14 kwietnia 2020

Oświadczenia do kiedy?

Opracowanie: Danuta Matusiak
Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca br. W tym roku, biorąc pod uwagę epidemię koronawirusa i konieczność ograniczenia bezpośredniego kontaktu, wnioski, można m.in. wysłać pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub wysłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał dostarczyć w późniejszym terminie. Dokumenty można również pozostawić w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych ARiMR wrzutniach lub urnach. Rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet. Zgodnie z zapisami ustawy COVID-19, ze względu na zawieszenie terminu, podpisane oświadczenie…
01 kwietnia 2020

Pierwsze nasadzenia wiosennych kwiatów

Opracowanie: Dorota Piękna-Paterczyk • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Pomimo trudnej sytuacji związanej z koronawirusem , wiosna pojawiła się tak jak każdego roku o tej porze. I tak jak każdego roku próbuje „rozgościć” się w naszych ogrodach. Na razie mamy jeszcze kalejdoskop pogodowy, ale zapewne już wkrótce pogoda unormuje się. Każdy kolejny, nowy dzień staje się coraz dłuższy i cieplejszy a my każdego ranka budzimy się z nadzieją, że jutro będzie lepiej. Dla mnie wiosenne kwiaty były i będą pierwszymi promykami słońca. Sadźmy zatem bratki, stokrotki i pomagajmy chociażby w niewielkim stopniu ich producentom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Na portalach społecznościowych można zaobserwować ich zakłopotanie ale także pomysłowość, kreatywność i zaangażowanie w reklamę swojego asortymentu. To dowiozą towar pod wskazany adres, to zostawią skrzynkę…
30 marca 2020

Ptasia grypa - zagrożenia i profilaktyka

Opracowanie: Anna Wasiewicz • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
  Ptasia grypa nazywana inaczej influenzą ptaków to obok ASF jedna z najgroźniejszych chorób powodujących znaczne spustoszenie w gospodarstwach zajmujących się produkcją zwierzęcą. Polska jest jednym z największych producentów drobiu w Unii Europejskiej, więc rozprzestrzenienie się takiej choroby powoduje ogromne straty dla hodowców, ale też całej gospodarki. W grudniu 2019 roku pojawiły się informacje związane z wystąpieniem ptasiej grypy w Wielkopolsce. Pierwsze ogniska znaleziono w powiecie ostrowskim. Według danych Głównego Lekarza Weterynarii było to gospodarstwo, w którym hodowano ponad 10 000 indyków. Od tego czasu niemal codziennie pojawiają się nowe alerty o wystąpieniu ptasiej grypy w kolejnych gospodarstwach. Obecnie znanych jest kilka szczepów wirusa influenzy ptaków. Od kilku lat choroba występuje…
17 marca 2020

Aktywizacja pań w Marszewie!

Opracowanie: Dorora Piękna-Paterczyk • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 7 z siedzibą w Marszewie w dniu 9 marca 2020 r zaprosił panie na szkolenie, którego tematem przewodnim była "Aktywizacja kobiet w środowisku wiejskim z uwzględnieniem estetyki zagrody wiejskiej w aspekcie założeń integrowanej ochrony”. W tym dniu do Marszewa przyjechało prawie 40 pań, reprezentujących powiaty: pleszewski, kaliski, krotoszyński. Przygotowany program szkolenia miał zachęcić panie do wspólnego i aktywnego w nim udziału. Miało być twórczo i kreatywnie! Przybyłe panie powitała Dorota Piękna - Paterczyk – główny specjalista ds. produkcji roślinnej, która omówiła program spotkania i powitała zaproszonych prelegentów. Dla pań przygotowała i omówiła wykład na temat uprawy ziół w przydomowym ogrodzie. Zaznaczyła, że zainteresowanie człowieka ziołami sięga niepamiętnych czasów. W czasach starożytnych znano już około pół tysiąca…
Ostatnio zmieniany 17 marca 2020
03 marca 2020

Atmosferyczne czynniki chorobotwórcze.

