IV edycja Konkursu Kulinarnego " Dziedzictwo Kulinarne - Południowej Wielkopolski"W sobotę 08.06.2013 r. odbyła się IV edycja Konkursu Kulinarnego „Dziedzictwo Kulinarne –Południowej Wielkopolski". W tej edycji konkursu udział wzięło 21 zespołów z 6 powiatów Południowej Wielkopolski reprezentujących Koła Gospodyń Wiejskich, Środowiskowe Domy Samopomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia. Impreza odbyła się w hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy. Honorowymi Gośćmi byli: Senator RP Andżelika Możdżanowska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Powiatu Pleszewskiego Michał Karalus, Wójt Gminy Gołuchów Marek Zdunek. Wszystkie przygotowane potrawy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i powodzeniem wśród licznie przybyłych widzów, którzy mogli je degustować. Laureatami tegorocznej IV edycji zostali:I miejsce:…
SPOTKANIE W GOSPODARTWIE DEMONSTRACYJNYM W RAMACH PROJEKTU BALTIC DEAL „NAJLEPSZE PRAKTYKI ROLNICZE OGRANICZAJACE SKAŻENIE WÓD SKŁADNIKAMI NAWOZOWYMI". Projekt BALTIC DEAL ma na celu rozpowszechnienie dobrych praktyk rolniczych wokół Morza Bałtyckiego. Rolnicy zaangażowani w ten projekt mają świadomość, że niewłaściwe gospodarowanie składnikami nawozowymi prowadzi do strat bardzo ważnych zasobów gospodarstwa rolnego. Wszelkie podjęte działania mają ograniczyć nie tylko straty rolników w zakresie składników nawozowych ale również ograniczyć ich spływ do wód, które ostatecznie mogą trafić do Morza Bałtyckiego. Sieć gospodarstw demonstracyjnych została założona w siedmiu krajach. W Polsce mamy kilka takich gospodarstw, jedno z nich położone jest na terenie powiatu pleszewskiego.…
Ostatnio zmieniany 24 maja 2013
21 maja 2013

UPRAWA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH NA GLEBACH LEKKICH.

Opracowanie: Izabela Grzesiak
Uprawa roślin strączkowych na glebach lekkich. Rośliny strączkowe dostarczają paszy a niektóre z nich pożywienia dla ludzi oraz zwiększają żyzność gleb, wzbogacając je w masę organiczną. W Polsce, z roślin pastewnych, na glebach V i VI klasy, piaszczystych, słabych uprawia się łubin żółty, seradelę i wykę ozimą. Rośliny strączkowe przerywają następstwo zbóż po sobie i doskonale ocieniają glebę, posiadają właściwość współżycia z bakteriami brodawkowymi, dzięki głęboko sięgającym korzeniom uruchamiają trudno dostępne związki fosforu i wapnia oraz poprawiają stosunki wodno-powietrzne.Substancja organiczna uzyskana z uprawy roślin strączkowych przyczynia się do polepszenia właściwości fizycznych gleb. Na glebach lekkich w okresie 1 roku rośliny…
10 maja 2013

INFORMACJA O KONKURSIE!!!

Opracowanie: Izabela Grzesiak
Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Urząd Gminy w Dobrzycy, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Zespół Doradczy w Pleszewie, Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Dobrzycy oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca zapraszają zespoły Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń z Południowej Wielkopolski do wzięcia udziału w konkursie: „NASZE DZIEDZICTWO KULINARNE – SMAKI REGIONÓW POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI". Konkurs odbędzie się 8 czerwca br. o godzinie 12:00 na placu przy hali widowiskowo - sportowej ul. Szkolna 4 b w Dobrzycy.Zainteresowane osoby które chciałyby wziąć udział w konkursie w sprawach organizacyjnych i uzyskaniu szczegółowych informacji mogą kontaktować…
29 marca 2013

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Opracowanie: Izabela Grzesiak
Gdy nadejdą święta niech nadzieja i radość zastukają do Państwa drzwi, a Wielkanoc przyniesie pomyślność, szczęście i piękny uśmiech każdego dnia Życzy: Kierownik ZD Pleszew z pracownikami
27 marca 2013

POKAZ POTRAW WIELKANOCNYCH W FABIANOWIE.

