach i finału zwycięzcami zostali: I miejsce Adam Tułacz zam. Macew II…
Ostatnio zmieniany 02 marca 2020