Na powiecie pleszewskim w roku 2013 prowadzono 25 analiz kosztów z produkcji roślinnej.W tym można wyszczególnić : a) Zbożowe - żyto ozime, owies ,pszenżyto ozime, pszenica ozima, pszenżyto jare b) Warzywa Gruntowe - cebula, fasola szparagowa, por, seler, marchew, burak ćwikłowy ziemniaki jadalne, pietruszka, kapusta, pomidor Uprawiane pod osłonami- pomidor 2szt , ogórek c) Przemysłowe - rzepak ozimy ,burak cukrowy d) Pastewne - burak pastewny W pierwszej części podsumowania rocznych obserwacji zostaną pokazane wyniki osiągnięte w produkcji roślinnej – zboża W grupie roślin zbożowych  osiągnięto  następujące zbiory z 1ha Plon w dt/ha Wartość zbioru z 1ha w  zł żyto ozime…
Ostatnio zmieniany 10 grudnia 2013
05 grudnia 2013

ODMIANY HYBRYDOWE RZEPAKU OZIMEGO.

Opracowanie: Izabela Grzesiak
Odmiany hybrydowe rzepaku ozimego.W hodowli odmian mieszańcowych rzepaku ozimego wykorzystano zjawisko heterozji, które przejawia się bujnością, dobrym wigorem, ale przede wszystkim dużym plonem nasion mieszańców.W produkcji rolniczej jako materiał siewny należy używać wyłącznie mieszańce pierwszego pokolenia (F1). Odmiany mieszańcowe rzepaku ozimego tworzy się poprzez skrzyżowanie odpowiednio dobranych, specjalnie przedtem hodowanych form rodzicielskich.W Polsce hodowla rzepaku ozimego odmian mieszańców złożonych i opiera się na systemie CMS ogura. Udział odmian mieszańcowych rzepaku ozimego, wpisanych do krajowego rejestru zalecanych do uprawy, zwiększa się systematycznie - w 2001 roku było pięć odmian, a w 2006 roku siedemnaście. W produkcji rolniczej rośnie zainteresowanie uprawą odmian…
Ostatnio zmieniany 28 stycznia 2014
05 grudnia 2013

PODSUMOWANIE LOKALNEJ GRUPY DYSKUSYJNEJ

Opracowanie: Izabela Grzesiak
Podsumowanie Lokalnej Grupy Dyskusyjnej. W 2013 roku w powiecie pleszewskim na terenie gminy Dobrzyca, w miejscowości Polskie Olędry utworzona została Lokalna Grupa Dyskusyjna. Jej skład tworzą rolnicy z wyżej wymienionej miejscowości, zainteresowani zagadnieniami związanymi z integrowaną ochroną roślin. Odbyły się trzy spotkania szkoleniowe, których priorytet brzmiał: „Racjonalizacja ochrony chemicznej roślin uprawnych". Podczas spotkań omówiłem zagadnienia związane z integrowaną ochroną roślin, począwszy od dyrektywy 2009/128/WE, która zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej do wdrożenia ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin do dnia 1 stycznia 2014 roku. Przedstawiłem sposoby zwalczania chwastów, szkodników i chorób w roślinach uprawnych, ze szczególnym naciskiem na konieczność stosowania…
02 grudnia 2013

UPRAWA CZOSNKU

Opracowanie: Izabela Grzesiak
Uprawa czosnku Czosnek uprawiany był już przez Greków, Hebrajczyków, Rzymian 4500 lat p.n.e. jest nie tylko doskonałym warzywem lecz ma również zalety jako roślina lecznicza. Zwalcza wysokie ciśnienie, oczyszcza krew. Jedząc czosnek możemy pozbyć się tak zwanego złego cholesterolu. Rozróżniamy dwa terminy sadzenia czosnku termin wiosenny i jesienny. W Polsce ząbki czosnku sadzi się ręcznie, a cebulki powietrzne wysiewa się ręcznie lub siewnikiem. Nakłady pracy przy sadzeniu czosnku z cebul zmniejsza się o 1/3 w porównaniu z sadzeniem ręcznym z ząbków. Zwykle czosnek sadzi się pionowo w dół, wciskając w dno bruzdy. Głębokość przykrycia przy sadzeniu jesiennym powinna wynosić 5-8…
Ostatnio zmieniany 28 stycznia 2014
02 października 2013

