22 marca 2011

OCHRONA ZBÓŻ

Opracowanie: Krzysztof Świerek • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
OCHRONA ZBÓŻ Zwalczanie chwastów jest konieczne i niezbędne bo obniża znacznie plony przez pobieranie z gleby wody i składników pokarmowych chwasty, zacieniają też rośliny uprawne. Walkę z chwastami w zbożach ozimych należy rozpocząć jak najwcześniej wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i badań naukowych można zauważyć że niektóre chwasty na pewne herbicydy się uodporniły. Dlatego zaleca się stosować mieszaniny środków ochrony roślin, lub stosować środki herbicydowe przemiennie. Niektóre środki ochrony roślin są fabrycznymi mieszaninami. Takim środkiem składającym się z trzech substancji czynnych jest Lancet Plus125wg stosujemy go w dawce 200g + adiuwant 1litr na 1 ha zwalcza…
Ostatnio zmieniany 22 marca 2011
21 marca 2011

Możliowści skorzystania ze środków Unii Europejskiej w 2011 roku dla gospodarstw rolnych.

Opracowanie: Izabela Grzesiak • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2011 ROKU DLA GOSPODARSTW ROLNYCH.Rok 2011 był szczególnie dla rolników z wielkopolski mało łaskawy. Już na samym początku roku potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia, że wielkopolska nie dostanie żadnych środków na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych". Rolnicy z wielkopolski nadal jednak liczą na przesunięcie tych środków z innych działań, jednak może okazać się to możliwe dopiero pod koniec roku 2013. Wszystko zależy od wykorzystania środków w ramach PROW 2007 – 2013 we wszystkich województwach.Od 3 stycznia 2011 roku po raz kolejny ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków na dofinansowanie dostępu do płatnych usług doradczych, działanie „Korzystanie z…
21 marca 2011

Uprawa łubinu żóltego.

Opracowanie: Anna Malinowska • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
Uprawa łubinu żółtego na glebach lekkich.W uprawie na glebach piaszczystych, słabych V-VI klasy, łubin żółty jest spośród strączkowych rośliną bezkonkurencyjną. Łubin żółty należy do roślin uprawianych głównie na nasiona ,na zieloną masę , jako zielony nawóz na przyoranie oraz na paszę dla zwierząt. W uprawie na zieloną masę , w plonie głównym lub poplonie, wydaje wyższy plon niż saradela. W większym stopniu niż saradela wzbogaca glebę resztkami pożniwnymi w masę organiczną, NPK, Ca i w mikroelementy. Dostarczana treściwa pasza białkowa przez łubin żółty jest najbardziej skoncentrowana, zawiera 42 do 45 % białka. Śrutowane nasiona łubinu mogą zjadać wszystkie zwierzęta domowe.…
Ostatnio zmieniany 21 marca 2011
XX GMINNA OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ W GOŁUCHOWIE.W dniu 17.02.2011 roku odbyła się kolejna XX Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Gołuchowie. Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Gołuchów oraz Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego w Gołuchowie.Uczestnikami olimpiady byli rolnicy i uczniowie Szkoły Rolniczej w Marszewie, łącznie 19 osób. Eliminacje pisemne polegały na odpowiedzi na 25 pytań testowych dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowiska oraz Unii Europejskiej.Do finału przystąpiło 9 najlepszych uczestników, którzy odpowiadali na 15 pytań testowych. Z uwagi na to, że niektórzy zawodnicy uzyskali taką samą liczbę punktów, komisja zadała 5 rolnikom pytania dodatkowe dotyczące rozpoznawania chwastów. Po podsumowaniu tak przeprowadzonych…
Ostatnio zmieniany 23 lutego 2011
17 stycznia 2011

Przygotowanie ziemniaków odmian bardzo wczesnych i wczesnych do sadzenia.

