Notice: Undefined index: /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/media/k2/galleries/9580/img_20180814_132721 may.jpg in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined index: /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/media/k2/galleries/9580/img_20180814_132721 may.jpg in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined index: /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/media/k2/galleries/9580/img_20191115_134628 may.jpg in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined index: /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/media/k2/galleries/9580/img_20191115_134628 may.jpg in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203

Notice: Undefined index: /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/media/k2/galleries/9580/sceneria zimowa may.jpeg in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 202

Notice: Undefined index: /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/media/k2/galleries/9580/sceneria zimowa may.jpeg in /var/www/vhosts/wodrd.home.net.pl/wodr.poznan.pl/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/helper.php on line 203
12 grudnia 2019

Biogazownie rolnicze

Opracowanie: Maciej Kałużny • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Kompleksowa termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji zanieczyszczeń oraz największe ograniczenie zapotrzebowania na energię. Mimo utartych przekonań największymi trucicielami powietrza w Polsce nie są wcale samochody czy przemysł, ale nieocieplone budynki ogrzewane za pomocą przestarzałych pieców, w których spala się niskiej jakości materiały. Polska wciąż jest europejskim rekordzistą w zanieczyszczeniu pyłami, a średnioroczne stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu przekraczają dopuszczalne normy nawet o 500-600% . Polacy zamieszkują w niedostatecznie zaizolowanych budynkach. Szacuje się, że problem ten dotyczy ponad 72% jednorodzinnych domów mieszkalnych. jednocześnie około 70% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest przy użyciu węgla, co powoduje, że w Polsce jest około 3,5 milionów kotłów węglowych. Wśród wykorzystywanych kotłów węglowych…
12 grudnia 2019

Termomodernizacja budynków sposobem ograniczenia niskiej emisji

Opracowanie: Maciej Kałużny • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Termomodernizacja budynków sposobem ograniczenia niskiej emisji   Kompleksowa termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji zanieczyszczeń oraz największe ograniczenie zapotrzebowania na energię. Mimo utartych przekonań największymi trucicielami powietrza w Polsce nie są wcale samochody czy przemysł, ale nieocieplone budynki ogrzewane za pomocą przestarzałych pieców, w których spala się niskiej jakości materiały. Polska wciąż jest europejskim rekordzistą w zanieczyszczeniu pyłami, a średnioroczne stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu przekraczają dopuszczalne normy nawet o 500-600% . Polacy zamieszkują w niedostatecznie zaizolowanych budynkach. Szacuje się, że problem ten dotyczy ponad 72% jednorodzinnych domów mieszkalnych. jednocześnie około 70% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest przy użyciu węgla, co powoduje, że w Polsce jest około 3,5 milionów…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2019
12 grudnia 2019

Sposoby przeciwdziałania niskiej emisji

Opracowanie: Maciej Kałużny • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Niska emisja, choć nazwa brzmi całkiem niewinnie, jest poważnym problemem Polski i dużym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Szkodliwe pyły i gazy na małej wysokości (do 40 metrów) powstająca w wyniku nieefektywnego spalania paliw w domowych piecach. Do paliw tych należy zazwyczaj węgiel niskiej jakości, drewno lub nielegalnie spalane odpady, również zanieczyszczenia pochodzące z transportu, głównie z samochodów i innych pojazdów spalinowych. Niska emisja jest również głównym źródłem smogu. Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem prowadzi do uciążliwych skutków na co dzień, takich jak: osłabienie odporności organizmu człowieka, częstsze występowanie kaszlu, kataru, nawracającego bólu zatok, jak również zapalenie spojówek, astma, alergie, problemy z koncentracją. Do potencjalnych skutków należy także zwiększone ryzyko wystąpienia…
09 grudnia 2019

Trawy ozdobą ogrodu o każdej porze roku!

Opracowanie: Dorota Piękna-Paterczyk • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Trawy od pewnego czasu stały się bardzo modnym akcentem w naszych ogrodach. Dobrze zaaranżowane stanowią tło i podkreślają urok rosnących w sąsiedztwie innych roślin. Mogą rosnąć pojedynczo lub tworzyć ciekawą grupę roślin. Uprawiać je można bezpośrednio w gruncie lub sadzić w ozdobnych donicach i ustawiać na tarasach, balkonach lub wejściach do domów. To rośliny, które posiadają ogromną gamę i bogactwo kolorów, struktur, rozmiarów i pokrojów. Są urokliwą ozdobą o każdej porze roku. Ciekawie wyglądają zarówno w pełni wzrostu, kwitnienia oraz w momencie zajścia zjawisk mrozowych. „Przypudrowane” szadzią czy oblodzone zamarzniętymi kroplami deszczu zadziwiają, tworząc wręcz bajkowe obrazy. A jesienią ich szaro-złota kolorystyka kłosów…
Ostatnio zmieniany 09 grudnia 2019
04 grudnia 2019

