28 marca 2018

Zaproszenie na szkolenia o eWnioskuPlus

Opracowanie: Danuta Matusiak
Zaproszenie na szkolenia o eWnioskuPlus Rolniku wypełnij eWniosekPlus do 15 maja 2018 r. Jeśli masz kłopot z wypełnieniem wniosku w formie elektronicznej lub nie masz dostępu do Internetu skorzystaj z pomocy technicznej w zakresie wypełniania i składania wniosków przez Internet zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR. W powiecie pleszewskim rusza cykl szkoleń na temat eWniosekPlus dla rolników – użytkowników tej aplikacji, organizowany przez ARiMR i PZDR. Oto harmonogram tych szkoleń 04.04.2018 r. (środa) o godz. 13.00 w Czerminie. Sala Ośrodka Kultury 49 A 05.04.2018r. (czwartek) o godz. 10.00 w Kowalewie. Sala wiejska przy remizie OSP Kowalew ul. Fabryczna 4 06.04.2018 r.(piątek)…
08 marca 2018

Wartość rolnicza gleb gminy Gołuchów

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Gmina Gołuchów położona jest w południowo-wschodniej części powiatu pleszewskiego. Powierzchnia ogólna gminy wynosi 13491 ha w tym użytki rolne 10944 ha co stanowi 81,1%. W użytkach rolnych dominują grunty orne – 9442 ha powierzchnia łąk to 986 ha. Pozostałą powierzchnię stanowią lasy, tereny zabudowane, cieki oraz tereny komunikacyjne. Pod względem wartości rolniczej – gleby położone w południowo-wschodniej części gm. Gołuchów należą do najlepszych na terenie powiatu. Charakterystyczne jest tu występowanie pyłów oraz utworów pylastych pochodzenia fluwioglacjalnego. Ponadto w dolinie rzeki Prosny, stanowiącej wschodnią granicę gminy i jednocześnie powiatu występują mady. Pozostałe gleby położone w zachodnio-północnej części gminy, wytworzone głównie z glin i piasków zwałowych, stanowią gleby różnej wartości rolniczej. Procentowy udział poszczególnych kompleksów glebowych…
Ostatnio zmieniany 08 marca 2018
13 lutego 2018

ZAZIELENIENIE co się zmienia?

Opracowanie: Danuta Matusiak
Dywersyfikacja upraw Sposób deklarowania bardzo małych powierzchni Dotychczas, w przypadku gdy np. rośliny warzywne lub zioła były uprawiane na bardzo małych powierzchniach, musiały być oddzielnie wskazywane we wniosku o płatność. Od 2018 roku za jedną uprawę – uprawę mieszaną - zostaną uznane obszary, na których prowadzone będą obok siebie odrębne uprawy, z których każda (np. marchew, pietruszka, seler, itd.) ma powierzchnię mniejszą niż 0,1 ha (ich łączna powierzchnia może być większa od 0,1 ha). Zasada traktowania mieszanek powstałych jako wysiew mieszanki nasion, które są uprawiane jako uprawa główna.(Wyjątek to mieszanki zaliczane do kategorii trawy, inne pastewne, czyli np. mieszanki bobowatych…
Ostatnio zmieniany 13 lutego 2018
Rok 2018 przynosi zmiany w sposobie wnioskowania - forma elektroniczna, ale także zmiany wielu zasad i kryteriów przyznawania pomocy w ramach kilku działań obszarowych PROW. Uproszczeniem procedury wnioskowania o płatność bezpośrednie jest możliwość złożenia stosownego oświadczenia zamiast wniosku o przyznanie płatności. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 składa się w terminie od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r. Termin na złożenie Oświadczenia nie podlega przywróceniu. Zasady składania Oświadczenia są następujące Oświadczenie jest składane przez rolników, którzy: w 2017 r. ubiegali się wyłącznie o: jednolitą…
Ostatnio zmieniany 13 lutego 2018
08 lutego 2018

Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Ostatnio zmieniany 08 lutego 2018
                              Dnia 16 stycznia 2018 roku w Marszewie w powiecie pleszewskim w Auli Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych miało miejsce inauguracyjne, pierwsze z cyklu planowanych we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego spotkanie rolników i mieszkańców wsi pod hasłem „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. To już druga edycja takich spotkań, patronat honorowy nad tegorocznym sprawował Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Wśród gości spotkania obecna była Wicewojewoda Marlena Maląg oraz szefowie najważniejszych instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. Spotkanie zorganizowane ze wspólnej inicjatywy instytucji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,…
Ostatnio zmieniany 22 stycznia 2018
10 stycznia 2018

ZAPROSZENIE

Opracowanie: Danuta Matusiak
W ramach cyklu spotkań z rolnikami i mieszkańcami wsi, pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Pod hasłem: „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI” serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne: 16 stycznia 2018, o godz. 10:00 w Auli Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych w Marszewie Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniu to m.in.: 1. Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: Modernizacja Gospodarstw Rolnych oraz Premia dla młodych rolników, Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Restrukturyzacja małych gospodarstw. 2. Priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2018. 3. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników; działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS. 4. Zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi…
03 stycznia 2018

Nowości z Gminy Gizałki - SPOTKANIE WIGILIJNE - Grudzień 2017 r

Opracowanie: Marzena Latosińska • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Jak co roku w Sali OSP - Ruda Wieczyńska w dniu 15.12.2017 r. odbyło się spotkanie Wigilijne, w którym uczestniczyły Panie z wszystkich działających Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Gizałki. Spotkanie zorganizowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Ruda Wieczyńska. Wszystkich uczestników spotkania przywitała Dyrektor Centrum Kultury w Gizałkach Jolanta Roszak. W spotkaniu uczestniczyło 155 Pań, wójt Robert Łoza, przewodniczący Rady Gminy Piotr Lis, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, starosta pleszewski Maciej Wasielewski. Spotkanie umiliły występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gizałkach i zespół ,,Maki i Chabry”. Wspólną modlitwę odmówiono z Księdzem Proboszczem Parafii w Szymanowicach Grzegorzem Kulińskim. Nie zabrakło…
Ostatnio zmieniany 03 stycznia 2018
28 grudnia 2017

BHP – profilaktyka obowiązkowa!

Opracowanie: Danuta Matusiak
                   Rolnicy dbający o swój warsztat pracy, zabezpieczają się przed oddziaływaniem szkodliwych czynników środowiska pracy ich świadomość w tym zakresie wzrasta. Nowoczesne gospodarstwa rolne są coraz bezpieczniejsze np. użytkują maszyny do zbioru i czyszczenia zbóż oraz produkcji pasz wyposażone w pochłaniacze kurzu.                   Adam Wojciech Sekściński prezes KRUS stwierdza, że wśród rolników spada liczba chorób zawodowych układu oddechowego,(tj. m.in. astma oskrzelowa) wzrasta natomiast liczba zachorowań na choroby odkleszczowe. KRUS zachęca, lekarzy aby kierowali rolników na specjalistyczne badania w celu wczesnego rozpoznania boleriozy. Choroby odkleszczowe nie zawsze dają jednoznaczne objawy dlatego często są…
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2017