Opracowanie: Izabela Grzesiak
POKAZ POTRAW WIELKANOCNYCH W FABIANOWIE GM. DOBRZYCA Suto zastawione stoły witały gości tłumnie przybyłych, 14 marca br., na Pokazie Potraw Wielkanocnych zorganizowanym przez Zespół doradczy w powiecie pleszewskim, Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Dobrzycy oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Fabianowie. Licznie przybyłych gości przywitała Jolanta Pankowiak Starszy doradca WODR, Zespół doradczy w powiecie pleszewskim. Wśród nich znaleźli się m.in. Starosta Pleszewski Michał Karalus, Wójt Gminy Dobrzyca Jarosław Pietrzak, Przewodniczący Rady Gminy Dobrzyca Witalis Półrolniczak oraz wielu innych zaproszonych gości w tym przedstawicielki KGW z czterech gmin powiatu pleszewskiego. Po wystąpieniu gości nastąpiła degustacja przygotowanych potraw wielkanocnych które,…
27 marca 2013

XI POWIATOWY KONKURS NA CIASTO DOMOWEGO WYPIEKU - ŻEGOCIN 2013.

Opracowanie: Izabela Grzesiak
XI POWIATOWY KONKURS NA CIASTO DOMOWEGO WYPIEKU – ŻEGOCIN 2013 odbył się 16 marca z udziałem 160 osób. Konkurs zorganizowano pod patronatem Starosty Pleszewskiego i przy współudziale Starostwa Powiatowego w Pleszewie, Urzędu Gminy w Czerminie, Domu Kultury w Żegocinie, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Zespół Doradczy w powiecie pleszewskim, oraz Kółka Włościanekw Żegocinie. Kierownik Domu Kultury w Żegocinie powitała serdecznie wszystkie panie,a następnie zaproszonych gości: Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Posła na Sejm RP pana Piotra Walkowskiego, Sławomira Spychaja – Wójta Gminy Czermin, Mariettę Cierniak – Zastępcę Wójta Gminy Czermin, Roberta Mikołajczaka Przewodniczącego Rady Gminy oraz wielu innych znakomitych…
PRACA POWIATU PLESZEWSKIEGO – PODSUMOWANIE PRACY POWIATU ZA 2012 ROK. Coroczne podsumowanie działalności Zespołu Doradczego w powiecie pleszewskim za 2012 rok odbyło się w piątek 15 marca 2013 roku w Centrum Edukacyjno – Wystawowym w Marszewie. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Wiesława Witaszak kierownik CEW Marszew, Robert Mikołajczak zastępca kierownika Biura powiatowego ARiMR w Pleszewie, Olgierd Wajsnis przewodniczący Rady Powiatowej WIR, Anna Wilczura kierownik biura PIORIN, Donata Szymankiewicz kierownik KRUS, Iwona Pera V-ce dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, Piotr Winiecki Prezes RSP Bógwidze w którym zlokalizowane jest gospodarstwo wdrożeniowe, Aneta Bielarz z „Życia Pleszewa" oraz specjaliści…
12 lutego 2013

XXII GMINNA OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ W GOŁUCHOWIE.

Opracowanie: Izabela Grzesiak
XXII GMINNA OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ W GOŁUCHOWIE. W dniu 08.02.2013roku odbyła się kolejna XXII Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Gołuchowie.Organizatorami imprezy Był Wójt Gminy, Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego oraz Zespół Doradczy w Powiecie Pleszewskim. Uczestnikami Olimpiady byli rolnicy i uczniowie Szkoły Rolniczej w Marszewie łącznie 19 osób. Eliminacje pisemne polegały na odpowiedzi na 25 pytań testowych dotyczących produkcji roślinnej, zwierzęcej, ochrony środowiska oraz Unii Europejskiej. Do finału przystąpiło 10 najlepszych uczestników, którzy odpowiadali na 15 pytań testowych. Z uwagi na to, że niektórzy zawodnicy uzyskali taką samą liczbę punktów, komisja zadała 4 rolnikom pytania dodatkowe dotyczące rozpoznawania chwastów.Po podsumowaniu tak…
Ostatnio zmieniany 14 marca 2013