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Choroby roślin powodowane przez tzw. czynniki nieorganiczne występują powszechnie i powodują duże szkody. Choroby wywołane przez czynniki nieorganiczne nie przenoszą się z rośliny na roślinę, dlatego, nazywane są mianem chorób nieinfekcyjnych. Szkodliwość czynników atmosferycznych takich jak: niedobór lub nadmiar wody, składników mineralnych w glebie, działanie zbyt niskiej lub wysokiej temperatury, trujące składniki wchodzące w skład powietrza są w ścisłym związku z występowaniem patogenów organicznych. Zależność ta występuje wówczas, gdy przynajmniej jeden z czynników nieorganicznych, który bezpośrednio wywołuje choroby przyczynia się do podatności rośliny na zakażenie bakteriami lub grzybami. Temperatura, czyli termiczne wymagania roślin są ściśle określone dla poszczególnych grup roślin oraz ich faz rozwojowych. Wszystkie rozbieżności pojawiające się podczas rozwoju roślin hamują ich wzrost…
Ostatnio zmieniany 03 marca 2020
02 marca 2020

W Gołuchowie odbyła się Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
W dniu 26.02.2020 roku w Gołuchowie odbyła się XXIX Gminna Olimpiada Wiedzy Rolniczej. Organizatorami imprezy niezmiennie jak co roku był: Wójt Gminy, Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Powiecie Pleszewskim. Uczestnikami olimpiady byli rolnicy, mieszkańcy gminy Gołuchów, którzy chętnie przystępują do rywalizacji, łącznie 16 osób.  Eliminacje pisemne polegały na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na 32 pytań testowych dotyczących zarówno produkcji roślinnej, zwierzęcej czy ochrony środowiska oraz Unii Europejskiej.  Po tak zaciętej walce wyłoniono zwycięzców i obdarowano ich cennymi nagrodami. Wręczenia nagród dokonała sekretarz gminy Tatiana Stefaniak. Po podsumowaniu tak przeprowadzonych eliminacjach i finału zwycięzcami zostali: I miejsce Adam Tułacz zam. Macew II…
Ostatnio zmieniany 02 marca 2020
Ubezpieczenie społeczne to system świadczeń pieniężnych i rzeczowych przysługujących pracownikom i ich rodzinom w razie choroby, niezdolności do pracy, starości, śmierci, macierzyństwa. Innymi słowy, prawo ubezpieczeń społecznych to system rozwiązań mający na celu zapewnienie środków utrzymania ubezpieczonym i ich rodzinom w przypadkach czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, niemożności zarobkowania czy ograniczenia tej zdolności. Jest to jedna z technik zabezpieczenia społecznego. Kwestię ubezpieczenia społecznego rolników reguluje ustawa z dnia 20.12.1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 2020r poz. 174 t.j.). W ramach tego ubezpieczenia wyróżnić można dwa rodzaje ubezpieczenia: -ubezpieczenie emerytalno-rentowe, które jest finansowane w przeważającej części z dotacji budżetowej, uzupełnionej dochodami ze składek ubezpieczonych rolników - ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,…
Ostatnio zmieniany 21 lutego 2020
19 lutego 2020

Jarmuż – wciąż niedocenione warzywo

Opracowanie: Anna Wasiewicz • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
W dzisiejszych czasach ludzie coraz częściej interesują się zdrową żywnością. Ze względu na dynamiczny rozwój chorób cywilizacyjnych większość z nas stara się kupować produkty wysokiej jakości, nieprzetworzone, z upraw ekologicznych. Coraz częściej organizowane są szkolenia oraz zakładane blogi dotyczące zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania. Mimo to wiele osób wciąż jeszcze nie zwraca uwagi na jakość  i wartość spożywanych posiłków. Ze względu na panującą w niektórych państwach biedę jest to po prostu niemożliwe. Z kolei w tych zamożniejszych szybkie tempo życia oraz ciągły brak czasu sprawiają, że łatwiej jest kupić lub zjeść coś „na szybko na mieście” niż przygotowywać posiłki we własnym…
Ostatnio zmieniany 19 lutego 2020
11 lutego 2020

Projekt Platforma Żywnościowa – co to jest?

Opracowanie: Danuta Matusiak
Platforma Żywnościowa - Giełdowy Rynek Rolny to transparentna platforma obrotu towarami rolno-spożywczymi. Platforma Żywnościowa (SELLFOOD) – to projekt: strategiczny, ujęty w „Strategii na rzecz Odnawialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030)”, innowacyjny z punktu widzenia funkcjonowania polskiego rynku, który powstaje przy współpracy trzech podmiotów: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – jako lidera projektu, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego. realizowany przy współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje serię spotkań informacyjnych w całym kraju w celu dotarcia do doradców rolniczych, rolników, producentów rolnych,…
Ostatnio zmieniany 11 lutego 2020