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
Przygotowanie ziemniaków odmian bardzo wczesnych i wczesnych do sadzenia. Uprawa ziemniaków bardzo wczesnych i wczesnych, zajmuje dużą powierzchnię w strukturze zasiewów w naszej gminie. Kilka praktycznych uwag na temat tej uprawy. Aby przyspieszyć zbiór ziemniaków należy je podkiełkować. Kiełkowanie rozpoczynamy w pierwszej dekadzie lutego w myśl zasady: im dłużej kiełkujesz, tym wcześniej kopiesz. Aby uzyskać wysoki i dobrej jakości plon ziemniaków trzeba 6 -8 tygodni przed sadzeniem ziemniaki wsypać do skrzynek aby kiełkowały. W skrzynkę o wymiarach 40-60cm wsypujemy 15-17kg ziemniaków. Zaprawiamy w celu ochrony ziemniaków przed chorobami i szkodnikami preparatem Prestige Forte 370 FS. Ilość środka 60ml na 100kg…
Ostatnio zmieniany 17 stycznia 2011
03 stycznia 2011

Dopłaty do materiału siewnego

Opracowanie: Wacław Biadała • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
Dopłaty do materiału siewnego. Od 15 stycznia do 25 czerwca br. Agencja Rynku Rolnego rozpocznie kolejny nabór wniosków o przyznanie dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie z tytułu zużytego w terminie od 15 lipca 2010r. do 15 czerwca 2011r. do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. O dopłatę może starać się producent rolny, który posiada działki rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatami, o pow. nie mniejszej niż 1 ha i zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Należy pamiętać, że ma to być materiał zakupiony od podmiotu uprawnionego do jego…
Ostatnio zmieniany 03 stycznia 2011
21 grudnia 2010

Wielkopolska Wieczerza Wigilijna Środowisk Rolniczych

Opracowanie: Jolanta Pankowiak • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
Wielkopolska Wieczerza Wigilijna Środowisk Rolniczych II Wielkopolską Wieczerzę Wigilijną Środowisk Rolniczych w Gorzycach Wielkich w sobotę dnia 18 grudnia zorganizowała Wielkopolska Izba Rolnicza. Z zaproszenia skierowanego przez prezesa pana Piotra Walkowskiego skierowanego do środowisk rolniczych skorzystała 90 - osobowa grupa mieszkańców gminy Dobrzyca. Spotkanie wigilijne poprzedzone było konferencją skierowaną do liderów z obszarów wiejskich dotyczących możliwości pozyskania środków UE w ramach osi IV Leader z PROW na lata 2007 – 2013. Po życzeniach skierowanych do uczestników spotkania i podzieleniu się opłatkiem nastąpiła degustacja przygotowanych potraw wigilijnych. Były również występy zespołów folklorystycznych. Jolanta Pankowiak Doradca ds. rozwoju obszarów wiejskich
Ostatnio zmieniany 21 grudnia 2010
21 grudnia 2010

Spotkanie wigilijne w Kucharach

Opracowanie: Jolanta Pankowiak • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
Gminne spotkanie wigilijne w Kucharach gmina Gołuchów 14 grudnia w Kucharach gmina Gołuchów odbyło się tradycyjnie gminne spotkanie wigilijne dla członkiń KGW gminy Gołuchów. Przy bogato zastawionym potrawami wigilijnymi stole zasiadło 150 osób a wśród nich Starosta Pleszewski Michał Karalus, Wójt Gminy Gołuchów Marek Zdunek, Przewodniczący Rady Gminy Jan Sobczak i wielu innych. Występy przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Kucharach oraz orkiestra młodzieżowa z Kościelnej Wsi. Po życzeniach złożonych przez wójta i starostę uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem i nastąpiła degustacja potraw wigilijnych. Potrawy wigilijne przygotowały członkinie KGW w Kucharach. Organizatorami spotkania była Rada Kobiet z Gołuchowa, KGW Kuchary i…
20 grudnia 2010

Gminne spotkanie wigilijne w Dobrzycy

Opracowanie: Jolanta Pankowiak • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
Gminne spotkanie wigilijne w Dobrzycy W dniu 9 grudnia w Dobrzycy odbyło się spotkanie wigilijne dla działaczek Kół Gospodyń Wiejskich i działaczy Kółek Rolniczych gminy Dobrzyca. Na spotkanie przybyło 160 osób z całej gminy. Spotkanie prowadził prezes GZRK i OR w Dobrzycy Zygmunt Jaworski. Nie zabrakło zaproszonych gości. Wśród nich byli Starosta Pleszewski Michał Karalus, wójt gminy Dobrzyca Jarosław Pietrzak, przewodniczący Rady Gminy Witalis Półrolniczak. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lutyni przygotowali jasełka. Po podzieleniu się opłatkiem odbyła się degustacja wigilijnych potraw. Był barszcz, karp panierowany, ryba po grecku, ryba w brzoskwiniach, karp w galarecie, śledź w śmietanie, w sosie tatarskim,…
Ostatnio zmieniany 21 grudnia 2010