Nowe wymagania dla gospodarstw z OSN

Opracowanie: Danuta Matusiak
Nowe wymagania dla gospodarstw rolnych z OSN.Ilość i jakość naturalnych zasobów wody stanowi coraz większy problem światowy. Ochrona wód niezbędnych m.in. do produkcji rolnej od dawna stanowi najważniejszy aspekt polityki ochrony środowiska. Unia Europejska we Wspólnej Polityce Rolnej kładzie duży nacisk na ochronę wód szczególnie przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa. Celem tego artykułu jest przedstawienie zasad prowadzenia gospodarstwa rolnego na Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN - to obszary, z których pochodzi zanieczyszczenie wód) oraz zmian w obowiązujących przepisach.Obowiązek wyznaczenia OSN i opracowania dla tych obszarów Programów działań mających na celu ograniczenie azotu za źródeł rolniczych, wynika z Dyrektywy Rady 91/676/EWG z…
Ostatnio zmieniany 03 października 2013
01 października 2013

UPRAWA KUKURYDZY NA ZIARNO.

Opracowanie: Izabela Grzesiak
Uprawa kukurydzy na ziarno. Uprawa kukurydzy na ziarno jest uprawą, która zajmuje coraz większą powierzchnię w naszej gminie. Kukurydzę uprawia się na glebach zasobnych w próchnicę, przepuszczalnych o odczynie pH 6-7. Można uprawiać ją również na słabszych glebach ale tylko odmiany o mniejszych wymaganiach glebowych /Glejt, Sudoku,Sulexa,Ikos,Podium/.Przedplon - Najlepszymi przedplonami są rośliny okopowe, strączkowe, rzepak. Może być uprawiana po sobie do 10 lat optymalnie 4 lata. /Występuje namnożenie patogenów/ Nawożenie – Nawożenie roślin opiera się na wynikach zasobności gleby. Nawozy potasowe w ilości 300kg soli potasowej albo 400kg Korn Kali i 400kg Salmag / 1ha na gleby słabsze a na…
Ostatnio zmieniany 15 października 2013
23 września 2013

III FESTIWAL TRADYCYJNEJ KUCHNI WIELKOPOLSKIEJ W PLESZEWIE.

Opracowanie: Izabela Grzesiak
III Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej w Pleszewie 31 sierpnia 2013 roku w Pleszewie odbył się III Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej, nad którym honorowy patronat objęli: Senator RP Pani Andżelika Możdżanowska oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak. Festiwal zgromadził tłumy ludzi. Szesnaście drużyn reprezentujących gminy i powiaty Wielkopolski stanęły w szranki do smakowitej rywalizacji. Głównym punktem Festiwalu były dwa konkursy kulinarne. W konkursie na najlepsze danie ciepłe zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich z Lipiej Góry, które przygotowało czerninę z nadnoteckiej gęsi z siwymi kluchami lub z makaronem. Drugie miejsce zajęły panie z Trzebina, powiat pleszewski, które przygotowały udziec wieprzowy pieczony z…
08 sierpnia 2013

KOMUNIKAT

Opracowanie: Danuta Matusiak
ROLNICY Szanowni Państwo,Informuję, że w dniu 02.08.2013 roku na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( w zakładce PROW- 2007-2013/Wiadomości/Komunikat) ukazał się komunikat dotyczący zasad dokonywania zmian zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie pakietu 8 Ochrona gleb i wód wariantów 8.2 Międzyplon ozimy i 8.3 Międzyplon ścierniskowy dla wniosków rolnośrodowiskowych kontynuacyjnych złożonych w 2013 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swoich stronach również zamieszcza ten komunikat pod hasłem ważne!Bardzo proszę o zapoznanie się z komunikatem i skontaktowanie się z doradcą rolnośrodowiskowym w celu uzyskania pomocy w ewentualnej poprawie stosownej dokumentacji. Tadeusz WojcieszakKierownikZespołu Doradczegow powiecie pleszewskim
07 sierpnia 2013

RS

Opracowanie: Danuta Matusiak
Ostatnio zmieniany 12 sierpnia 2013