Przyczyny infekcyjnych chorób roślin

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
  Infekcyjne czynniki chorobotwórcze to takie, które powodują infekcję po fizycznym zetknięciu się z rośliną. Następnie rosną, rozwijają się i rozmnażają na niej lub wewnątrz niej. Czynniki infekcyjne nazywane są patogenami. Patogeniczność jest pojęciem odnoszącym się do dwóch organizmów żywych, polegające nie tylko na pobieraniu z tkanek roślin wody i organicznych substancji pokarmowych, lecz także na zakłóceniu licznych funkcji fizjologicznych powodujących występowanie objawów chorobowych.  Patogenicznością nazywa się zdolność pasożyta do wywołania choroby. Patogeny różnią się rodzajem żywicieli. Patogeny monogamiczne , są przystosowane do jednego gatunku żywiciela, natomiast poligamiczne porażają wiele gatunków roślin. Monofagi i polifagi występują we wszystkich grupach patogenów, tj: wirusach mikoplazmach bakteriach grzybach pasożytniczych roślinach nasiennych pierwotniakach Patogeny można podzielić na dwie grupy. 1.Pasożyty obligatoryjne ( bezwzględne, ścisłe) rozwijają się i rozmnażają wyłącznie w żywych komórkach roślin. Nie zabijają…
Ostatnio zmieniany 04 grudnia 2019
22 listopada 2019

Źródła infekcji roślin

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Infekcja jest procesem, w którym patogen nawiązuje kontakt z wrażliwą komórką lub tkanką i wykorzystuje w niej składniki pokarmowe. Właściwa infekcja poprzedzona jest inokulacją, czyli zetknięciem się czynnika chorobotwórczego z rośliną. Podczas infekcji patogen rośnie i rozmnaża się, wnika i kolonizuje rośliną w mniejszym lub większym stopniu. Kontakt mechaniczny może doprowadzić do infekcji jeżeli patogen zetknie się z właściwym żywicielem i będzie miał odpowiednie warunki rozwoju, tzn: zranienia naturalne otwory organy nie pokryte kutykulą nie uszkodzoną kutykul Wyróżnia się kilka etapów infekcji grzybów i bakterii. Pierwszy wstępny etap u grzybów, polega na pobudzeniu zarodników do kiełkowania. Przebieg tego etapu zależy od warunków zewnętrznych głównie od wilgotności. U bakterii etap ten polega na rozmnażaniu się kolonii bakterii, które wnikają do tkanek. Drugi etap infekcji na tkankach żywiciela zarówno…
22 listopada 2019

Charakterystyka środowiska geograficznego gminy Gołuchów

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Ukształtowanie terenu. a/ jednostka fizjograficzna, w ramach której mieści się gmina. Leży na Nizinie Wielkopolskiej. Wg podziału B. Krygowskiego gmina leży w zasięgu Wysoczyzny Kaliskiej w subregionie Równiny Kaliskiej. Podział na regiony fizjograficzne Kondrackiego i Ostrowskiego wyróżnia w obrębie gm. Gołuchów należącej do podprowincji Niziny Południowowielkopolskiej makroregion Wysoczyzny Kaliskiej. b/ wzniesienie od 90 do 140 m n.pm. c/ różnice wysokości względnych: Najwyższe tereny znajdują się we wsi Krzywosądów/ 140 m  npm / najniższe we wsi Jedlec, Kuchary. Różnica wysokości wynosi 50 m. d/ rzeźba terenu: Gmina Gołuchów nie ma urozmaiconej rzeźby terenu. Wschodnia jej część stanowi  terasa denna rzeki Prosny oddzielona strefą stopni terasowych od wysoczyzny morenowej płaskiej o małych deniwelacjach. W części północnej występują wyższe tereny terasowe. Najniżej położone obszary znajdują…
07 listopada 2019

Nawożenie precyzyjne

Opracowanie: Janusz Michałowicz • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Nawożenie w rolnictwie jest bardzo ważnym zabiegiem agrotechnicznym gdyż, jest czynnikiem plonotwórczym a jednocześnie jest zabiegiem wysoce kosztochłonnym dla gospodarstwa rolnego.  Dlatego temat rolnictwa precyzyjnego jest coraz częstszym tematem wśród rolników. Dotyczy on już nie tylko wielko-obszarowców ale również gospodarstw o mniejszym areale, które zaczynają dogłębnie interesować się tym tematem. Związane to jest nie tylko z kosztami ale również z maksymalnymi  dawkami azotu jakie rolnicy muszą stosować w hodowli roślin uprawnych. Zatem nawożenie precyzyjne oznacza stosowanie nawozów w dawkach dokładnie dopasowanych do potrzeb nawożenia dla danej rośliny uprawowej i w danym punkcie pola. Dlatego nawozy powinny być stosowane umiejętnie i odpowiednio dobrane do potrzeb…
Ostatnio zmieniany 08 listopada 2019
07 listopada 2019

Typy odporności roślin na patogeny

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Zdolność roślin do zachowania integralności struktur oraz umiejętności podtrzymywania przebiegu procesów życiowych w stresowych – niekorzystnych warunkach środowiska nazywa się odpornością roślin. W/w odporność może mieć charakter bierny lub czynny. Gdy mechanizmy występują trwale przez całe życie rośliny jest to odporność bierna . Zadaniem  odporności biernej jest stworzenie takich warunków, aby uniemożliwić przenikanie patogenów do rośliny oraz rozprzestrzenianie się ich. Natomiast odporność czynna jest to reakcja obronna organizmu rośliny zmierzająca do zachowania równowagi życiowej oraz nie naruszenie jej przez czynniki chorobotwórcze. Zróżnicowane mechanizmy obronne w roślinach powodują, że się wyróżniają naturalną odpornością na szkodliwe organizmy. Wyróżnia się 5 stopni odporności…
Ostatnio zmieniany 07 listopada 2019